2013-07-31

Rättsväsende i fritt fall


Thomas Quick dömdes av det svenska rättsväsendet för åtta mord.

Efter att han suttit i fängelse i nitton år ändrade sig rättsväsendet plötsligt. Quick hade inte längre begått några mord alls.

Åtta mord eller noll. Så mycket kan det skilja när det svenska rättsväsendet fäller sina domar.

Detta kan inte beskrivas som någonting annat än ett totalt haveri för det svenska rättsväsendet. När någonting sådant kan ske har helt enkelt det svenska rättsväsendet förverkat allt förtroende. De svenska domstolarna har uppenbarligen inte kompetensen att utföra sitt ytterst viktiga jobb. Det är tveksamt om deras utslag ens längre kan sägas ha någon moralisk legitimitet.

Att därtill en toppadvokat som Claes Borgström kunnat debitera miljoner för att göra ett uruselt jobb som Quicks försvarare, att Christer van der Kwast gjorde sig en karriär på domarna mot Quick och att en i övrigt så sansad jurist som Göran Lambertz kommit till van der Kwasts försvar gör skandalen ännu mer märklig och obehaglig.

Jag hoppas för mitt liv att jag aldrig tvingas ha med en svensk domstol att göra, oavsett om det är som målsägare eller som anklagad. Om domstolarnas utslag kan vara så godtyckliga när det kommer till åtta mord, vad är de då inte för mindre allvarliga brott?
SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8

Svensk offermentalitet


"Försäkringskassan försökte tvinga en 53-årig man med svåra ryggsmärtor att steloperera sig", rapporterar SvD idag.

"Man måste få bestämma över sin egen kropp" tillägger ordföranden för en patienförening.

Försäkringskassan har emellertid inte försökt tvinga någon till någonting. Den man som åsyftas är - åtminstone i det här sammanhanget - fullt fri att bestämma över sin egen kropp, även om han förvisso inte är det i vissa andra sammanhang, konstigt nog utan att detta anses särskilt kontroversiellt.

Vad Försäkringskassan har gjort är att ställa villkor för att ge mannen skattebetalarnas pengar. Huruvida detta villkor är rimligt eller inte är en ganska intressant etisk fråga, och det är inte särskilt svårt att lägga fram goda argument såväl för som emot.

Personligen tycker jag att villkoret låter något drastiskt. Men att Försäkringskassans villkor för att ge någon pengar i media slentrianmässigt beskrivs i termer av "tvång" kan dock inte beskrivas som någonting annat än en triumf för den svenska offermentaliten.

När det på fullaste allvar påstås att "rätten att bestämma över sin egen kropp" är satt ur spel då utbetalningar av skattemedel inte är ovillkorade, är det dags att ta ett djupt andetag och tänka efter en gång till.

Dagens rapport från den bisarra svenska verkligheten: Merit Wager
SvD

Malmöprejudikatet


Ponera att det fanns en stor stad i Sverige där muslimer inte vågade bo på grund att de utsattes för hot, våld och trakasserier. Ponera därtill att samma stads högsta politiska företrädare sade följande:

 • "Jag skulle önska att moskéns företrädare tog avstånd från islamisters kränkningar av civilbefolkningen runtom i världen. I stället väljer man att hålla en demonstration mot islamofobi, vilket kan sända fel signaler."
 • "Jag accepterar varken rasism eller kampen för en palestinsk stat."
 • "Det har inte förekommit några attacker mot muslimer, och om muslimer här vill flytta till Mellanöstern är det ingen angelägenhet för mig."
  Efter att en muslimsk butiksinnehavare blivit misshandlat nästan till döds av ett gäng skinheads.
 • "Kritiken mot mig kommer främst från den muslimska lobbyn."
 • "Muslimerna bär själva delvis ansvar för rasismen, i och med sitt stöd till islamister."

Nu har ingen ledande politiker sagt just detta. Det vill säga, inte om muslimer. Byter man ut "muslimer" mot "judar" i exemplen ovan blir tyvärr bilden en helt annan för Ilmar Reepalu har sagt allt detta om just judar [läs själv här, här, här och här].

Situationen i Malmö är inte bara en skam för Sverige, den är ett tragiskt exempel på den absurda dubbelmoral som råder. Hade situationen gällt muslimer hade den politiska ledningen i staden fått sparken direkt, och enorma resurser hade lagts ned på att stoppa trakasserierna och hatet.

Nu är det dock inte stadens muslimer som har drabbats, det är istället stadens judar som lever i skräck. Viss kritik till trots har därför situationen kunnat fortgå, Ilmar Reepalu har inte fått sparken och exakt noll hatbrott har blivit uppklarade.

Alla som är medskyldiga till att ha upprättat dessa dubbla standarder borde skämmas.
SvD, DN

2013-07-30

Förtur i bostadskön

"Kommunerna har svårt att ordna bostäder åt alla som beviljats asyl" kan vi idag läsa i en artikel från TT, som de flesta tidningar publicerar. Trots att tusentals personer som beviljats asyl årligen ges kommunalt boende av Migrationsverket räcker de lediga lägenheterna bara till fyra av fem.

Vad som inte framgår i TT:s artikel är att detta sker trots att de kommunala bostadsbolagen i 59 kommuner i bostadsbristens Sverige ger invandrare förtur till sina bostäder.

"Man skall inte ställa grupper mot varandra" är ett ofta upprepat mantra, men det är precis vad de kommunala bostadsbolagen och Migrationsverket gör. Asylsökande - som i nio fall av tio inte uppvisat giltiga id-handlingar - ges förtur framför andra som stått i bostadskö i flera år.

Samtidigt får rapporterna om asylbedrägerier inget större genomslag i vare sig media eller den förda migrationspolitiken. Istället återges i tidningarna och synnerligen okritiskt och gång på gång ensidiga berättelser om varför regelverket inte skall följas, för att inte tala om de direkta lögner som rapporteras.

Mer läsning på detta tema: Bostadshaveriet


SvD1, SvD2, DN1, DN2, Sk, NSk, LT, SVT

Halländskt hyckleri

Två företrädare för SD i Halland har tillsammans med Jerzy Golowkin - en moderatpolitiker från samma landskap - publicerat en debattartikel, i vilken de skriver att det är "skrämmande och odemokratiskt" att Reinfeldt hellre lämnar över makten än förhandlar med SD. De ger också uttryck för åsikten att åsiktsfriheten i Sverige i deras tycke är inskränkt.

Detta tycks ha fått moderater längre upp i näringskedjan att sparka bakut. Den halländske M-ordföranden Michael Svensson finner det uppenbarligen olämpligt att skriva en debattartikel ihop med företrädare för SD. Han låter meddela att "att de jämför åsiktsförtrycket i gamla kommunistländer med det svenska klimatet är en fruktansvärd historieförfalskning" och att "vill han ha stängda gränser och högre murar får han fundera på vilket parti han ska vara med i".

Svensson hotar med andra ord å ena sidan i förtäckta ordalag Golowkin med uteslutning från partiet, samtidigt som han å den andra förnekar att åsiktsfriheten i Sverige skulle vara inskränkt. Därtill påstår han att Golowkin vill "bygga murar" - med alla Berlinmursassociationer detta ofrånkomligen medför - samtidigt som han själv upprörs över likheten med kommunistländer.

I Michael Svenssons världsbild tycks det enda alternativet till västvärldens största invandring111 000 personer om året, vara stängda gränser och högre murar. En mer nyanserad bedömare skulle hävda att det finns ett antal medelvägar mellan dessa ytterligheter. En cyniker skulle hävda att Michael Svenssons reaktion bevisar att det ligger en hel del i vad Jerzy Golowkin säger.


SvD1, Ab1, DN1, Sk, LT, NSk, DI, Exp, HP, Den sjätte mannen

2013-07-28

Otacksamt

"Muslimska samfund får mindre bidrag än kristna", kan man idag läsa i SvD.

"De muslimska trossamfunden får procentuellt mindre i bidrag än de kristna", utvecklar SvD resonemanget. Anledningen till detta är att de muslimska trossamfundens följare i lägre utsträckning vill registrera sig som medlemmar.

Bidragen som åsyftas i artikeln är de som "Nämnden för statligt stöd till trossamfund" SST delar ut varje år. Av dessa går över tretton procent till muslimska församlingar.

"SST tittar på papper. De är fyrkantiga. Det är sorgligt faktiskt att man blir drabbad av ett system som inte passar muslimer och shiamuslimer specifikt", kommenterar Haider Ibrahim från Islamiska Shiasamfunden i Sverige.

Ett annat sätt att se det hela är förstås att de muslimska trossamfundens medlemmar inte bara har fått uppehållstillstånd i och stort ekonomiskt stöd av Sverige, de får därutöver bidrag till att utöva sin religion. Att samma trossamfunds medlemmar inte känner tillit till det politiska system som möjliggjort detta tycker Ibrahim är ett tecken på att samma system är "sorgligt" och "fyrkantigt".

En och annan tycker kanske snarare att en person med denna inställning framstår som ganska magstarkt otacksam.


SVT

2013-07-27

Det har gått överstyr


"Flyktingar går under jorden", skriver SvD idag. Återigen känner jag mig därmed tvingad att påpeka skillnaden mellan "flykting", "asylsökande" och "invandrare".

En flykting är någon som har någon som har flyktingskäl. Asylsökande med flyktingskäl beviljas asyl i Sverige. Alla invandrare är dock inte flyktingar. Inte ens alla asylsökande är flyktingar, de asylsökande som får avslag får det till exempel för att de inte har haft flyktingstatus.

I de fall asylsökande som fått avslag ändå väljer att stanna kvar i Sverige efter alla möjligheter att överklaga beslutet är uttömda vistas de illegalt i Sverige. Det är dessa som brukar kallas "papperslösa".

I SvD kan man läsa om "Samira", som har valt att göra just detta. Det finns en avslagen asylansökan i bakgrunden, men den påstådda religiösa förföljelse som hävdats i denna tycks i själva verket ha ganska lite med saken att göra, då hon motiverar sin vägran att följa de svenska lagarna med att "jag har ingen möjlighet att försörja mig" i Afghanistan.

Det är såklart fullt möjligt att det verkligen är ett hårt liv som väntar "Samira" i Afghanistan. Problemet är bara att när invandringen till Sverige uppgår till 111 000 personer om året, när 60 procent av socialbidragen går till invandrare och när Migrationsverkets behov av bostäder sätter hela bostadsmarknaden ur spel har det hela gått överstyr.

I detta läge kan Migrationsverket inte längre fungera som hela världens socialtjänst, utan måste återgå till att utföra sitt uppdrag.
Sk, SvD

2013-07-26

Näthatets dubbla måttstock


Ponera att någon sverigedemokrat hade sagt följande:
 • "Inga feminister förtjänar nåt annat än bly."
 • "Alla tänkande människor förespråkar väl Åsa Linderborgs avrättning?"
 • "Därför är det alldeles nödvändigt att feminister/invandringsförespråkare skräms till tystnad. Det är en helt nödvändig försvarskamp."

Det krävs ingen större fantasi för att föreställa sig hur reaktionen i media skulle se ut. Det krävs heller ingen större fantasi för att inse att politikern i fråga hade fått sparken direkt.

Citaten kommer dock inte från någon sverigedemokrat. Citaten är lätt modifierade varianter av vad vänsterpartisten Simon Fors har sagt. Det enda som har ändrats i citaten är föremålet för hans hat i fråga. "Per Gudmundsson" har blivit "Åsa Linderborg", "moderater" har blivit "feminister" och så vidare.

Simon Fors har inte sparkats av Vänsterpartiet. Att så inte har skett belyser väldigt tydligt den flagranta dubbelmoral som råder när näthatet debatteras. Andra exempel på detta är hur respekterade kulturpersonligheter som Maria Sveland mobbade Pär Ström till tystnad och hur kulturredaktionerna hyllade Kawa Zolfagarys nätmobbning i det godas namn.

Ministrarna Maria Arnholm och Birgitta Ohlsson skrev nyligen att näthat mot kvinnor är ett demokratiproblem. Huruvida näthat mot män också är ett demokratiproblem framgår inte, men vad som är intressant är hur de inleder sin artikel:

"Sverige ska vara ett land där var och en kan växa i sin yttrandefrihet. Där skilda uttryckssätt inom lagens gränser accepteras och ges utrymme. Där det finns normer, men där det också finns normbrytare. Ett sådant Sverige kräver att vi visar varandra respekt för åsikter och olikheter."

Näthatarna äventyrar denna målsättning, är ministrarnas poäng. Och visst är det så att de journalister som skriver till exempel likhetsfeministiska texter i tidningar därefter ofta får motta allehanda otrevliga påhopp och hot för detta, vilket inte på något sätt är acceptabelt. Detta har dock inte inneburit att likhetsfeminismens ställning försvagats, tvärtom är dess dominans närmast total i Sverige.

Den som däremot opponerar sig får finna sig i att bli behandlad som Pär Ström. Vilket leder oss till ministrarnas resonemang om "där skilda uttryckssätt inom lagens gränser accepteras och ges utrymme" och "där det finns normer, men där det också finns normbrytare". Vilka åsikter är det egentligen som dagens svenska debattklimat har problem med här?

För att ta del av Simon Fors uttalanden, klicka här.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4

2013-07-24

Rasism i DN?

"Svenskar räddar norskt sjukhus" kan vi idag läsa i DN. Detta trots att "svenskarna" i fråga såväl jobbar som bor i Norge. Inga cittattecken används kring ordet "svensk" i artikeln, ej heller används förmuleringar à la "vad man nu menar med det".

Hur kommer detta sig, kan man fråga? Vägrar de rasistiska norrmännen släppa in de nya norrmännen i den norska gemenskapen? Är det någon sorts etnisk profilering som pågår? Är det kanske så att alla är svenskar, inklusive norrmän och somalier, oavsett om de bor i Sverige eller Norge?

Eller – bara som ett tankeexperiment – är det kanske så att vad som menas med "svensk" är uppenbart även för journalisterna på DN, men att samma journalister ibland väljer att göra sig avsevärt dummare än vad de är?!


DN

2013-07-14

Trams om abort i Texas


Skärmdump från Aftonbladet.


I Sverige gäller fri abort till 18:e veckan, och med Socialstyrelsens godkännande till och med den 22:a.

I Texas har man i dagarna skärpt lagstiftningen så att abort ej tillåts efter 20:e veckan. I Aftonbladet beskrivs detta med i termer av "abortkrig", "antiabortlag" och "incestoffer".

Att inte vilja problematisera abort är en sak. Att media förmedlar bilden av Texaspolitiker som bedriver ett krig mot incestoffer kan däremot bara beskrivas som skamligt.
Ab1, DN1, DN2, LT1, NSk1, Sk1, SR1, SvD1, SvD2

2013-07-13

Vem försöker SvD lura?

SvD slår ett slag för damfotbollen idag. Med krigsrubriker rapporteras allt om landslaget och kvällens match. Syftet är såklart gott. Efter personangrepp på grottmänniskonivå på såväl landslaget som kvinnliga fotbollsspelare i allmänhet, vill SvD förmodligen markera. Men vem försöker man egentligen lura?

Intresset är helt enkelt inte särskilt stort. Ingen annan sport med samma låga publikintresse skulle generera lika stora rubriker på SvD. Ingen annan sport med samma låga publikintresse skulle generera samma intensiva mediarapportering under turneringens gång, som nu har varit fallet.

Skillnaden i intresse för herr- och damfotboll är ologisk, är kontentan i en krönika av SvD:s Ola Billger. Må så vara, men när blev sport någonting logiskt? När blev det logiskt och naturligt att engageras starkt känslomässigt av att se vuxna människor försöka sparka in en boll mellan två pinnar? När blev det logiskt och naturligt att fotboll är en mer populär sport än badminton? När blev det logiskt och naturligt att olika sporter är olika populära i olika länder?

Intresserar sig inte de vanliga fotbollsentusiasterna - vanligtvis män - för damfotboll, är detta i grund och botten varken mer eller mindre konstigt än att de inte intresserar sig för bandy. Intresserar sig inte kvinnor för damfotboll i någon högre omfattning, är detta gissningsvis mest en följd av att kvinnor är smarta nog att intressera sig mindre för sport i allmänhet än vad män gör.

Alla som vill spela - eller följa - fotboll skall såklart få göra detta utan att utsättas för personangrepp. Men när media i allmänhet och SvD i synnerhet låter påskina ett intresse som faktiskt inte finns, blir det bara löjligt. I synnerhet när de försöker argumentera logiskt för att samma intresse borde finnas där.


DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SvD17, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8

2013-07-05

Journalistiskt lågvattenmärke


Medias favorithatobjekt Tobias Billström är ånyo föremål för krigsrubriker. Inte för att han denna gång använt något avskyvärt rasistiskt ord som till exempel "volym" eller "blåögd", utan för att han har köpt aktier.

Företaget som aktierna köptes i blev nämligen senare föremål för en affär i vilket ett annat företag som ägs av ett tredje företag som i sin tur ägs av staten (ledd av regeringen) var inblandat på ett hörn.

Måhända är det jag som övertolkar, men av rubrikernas storlek och det faktum att artikeln är den mest delade på Aftonbladet att döma, misstänker jag att vad det egentligen handlar om är att det spökar en utbredd skadeglädje gentemot den på väldigt lösa grunder rasistförklarade ministern.

För den som råkar vara intresserad av fakta, snarare än plumpa mediedrev, ger ett diagram över Northland Resources aktiekurs några intressanta uppgifter:
 • De 33 000 aktier Billström redan ägde före årsskiftet har sedan dess tappat cirka 150 000 kronor i värde.
 • För de 33 000 aktier Billström har köpt sedan dess gäller att:
  • Köptes aktierna före slutet av januari har även dessa tappat cirka 150 000 kronor i värde.
  • Köptes aktierna efter slutet av januari handlar det om en affär på ungefär 13 000 kronor.

Ett storm i ett vattenglas, med andra ord. Förutom för Billströms själv, det vill säga, då han kan ha förlorat upp till 300 000 kronor på affären.
SvD, DN, SR

2013-07-04

Sjöstedt - recept på katastrof

Vänsterpartiets ideologi kokar ned till två punkter:
 1. Höj skatten för alla och anställ alla arbetslösa i offentlig sektor för pengarna.
 2. Överför de rikas tillgångar till folket staten.
Detta kan tyckas vara bra idéer. Den offentliga servicen skulle onekligen bli bättre med fler anställda och arbetslösheten skulle försvinna. Problemet är bara att det inte är så enkelt.

När ett land höjer skatterna och kraftigt bygger ut den offentliga sektorn för pengarna, kommer detta lägga sig som en våt filt över ekonomin. Konsumtionen kommer att sjunka med den disponibla inkomsten, vilket i sin tur leder till minskade momsintäkter och att fler jobb i den privata sektorn går förlorade. Detta leder i sin tur till att skatteintäkter minskar mer och på krav på ännu fler offentliga jobb, och så vidare. Systemet går in i en ond spiral.

När en lågkonjunktur därefter drabbar världsekonomin blir situationen omöjlig. Ännu fler privata jobb går förlorade och folket håller hårdare i sina pengar, vilket leder till att statens inkomster minskar ännu mer. Samtidigt är den offentliga lönekostnaden oförändrad eller snarare ökande, eftersom de nyligen uppsagda enligt Sjöstedts logik skall erbjudas ersättningsjobb inom offentlig sektor, eller åtminstone ges en a-kassa högre än dagens.

Sjöstedts recept på paradiset är ingenting nytt. När rekordåren efter kriget gick mot sitt slut försökte Socialdemokraterna upprätthålla full sysselsättning i Sverige med just en sådan politik - resultatet kom i form av 90-talskrisen. I Grekland byggde politikerna på liknande vis ut den offentliga sektorn för att vinna väljarnas gunst. Resultatet är ett land i upplösning.

Vad den andra punkten beträffar är det såklart lätt att bli upprörd över en skev fördelning av tillgångarna. Vänsterpartiet tycks emellertid tro att de rika likt Joakim von Anka sparar sina pengar i pengabingar. Det gör det inte. De rikas pengar är investerade.

För att kunna frigöra de rikas tillgångar är det därför deras investeringar - vanligtvis företag - man måste expropriera. Därefter måste samma företag antingen säljas - vilket ger en engångsintäkt som kan finansiera ett års budget, eller istället drivas i offentlig regi. Det senare ger förvisso en årlig vinst, men om denna vinst skall upprätthållas på längre sikt krävs att merparten av den återinvesteras i verksamheten.

Om man istället använder den för att, säg, öka personaltätheten i äldrevården kommer företaget snart sluta gå med vinst och därefter gå med förlust. Vilket såklart även kommer leda till att dess anställda antingen förlorar sina jobb, eller får fortsätta fast nu som utgiftsposter i statsbudgeten istället för som intäktsposter. Hur dessa utgiftsposter skall finansieras börjar vid detta stadium bli en ganska knivig fråga...

Nä, Sjöstedt, det är nog dags att tänka efter en gång till.


SR1, SR2, SR3, SvD1, SvD2, SvD3, Ab, SMP1, SMP2, NSK, Sk, LT

2013-07-03

S och M har gett upp


Reinfeldt anser att ett folkvalt parti inte borde få vara med i Riksdagen.
Han anser också att Löfven är pinsam på grund av vad SD står för.


De två stora partierna i Sverige har gett upp. Då Fredrik Reinfeldt gör ett av sina allt mer sällsynta offentliga framträdanden, är en trött uppsyn och några buttert och oengagerat muttrade ord om ett femte jobbskatteavdrag det enda han har att komma med.

Oppositionsledaren Löfven å sin sida säger ingenting alls. Någonting som förvisso är ett framsteg jämfört med hur hans två föregångare skötte sitt jobb, men likväl en taktik som inte håller i längden för den som leder Sveriges största parti.

Småpartierna njuter förmodligen i fulla drag av läget. De gör utspel efter utspel för att legitimera sin egen existens. Miljöpartiet vill - gigantiska integrationsproblem till trots - att västvärldens största invandring skall bli ännu större. Vänsterpartiet lovar vinstförbud, offentliga jobb till 150 000 arbetslösa och kraftiga skattehöjningar åt världens hårdast beskattade folk. Sverige är, precis som Jonas Sjöstedt påpekade i partiledardebatten, extremt.

Centerpartiet experimenterar med månggifte, slopad arvsrätt och fri invandring, Folkpartiet har förmodligen ännu ett nytt betygssystem på gång och Kristdemokraterna försöker lite svävande förklara varför de behövs.

De två stora partierna i Sverige är inte vad de har varit. Moderaterna har lagt sig i mitten och kapitulerat för popvänsterns problembeskrivningar i försvars-, invandrings- och jämställdhetsfrågor. Socialdemokraterna är stukade efter tiden med Sahlin och Juholt och har förlorat sina mest kompetenta krafter.

En generation teknokrater med få anknytningar till den arbetarklass i vilket partiet föddes dominerar idag, och denna generation tycks mer vara intresserad av makten för maktens skull än drivna av något ideologiskt intresse. Det förtroende dessa partier en gång åtnjöt är kraftigt naggat i kanten.

Mitt råd till S och M är enkelt, skärp er! Gör er av med stolpskotten, oavsett om de lojalt gått den långa vägen via ungdomsförbunden. Framför allt, samarbeta! Tillsammans kan ni - om ni verkligen vill - komma överens om de reformer som Sverige behöver för att få ned arbetslösheten och säkra den svenska modellen för framtiden, även om det säkert kommer att bli smärtsamt för er.

Sist men inte minst, gör upp om en långsiktig och genomtänk invandringspolitik! Sverige har inte råd att låta Miljöpartiet fortsätta diktera invandringens villkor, oavsett om det sker i samarbete med en höger- eller vänsterregering.


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, ">SvD13, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, SR1, SR2, SR3, SR4, DN1, DN2, DN3, DN4, DN4, LT1, NSk1, Sk1, SMP1

2013-07-02

Fler arbetslösa med MP

Miljöpartiet hävdar idag att med deras politik kommer 30 000 fler jobb skapas under de närmaste åren än med Alliansens.

Detta är såklart ett rätt magstarkt påstående, särskilt från ett parti som vill regera ihop med Vänsterpartiet, men låt oss för ett ögonblick ponera att det stämmer. Vi kan då - 30 000 extra jobb till trots - utgå från att arbetslösheten ändå kommer att bli högre än med regeringens politik.

Varför då? Jo för att 30 000 jobb på tre år - det vill säga 10 000 om året - är en relativt liten siffra jämfört med den rekordstora invandringen som nått 111 000 personer om året.

Då till exempel somalier och afghaner - som tillhör de största grupperna av invandrare - kommer från länder där analfabetismen överstiger 50 procent leder invandringen obönhörligen till högre arbetslöshet. Denna utveckling sätter tydliga spår i statistiken redan idag.

Svenskt näringsliv och Stureplanscentern vill lösa detta problem med lägre löner och "ransonerad välfärd". Konjunkturinstitutet å sin sida förutspår höjda skatter motsvarande över 7000 kronor per svensk*. Frågan är vilken av dessa lösningar Miljöpartiets väljare föredrar?

Miljöpartiet tycker emellertid inte att västvärldens största invandring är stor nog, tvärtom vill de att den skall bli avsevärt större. Detta är såklart en legitim ståndpunkt, men en sådan politik kommer leda till högre arbetslöshet, inte lägre.

* Vilket i sin tur motsvarar närmare 16 000 kronor per arbetande svensk.Fridolin ger ett exempel på dubbelmoral i Dagens Nyheter (skärmdump).
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SR1, SR2, SR3, Ab1, Ab2, Ab3, Sk

2013-07-01

Yes We Scan!


Obama blev vald till amerikansk president på löften om att bryta med Busherans utrikespolitik, bryta med Busherans ekonomiska politik, avveckla Busherans inskränkningar av de demokratiska rättigheterna och att stänga Guantanamo.

Efter fyra år med Obama är Guantanamo alltjämt öppet, Patriot Act finns kvar och har utökats, de temporära skattesänkningar Bush införde har förlängts och drönarkriget i Afghanistan och Pakistan har trappats upp kraftigt.

I kombination med detta har han faktiskt förverkligat ett vallöfte, nämligen det om en sjukvårdsreform. I kombination med finanskrisen och de förlängda skattesänkningarna för samhällets mest välbeställda har detta fått det amerikanska budgetunderskottet att explodera, med en kraftigt ökande statsskuld som följd.

Parallellt med detta har Obama kraftigt utökat avlyssningen av allmänheten. Jag tycker inte detta är särskilt trevligt, men jag kan förstå varför och på det stora hela har jag inga jättestora problem med det. Annat, det vill säga, än att det så uppenbart går stick i stäv med den högtidligta retorik som Obama blev vald på.

När det däremot kommer fram att USA tycks ha buggat sina allierade blir jag förbannad. Detta har USA nämligen näppeligen gjort för att skydda sig mot terroristattacker, utan för att skydda sina egna ekonomiska intressen och för att ge amerikanska företag en fördel mot europeiska.

Det är därför inte utan ett skadeglatt leende som jag nu läser hur vissa tunga politiker offentligt och med all önskvärd tydlighet gör klart att detta gör dem förbannade. Det är bara att hoppas att hoten om inställda förhandlingar om frihandel är allvarligt menade.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, Ab1, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6

Dubbla standarder

Åsa Linderborg beskyller i Aftonbladet media för att vara alldeles för tysta om Bradley Manning. För att illustrera sin poäng jämför Linderborg med Ryssland:

"Tankeexperiment: Om Bradley Manning hade varit en rysk soldat som avslöjat krigsförbrytelser i Tjetjenien och för det riskerar livstids fängelse, hade han fått hjältestatus i hela västvärlden."

Något oväntat tycker jag faktiskt att Linderborg har en poäng här. Precis som Linderborgs ryggmärgsreflex tycks vara att i alla lägen angripa USA/Israel samtidigt som hon försvarar Ryssland och Sovjetdespoter, har många andra - undertecknad inkluderad - en tendens att på motsvarande sätt och lika automatiskt försvara USA och fördöma Ryssland.

Vi borde kanske lite till mans reflektera över detta. Vi borde kanske oftare fråga oss själva om vi ibland tenderar att se världen för vad vi vill att den skall vara, snarare än för vad den faktiskt är.

Problemet är bara att samtidigt som Linderborg beskyller media för att hålla sig med dubbla standarder, låter hon å ena sidan folkmordsförsvararen Jan Myrdal komma till tals i Aftonbladet och anklagar å den andra Avpixlat för att vara en fristad för haveristiska hatskribenter.

Det går inte ihop.

Rika vill inte berikas

"Invandring berikar Sverige" brukar Fredrik Reinfeldt säga. Detta är numera en linje som Moderaterna i samarbete med Miljöpartiet driver hårt - så länge invandringen sker till andra platser än där de själva bor det vill säga.

Man får förmoda att detta är en del av de nya Moderaternas mjukare linje - redan rika kommuner behöver inte berikas ytterligare. Solidarisk fördelningspolitik helt enkelt.


SvD1, SvD2

Pappersbrist?

"De papperslösas rättigheter måste stärkas", skriver Emelie Bardon från Feministiskt initiativ i en debattartikel idag.

Vad Bardon upprörs över är att polisen enligt henne har utfört tillslag på arbetsplatser och bröllop i sin jakt på illegala invandrare, de som på nyspråk kallas för "papperslösa". Att polisen jagar illegala invandrare - som jobbar svart - på arbetsplatser är ett hot mot deras barns "rättighet" att gå i skola, lyder resonemanget.

Därefter följer en upprörd formulering om att polisen kan tänkas komma att hämta barn till illegala invandrare i skolan, trots att polisen har som uttalad policy att inte göra detta. Så låt mig upprepa: Att någon är "papperslös" betyder inte vederbörande saknar något papper, det betyder att personen befinner sig i Sverige illegalt!

I praktiken betyder detta att personen sökt asyl och fått avslag, eller invandrat utan att söka asyl alls. Det är självklart synd om de barn som kommer i kläm när deras föräldrar bryter mot lagen. Detta ansvar vilar dock tungt på föräldrarnas axlar, inte på de svenska myndigheternas.

I Sverige har den som befinner sig illegalt i landet redan rätt till skolgång, sjukvård och annan samhällsservice, ibland på bättre villkor än svenska medborgare. Detta räcker emellertid inte för Emelie Bardon med flera, tvärtom vill de att utländska medborgare som utan asylskäl och i strid med svensk lag vistas i Sverige skall få ännu fler rättigheter.

I takt med att att de får sin vilja igenom, i takt med att respekten för lag och ordning urholkas allt mer, kommer såklart ännu fler föräldrar använda sina barn som brickor i spelet för att få stanna i Sverige.

Det påstås ofta att ställningstaganden som Bardons handlar om människosyn. Vad det i själva verket handlar om är naivism. Vad det i själva verket handlar om är en avsaknad av respekt för de skattebetalare som får betala för charaden och för alla som invandrat legalt. Vad det i själva verket handlar om är att man aktivt försöker föra svenska folket bakom ljuset genom att dölja sanningen bakom hitte-på-ord som "papperslös".


SvD förtjänar dock en eloge för att ha lärt sig läxan från i tisdags. Då kallade man på flera ställen de illegala invandrarna för "flyktingar" i samband med en annan artikel på temat.