2012-12-04

Stureplanscenterns krokodiltårar

"För oss står inte en generös flyktingpolitik i något motsatsförhållande till ett starkt välfärdssamhälle" skrev Hans Dahlgren i gårdagens svarStaffan Danielssons debattartikel.

Dahlgrens engagemang för välfärden verkar emellertid allt annat än helhjärtat, för i maj i år skrev samme Hans Dahlgren att det är "dags att börja ransonera" samma välfärd. Denna ransonering bör enligt Dahlgren bland annat ske genom att sjukvård och utbildning i högre utsträckning avgiftsbeläggs.

Dahlgren är alltså fullt medveten om hoten mot välfärden. Hans lösning inkluderar emellertid inte att minska västvärldens största invandring, hans lösning är att börja ta betalt av sjuka och studerande. Det är inte utan att man undrar vad som är Dahlgrens egentliga agenda, solidaritet med syriska flyktingar eller att driva en påle genom välfärdssamhällets hjärta.
SvD1, SvD2

1 kommentar:

  1. Jo, man undrar ju först om dom är dumma i huvudet på riktigt. Men jag tror som du säger att det ett medel för att slå sönder välfärdssamhället.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.