2013-02-08

Fiasko för Reinfeldt

Sverige - som redan tidigare var en av EU:s största nettobetalare - får nu stå för en ännu större del av EU:s budget. I det politiska nyspråkets anda väljer emellertid Fredrik Reinfeldt att presentera detta som en seger för Sverige, eftersom vår medlemsavgift blir något lägre än tidigare som en konsekvens av att EU:s budget i helhet har minskat.

Att dessutom det jordbruksstöd som betalas ut till svenska bönder kommer att minska med 17 procent som en konsekvens av den nya budgeten, trots att jordbruksstödet i sin helhet ökar, är ännu ett tecken på hur totalt Reinfeldt låtit sig köras över i förhandlingarna..

Att Reinfeldt med andra ord å det grövsta åsidosatt Sveriges intressen i budgetförhandlingarna är illa nog. Att han dessutom försöker framställa detta som en seger för svenska intressen är att spotta svenskarna i ansiktet.
SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, SR1, SR2, SR3