2013-07-14

Trams om abort i Texas


Skärmdump från Aftonbladet.


I Sverige gäller fri abort till 18:e veckan, och med Socialstyrelsens godkännande till och med den 22:a.

I Texas har man i dagarna skärpt lagstiftningen så att abort ej tillåts efter 20:e veckan. I Aftonbladet beskrivs detta med i termer av "abortkrig", "antiabortlag" och "incestoffer".

Att inte vilja problematisera abort är en sak. Att media förmedlar bilden av Texaspolitiker som bedriver ett krig mot incestoffer kan däremot bara beskrivas som skamligt.
Ab1, DN1, DN2, LT1, NSk1, Sk1, SR1, SvD1, SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.