2013-07-01

Pappersbrist?

"De papperslösas rättigheter måste stärkas", skriver Emelie Bardon från Feministiskt initiativ i en debattartikel idag.

Vad Bardon upprörs över är att polisen enligt henne har utfört tillslag på arbetsplatser och bröllop i sin jakt på illegala invandrare, de som på nyspråk kallas för "papperslösa". Att polisen jagar illegala invandrare - som jobbar svart - på arbetsplatser är ett hot mot deras barns "rättighet" att gå i skola, lyder resonemanget.

Därefter följer en upprörd formulering om att polisen kan tänkas komma att hämta barn till illegala invandrare i skolan, trots att polisen har som uttalad policy att inte göra detta. Så låt mig upprepa: Att någon är "papperslös" betyder inte vederbörande saknar något papper, det betyder att personen befinner sig i Sverige illegalt!

I praktiken betyder detta att personen sökt asyl och fått avslag, eller invandrat utan att söka asyl alls. Det är självklart synd om de barn som kommer i kläm när deras föräldrar bryter mot lagen. Detta ansvar vilar dock tungt på föräldrarnas axlar, inte på de svenska myndigheternas.

I Sverige har den som befinner sig illegalt i landet redan rätt till skolgång, sjukvård och annan samhällsservice, ibland på bättre villkor än svenska medborgare. Detta räcker emellertid inte för Emelie Bardon med flera, tvärtom vill de att utländska medborgare som utan asylskäl och i strid med svensk lag vistas i Sverige skall få ännu fler rättigheter.

I takt med att att de får sin vilja igenom, i takt med att respekten för lag och ordning urholkas allt mer, kommer såklart ännu fler föräldrar använda sina barn som brickor i spelet för att få stanna i Sverige.

Det påstås ofta att ställningstaganden som Bardons handlar om människosyn. Vad det i själva verket handlar om är naivism. Vad det i själva verket handlar om är en avsaknad av respekt för de skattebetalare som får betala för charaden och för alla som invandrat legalt. Vad det i själva verket handlar om är att man aktivt försöker föra svenska folket bakom ljuset genom att dölja sanningen bakom hitte-på-ord som "papperslös".


SvD förtjänar dock en eloge för att ha lärt sig läxan från i tisdags. Då kallade man på flera ställen de illegala invandrarna för "flyktingar" i samband med en annan artikel på temat.