2013-10-13

Obama har ökat skulden med 30 %

När Obama tillträdde som president låg det amerikanska skuldtaket på ungefär 12,5 biljoner dollar. Den nivå man nu är på väg att spränga är 16,394 biljoner dollar. Med andra ord har den amerikanska statsskulden under Obamas tid vid makten ökar med ungefär 30 procent – eller cirka 80 000 kronor per amerikan.

En irriterad Obama kräver nu att kongressen skall "sluta med utpressning" och "göra sitt jobb", det vill säga låta honom öka statsskulden ännu mer. Resten av världen tycks av någon anledning okritiskt hålla med honom.

Föreställ dig för ett ögonblick att Fredrik Reinfeldt ökat statsskulden med 30 %. Föreställ dig att Reinfeldt också parallellt med detta drivit igenom en väldigt dyr sjukvårdsreform. Föreställ dig att det istället var den svenska Riksdagen som försökte hindra honom att öka statsskulden ännu mer. Skulle vi betrakta Riksdagen som den stora boven i dramat då?

Nu är Obama inte på något sätt ensamt ansvarig för detta fiasko. Under hans företrädare höjdes skuldtaket från 6 till 12,5 biljoner dollar, alltså med över 100 %. Detta skedde bland annat för att finansiera "tillfälliga" skattesänkningar, vilka kongressen därefter inte låtit Obama avskaffa.

Kongressen är istället förlamad i en maktstrid mellan å ena sidan republikaner som inte kan tänka sig att höja skatterna och å den andra demokrater som inte kan tänka sig att sänka utgifterna. De är förmodligen lika medvetna som de politiska bedömarna att båda sortens åtgärder behövs för att få bukt på det galopperande budgetunderskottet, men de tänker mer på sina återval än på den ekonomiska framtiden.

Det finns med andra ord mången ansvarig politiker för det politiska haveri som just nu utspelar sig i Washington D.C. Men det gör mig smått mörkrädd när rapporteringens underförstådda budskap kokar ned till att bara skuldtaket höjs så blir allting bra.


Enligt Dagens Förnumstigheter är det "USA-högern" som ligger bakom de låsta positionerna mellan demokrater och republikaner

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, DN15, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, SR16, SR17, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15