2013-07-24

Rasism i DN?

"Svenskar räddar norskt sjukhus" kan vi idag läsa i DN. Detta trots att "svenskarna" i fråga såväl jobbar som bor i Norge. Inga cittattecken används kring ordet "svensk" i artikeln, ej heller används förmuleringar à la "vad man nu menar med det".

Hur kommer detta sig, kan man fråga? Vägrar de rasistiska norrmännen släppa in de nya norrmännen i den norska gemenskapen? Är det någon sorts etnisk profilering som pågår? Är det kanske så att alla är svenskar, inklusive norrmän och somalier, oavsett om de bor i Sverige eller Norge?

Eller – bara som ett tankeexperiment – är det kanske så att vad som menas med "svensk" är uppenbart även för journalisterna på DN, men att samma journalister ibland väljer att göra sig avsevärt dummare än vad de är?!


DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.