2013-03-19

Bortom Hippokrates ed

En man i Uppsala fick en kateter insatt med tvång, då han av polisen var misstänkt för ringa narkotikabrott - ett brott utan offer. Mannen kunde enligt artikeln inte lämna urinprov, men erbjöd sig istället lämna ett blodprov istället, vilket polisen dock inte accepterade.

Mannen fick därmed finna sig i att utstå ett onödigt och smärtsamt ingrepp, utan att något offer som ropade på rättvisa fanns, men med morallagarnas logik "för sitt eget bästa". En liten notis om detta florerar nu i tidningarna, efter att Justitieombudsmannen kritiserat polisen för det inträffade. Hade det varit en kvinnas genitalier som fått motsvarande behandling av Polisen hade förmodligen rapporteringen sett väldigt annorlunda ut...

Det mest chockerade med historien är emellertid inte att vad som helst tycks vara okej i upprätthållandet av de morallagar som bevisligen förvärrar missbruksproblematiken, snarare än lindrar den. Det mest chockerande med historien är inte heller att det finns poliser som beter sig som svin.

Nej, det mest chockerande med historien är att det var sjukvårdspersonal som på polisens begäran utförde övergreppet, trots att det var medicinskt totalt omotiverad. "Läkareden" förekommer ej i Sverige, här förutsättes att läkarna följer de anvisningar som utges av Socialstyrelsen upplyser Wikipedia. Jag hoppas att det inte bara är i min mage det knyter sig.
SvD, DN, Sk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.