2013-08-02

1142 kronor i månaden

Via en förträfflig artikel av Anna Dahlberg hittade jag en intressant rapport från Försäkringskassan.

I rapporten och artikeln finns intressanta siffror om kostnaderna för såväl Lagen om assistansersättning (LASS) som omsorgen av funktionshindrade i stort. Ännu mer intressanta blir dessa siffror om de bryts ned i kostnad per svensk, respektive kostnad per arbetande svensk.

  Årlig kostnad
(miljarder kr)
Månadskostnad
per svensk
Månadskostnad
per arbetande svensk
Total kostnad,
omsorg av funktionshindrade
66 575 kr 1142 kr
Kostnad för LASS 1999 5 44 kr 87 kr
Kostnad för LASS 2012 21 183 kr 363 kr
Kostnad för LASS 2017 (prognos) 26 226 kr 450 kr


Vad vill jag då ha sagt med detta? Vill jag att de funktionshindrade skall lämnas åt sitt öde? Inte riktigt.

Först och främst tycker jag det är viktigt att alla har klart för sig hur mycket LASS egentligen kostar dem. Jag vill också tydliggöra hur kostnaderna för reformen kraftigt ökat, den årliga kostnaden är idag fyra gånger högre än 1999.

Det är också min personliga åsikt att när en tredjedel av kostnaderna för en såpass dyr reform som denna uppskattas vara fusk, borde varningsklockorna ringa avsevärt högre än idag.

Därtill bör alla – även om Aftonbladet och likasinnade skriker indignerat om "det nya tuffa Sverige" – ha klart för sig att kostnaden för omsorgen av funktionshindrade i Sverige motsvarar 2,3 procent av BNP (4,2 % av de totala skatteintäkterna). Detta är inte bara fem gånger mer än snittet i EU, det är också avsevärt mer än i våra grannländer.

Den som klagar på att det är "hårt och kallt i Sverige" är såklart fri att göra detta. Men före du sväljer en sådan världsbild med hull och hår, kom ihåg att varje arbetande svensk varje månad avstår 1142 kronor av sin lön bara till vård av funktionshindrade. Doesn't sound like "det nya hårda Sverige" to me.DN, SR, SvD1, SvD2, SydSv