2013-02-08

Fiasko för Reinfeldt

Sverige - som redan tidigare var en av EU:s största nettobetalare - får nu stå för en ännu större del av EU:s budget. I det politiska nyspråkets anda väljer emellertid Fredrik Reinfeldt att presentera detta som en seger för Sverige, eftersom vår medlemsavgift blir något lägre än tidigare som en konsekvens av att EU:s budget i helhet har minskat.

Att dessutom det jordbruksstöd som betalas ut till svenska bönder kommer att minska med 17 procent som en konsekvens av den nya budgeten, trots att jordbruksstödet i sin helhet ökar, är ännu ett tecken på hur totalt Reinfeldt låtit sig köras över i förhandlingarna..

Att Reinfeldt med andra ord å det grövsta åsidosatt Sveriges intressen i budgetförhandlingarna är illa nog. Att han dessutom försöker framställa detta som en seger för svenska intressen är att spotta svenskarna i ansiktet.
SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, SR1, SR2, SR3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.