2013-05-23

Välfärdssamhällets död (del 3)

Denna blogg har flera gånger behandlat den inneboende motsättningen mellan välfärd och stor invandring (se till exempel här och här). Och när de nyliberala idag låter meddela sitt recept för att komma till rätta med sammanbrottet i Husby är de förvånansvärt öppna med sin agenda.

Fredrik Segerfeldt från det invandringsvänliga (och Svenskt näringsliv närstående) nätverket Migro pekar nämligen på exakt samma motsättning. I en debattartikel på SvD skriver han att att vi borde öppna upp för låglönejobb, i syfte att ge invandrare en bättre chans att komma in på arbetsmarknaden.

Detta skulle såklart som genom en händelse vara en ytterst lönsam affär för näringslivet, men oavsett vilket har Segerfeldt i grund och botten rätt i sak. Med en så stor invandring av lågutbildade (analfabetismen bland somalier och afghaner är till exempel över 50 procent) är detta enda sättet att få fler invandrare i arbete. Frågan är bara hur Migros vänner inom vänstern ställer sig till detta.

I valet mellan den svenska modellen å ena sidan och västvärldens största invandring å den andra, vilket väljer man att prioritera?


DN, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SvD17, SvD18, SvD19, SvD20, SvD21, SvD22, SvD23, SvD24, SvD25, SvD26, SR, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, Ab1, Ab2