2013-10-15

Feel-goodkyrkan

Svenska kyrkan har fått en ny ärkebiskop. En ärkebiskop som inte tror på jungfrufödseln.

Well, jag tror inte heller på någon jungfrufödsel, men jag är å andra sidan inte ärkebiskop. Faktum är att jag inte är religiös alls.

För den högsta ledaren för Svenska kyrkan är dock tron på jungfrufödseln något som så att säga ingår i arbetsbeskrivningen. Detsamma gäller för tron på de Jesu mirakel som en annan ärkebiskop – K.G. Hammar – inte såg några problem med att avfärda.

Om Svenska kyrkan har ledare som inte tror på jungfrufödseln, som inte tror att Jesus kunde gå på vattnet, som väljer bort de delar av Bibeln – Guds ord – man själv finner problematiska, men som däremot tycker konkurrerande religioner är en "tillgång", då kan man fråga sig för vem Svenska kyrkan är till för.

Inte tycks det vara för troende kristna i alla fall.


DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, DN1, DN2, DN3, DN4, SR1, SR2, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, Dag7, Dag8, Dag9, Dag10, Sk, NSk, LT, SMP