2013-04-15

Förnumstigheter på ledarplats


Dagens Nyheter skriver idag på ledarplats om Omar Mustafa och de åsikter han håller sig med att "de åsikter som uttryckts här – män och kvinnor har olika roller i samhället, homoäktenskap kan inte tillåtas inom samfundets ramar – är inte typiska för muslimer."

Jag skulle vilja veta på vilka grunder de gör detta tvärsäkra uttalade. Krav på källor framförs ofta när invandringspolitiken och dess konsekvenser "diskuteras", eftersom många rykten påstås vara i omlopp. Nåväl, jag utmanar DN till att belägga detta påstående med källor. För jag är nämligen inte helt övertygad.

Samtidigt framförs nu kritik mot att Mustafa tvingades bort, absurt nog bland annat från Peter Weiderud, ordförande för den socialdemokratiska broderskapsrörelsen. "Svenska muslimer hör till de mest progressiva i världen, och Omar Mustafa tillhör de mest progressiva" säger Weiderud.

Återigen inställer sig därmed frågan om vilka det är som egentligen är rasisterna i sammanhanget. Är man rasist om man kräver av muslimer vad man kräver av alla andra? Eller är det kanske snarare så att det är den som tycker Omar Mustafa är jätteduktig som är lite mer progressiv än muslimer på andra håll, som håller sig med en kolonial syn på folk från Mellanöstern?


Elevrådets förnumstiga informationsblad?

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SR1, SR2, SR3, SR4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.