2013-02-10

En miljon invandrare till Tyskland?

"Mer positiv attityd till invandrare" rapporterar DN idag, med implikationen att negativ till invandringens storlek betyder negativ till invandrare. Likväl är det 37 procent av de tillfrågade som anser att invandringen till Sverige är för stor.

Vad resterande 63 procent beträffar, så ligger det nära till hands att misstänka att många av dem har en väldigt skev bild av hur stor invandringen till Sverige faktiskt är. Räknat i invandring per capita spelar Sverige i en helt annan division än något annat land i Europa.

Sverige är nämligen, trots sin lilla befolkning, det land i EU som har den tredje största invandringen i absoluta tal mätt, efter Tyskland och Frankrike. För att få lite perspektiv på vad detta innebär kan man i en belysande räkneövning översätta den svenska invandringen, som nått närmast ofattbara 111 000 personer per år, till tyska förhållanden

Då Tysklands befolkning är närmare nio gånger större än den svenska får man således multiplicera den svenska siffran med nio för att få ett jämförelsetal. Detta tal skulle uppgå till närmare en miljon invandrare till Tyskland - motsvarande ett nytt Köln - varje år. Detta kommer dessvärre ytterst sällan fram i den svenska debatten, vilket inte heller det faktum att de som invandrar till Sverige i regel saknar asylskäl gör. Tvärtom är den gängse mediebilden snarare en av en sträng och inhuman invandringspolitik.

Hade svenska folket varit på det klara med detta, hade gissningsvis procentandelarna 37 respektive 63 sett väldigt annorlunda ut. Dessvärre anser media inte längre att en objektiv nyhetsförmedling nödvändigtvis tillhör branschen arbetsuppgifter.