2012-12-04

Stureplanscenterns krokodiltårar

"För oss står inte en generös flyktingpolitik i något motsatsförhållande till ett starkt välfärdssamhälle" skrev Hans Dahlgren i gårdagens svarStaffan Danielssons debattartikel.

Dahlgrens engagemang för välfärden verkar emellertid allt annat än helhjärtat, för i maj i år skrev samme Hans Dahlgren att det är "dags att börja ransonera" samma välfärd. Denna ransonering bör enligt Dahlgren bland annat ske genom att sjukvård och utbildning i högre utsträckning avgiftsbeläggs.

Dahlgren är alltså fullt medveten om hoten mot välfärden. Hans lösning inkluderar emellertid inte att minska västvärldens största invandring, hans lösning är att börja ta betalt av sjuka och studerande. Det är inte utan att man undrar vad som är Dahlgrens egentliga agenda, solidaritet med syriska flyktingar eller att driva en påle genom välfärdssamhällets hjärta.
SvD1, SvD2