2013-05-20

Du sköna nya Sverige

Det var "mord" när polisen i nödvärn sköt en man som hade hotat allmänheten med en machete, säger Rami Al-Khamisi. Han kräver en utredning och en ursäkt. I väntan på detta tycks han finna upploppen i Husby helt i sin ordning.

Rami Al-Khamisi är grundaren av organisationen "Megafonen" som - av sin Facebooksida att döma - inte verkar inta en särskilt konstruktiv inställning till det svenska samhället. Al-Khamisi har även skrivit en debattartikel i vilken vi bland annat kan läsa följande:

  • "Vi tror inte på er skeva demokrati, eller ert sätt att driva Sverige."
  • "Reva släcker just nu många människors liv."
  • "Regeringen har sedan flera år förklarat krig mot de människor som har det sämst ställt bland oss: de arbetslösa, de utförsäkrade, arbetarklassen, vi i förorten."

Megafonens hemsida kan vi även läsa "...så svaret är nog ja, det är verkligen nog nu. Ingen människa på denna jord skulle acceptera den sortens förnedring, diskriminering, hån och inte minst orättvisa som alla med utländsk bakgrund får i detta land." På samma hemsida påstås också att förorten blivit en "militärzon".

Denna kränkthetsmaskin till organisation ges nu stort utrymme i media att förmedla sin bild av Sverige, i samband med att en mobb bränner bilar, kastar sten på poliser och tvingar människor till att evakuera sina hem. Det finns förmodligen betydligt fler än Megafonen som känner att "ja, det är verkligen nog nu".

Värt att notera är även tonen i nyhetsrapporteringen. Medan SvD:s rubriker är någorlunda balanserade...


... ägnar sig präktiga DN åt skuldförskjutning i massiv skala.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SR1, SR2