2013-05-24

MP:s dagdrömmerier

På Miljöpartiets kongress deklarerade idag Åsa Romson att:

"Det finns minst 150 000 skäl till varför alliansens arbetslinje har misslyckats. Det är nämligen 150 000 unga som söker jobb som inte finns."

Romson har en poäng, arbetslösheten är hög i Sverige. Detta är inte bara ett problem för de arbetslösa, det innebär också stora såväl inkomstbortfall som utgifter för staten, vilket i sin tur resulterar i mindre resurser till vård, skola och omsorg.

Problemet med Miljöpartiets kritik är bara att deras egen politik inte utgör ett seriöst alternativ:

Under regeringen Reinfeldts tid vid makten har det skapats en kvarts miljon nya jobb i Sverige, trots att finans- och eurokriserna har legat som en våt filt över världsekonomin under merparten av samma tid. Vid första anblick borde arbetslösheten därför har minskat, men det har den inte. Tvärtom har den ökat.

Anledningen till detta är att befolkningen ökar i storlek snabbare än de nya jobben har skapats på grund av västvärldens största invandring, som förra året ännu en gång slog rekord med 111 000 personer.

Miljöpartiet har varit en aktiv påskyndare i denna utveckling. De har gång på gång framtvingat urvattningar av asylprocessen. De har forcerat amnestier för personer utan asylskäl. De har också forcerat fram en omfattande rätt till samhällsservice för illegala invandrare, därtill med lägre till exempel patientavgifter än för de som vistas i Sverige legalt. Vilket naturligtvis leder till ännu fler illegala invandrare som, efter en tid, får stanna av "humanitära skäl".

Två av de största grupperna bland dessa invandrare är somalier och afghaner, grupper från länder i vilka analfabetismen är över 50 procent. Att tro att dessa smärtfritt skall kunna komma in på arbetsmarknaden vore naivt i vilket europeiskt land som helst; att tro det i ett land som Sverige där arbetsmarknaden är hårt reglerad och låglönejobben är få är rent ut sagt idiotiskt. Istället leder kulturkrocken till att det svenska samhället är på väg att krackelera, vilket de upplopp som pågår i förorterna är ett tydligt och tragiskt exempel på.

Regeringar världen över kämpar med näbbar och klor för att få ned arbetslösheten och i regel misslyckas kampen. Miljöpartiet tror sig dock inte bara kunna trolla bort denna arbetslöshet, de vill dessutom öka invandringen ännu mer på samma gång.

Det enda sätt på vilket Miljöpartiet har en chans att lyckas förverkliga dessa dagdrömmerier på är genom att göra som Svenskt näringsliv önskar - det vill säga genom att släppa låglönejobben fria och genom att börja "ransonera välfärden".

Detta är emellertid knappast vad svenska folket vill. Och det är i synnerhet knappast vad Miljöpartiets tilltänkta koalitionspartners Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill.

Vill Miljöpartiet komma till rätta med de 150 000 måste de börja med att komma till rätta med de 111 000.


DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, SR16, SR17, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8