2013-08-24

Sluta kalla er liberaler!Erik Gullefjun Ullenhag har skrivit en debattartikel.

Den handlar egentligen inte om så mycket om interndemokratin i Folkpartiets Stockholmsavdelning. Och den är precis så korrekt, precis så full av FN-dagsfloskler, precis så elevrådsordföraraktig och duktig som man kan förvänta sig av en sådan text. En mening sticker dock ut:

"I Folkpartiet vet vi dessutom att många länsbor delar våra liberala värderingar om personlig frihet, ett starkt socialt skyddsnät, en skola som satsar på kunskap och utbyggd kollektivtrafik i Stockholms län."

Så låt oss börja med det där med ett "starkt socialt skyddsnät". Jag är också för ett starkt social skyddsnät. Detta är emellertid inte i sig en "liberal" värdering. I synnerhet inte i den naivistiska och fuskinbjudande anda som Folkpartiet står för. Folkpartiets missbruk av ordet börjar alltså redan där.

"Personlig frihet", däremot, är själva kärnan i den liberala ideologin. Problemet är bara att Folkpartiets track record på området förfärar:

Folkpartiet har tydligt tagit ställning för den sexköpslag som lägger sig i vilka avtal vuxna människor får träffa med varandra. Folkpartiet är också starka förespråkare för den nuvarande narkotikalagstiftningen, som inte bara direkt motverkar sitt syfte, utan också gör det brottsligt att lida av ett beroende.

Folkpartister älskar koncept som sockerskatt och cykelhjälmstvång. Folkpartiets rättspolitiske talesman vill förbjuda kryptering och imponeras av hur polisen tvingar allmänheten att utan brottsmisstanke infinna sig för DNA-testning. Folkpartiet stödjer FRA-lagen.

Folkpartiet är ett parti som vet vad som är bäst för dig. Folkpartiets inställning är att staten har rätt till din kropp, men att du själv inte har det. Folkpartiet kallar sig "liberalt".

Yeah.


SR1, SR2, SMP