2013-07-28

Otacksamt

"Muslimska samfund får mindre bidrag än kristna", kan man idag läsa i SvD.

"De muslimska trossamfunden får procentuellt mindre i bidrag än de kristna", utvecklar SvD resonemanget. Anledningen till detta är att de muslimska trossamfundens följare i lägre utsträckning vill registrera sig som medlemmar.

Bidragen som åsyftas i artikeln är de som "Nämnden för statligt stöd till trossamfund" SST delar ut varje år. Av dessa går över tretton procent till muslimska församlingar.

"SST tittar på papper. De är fyrkantiga. Det är sorgligt faktiskt att man blir drabbad av ett system som inte passar muslimer och shiamuslimer specifikt", kommenterar Haider Ibrahim från Islamiska Shiasamfunden i Sverige.

Ett annat sätt att se det hela är förstås att de muslimska trossamfundens medlemmar inte bara har fått uppehållstillstånd i och stort ekonomiskt stöd av Sverige, de får därutöver bidrag till att utöva sin religion. Att samma trossamfunds medlemmar inte känner tillit till det politiska system som möjliggjort detta tycker Ibrahim är ett tecken på att samma system är "sorgligt" och "fyrkantigt".

En och annan tycker kanske snarare att en person med denna inställning framstår som ganska magstarkt otacksam.


SVT