2013-06-25

När media ljuger

I dagens SvD finns en länk till en debattartikel om skolgång för så kallade "papperslösa". Länken till denna artikel har texten "Flyktingbarn ska få chans till skolgång".

I rättvisans namn används inte ordet "flykting" en enda gång av artikelförfattarna. SvD har emellertid lagt in tematexten "Brännpunkt | Flyktingar" i debattartikeln.

Detta är typiskt för svensk media. De så kallade "papperslösa" - det vill säga illegala invandrare - blir påfallande ofta till just "flyktingar" i nyhetsrapporteringen. Detta trots att de är illegala invandrare just för att de inte sökt asyl alls, eller för att de stannat kvar i Sverige trots att deras asylansökningar fått avslag. De har med andra ord inte flyktingstatus över huvud taget!

Detta hindrar emellertid inte den svenska journalistkåren att närmast konsekvent ändå benämna dem just "flyktingar", trots att man på detta vis kraftigt vilseleder allmänheten. Detta felaktiga - eller snarare lögnaktiga - språkbruk bidrar aktivt till att skapa sympati bland allmänheten, på ett sätt som ett korrekt och objektivt språkbruk knappast hade gjort.

Genom direkta lögner använder journalistkåren därmed sin position för att aktivt bedriva opinionsbildning. Parallellt med detta utmålas de som pekar på problemet med den snedvridna svenska debatten som extremistiska konspirationsteoretiker.

1 kommentar:

  1. Och när ska dom fatta att vi för längesedan har genomskådat media och deras sätt att vinkla och vilseleda.Läser man ett s.k snyftreprtage är det med MYCKET kritiska ögon. Man läser så att säga``mellan raderna``och förstår att det finns fler sidor i reportage som i vissa tidningar alltid är extremt vinklade.
    Det här sättet att skriva har pågått länge och trovärdigheten har man för länge sen tappat.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.