2013-06-03

Arvsynd!

Att Aftonbladet gör en stor nyhet av att Stefan Löfvens morfar - som Stefan Löfven såvitt jag förstår det aldrig ens träffade - var nazist är inte särskilt förvånande.

Aftonbladet lägger som bekant stor vikt vid att presentera allt som är av allmänintresse*. Att SvD och DN gör samma sak är däremot lite desillusionerande.

* Med vissa undantag.
Ab, DN, SvD1, SvD2, Exp, VK, NSD, HD, VP, Norran, SLT, HN, NA, LTz, BH, SmP, KK, NT, HH