2013-10-09

SSU, Lampedusa & liken som glömdes bort


Abuseanmält inlägg


I Nigeria sköts för ett par veckor sedan 40 studenter ihjäl av islamistorganisationen "Boko Haram". En vecka tidigare dödades 78 människor i ett islamistiskt självmordsdåd mot en kyrka i Pakistan.

Dessa två dåd genererade några enstaka artiklar i svenska tidningar. Artiklar som hamnade långt ned i nyhetsflödet. Offren förblev anonyma människor som dog långt borta. Människor vilkas öden inte hade så mycket med oss att göra.

När en förlisning utanför Lampedusa resulterade i dödsoffer blev reaktionerna väldigt annorlunda. Dessa människors död var värda att ta på allvar. Dessa människors död förväntades göra oss upprörda. Dessa människoöden förväntades vi personligen bli berörda av. Dessa döda människor gavs ansikten, gavs en familj och en historia.

Skulden för dessa människors död läggs på EU. Det är inte kriminella och cyniskt profiterande människosmugglare som bär ansvaret. Det är inte politikerna i de länder de lämnat som bär skulden. Det är inte de vuxna människor som av ekonomiska skäl lämnat det fredliga Ghana och gett sig av med sina familjer på en livsfarlig resa som hålls ansvariga för att deras barn har drunknat.

Cecilia Malmström hoppas åtgärda situationen med ett asylcenter utanför EU, trots att många av båtarnas passagerare över huvud taget inte är flyktingar. SSU kräver å sin sida att flyktingar skall kunna söka asyl på svenska ambassader, trots att Sverige ensamt redan tar emot över nio procent av samtliga asylsökande i i-länderna.

Nästa år förväntas emellertid enbart antalet syriska flyktingar uppgå till fem miljoner. Samtliga dessa – ja, strikt talat samtliga 22 miljoner syrier för att vara exakt – är enligt Migrationsverket berättigade till permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Frågan som ofrånkomligen inställer sig är huruvuda SSU:s utspel bara är ett cyniskt och populistiskt utspel? Om inte så är det enda rimliga förklaringen att SSU fullständigt saknar verklighetsförankring.


Källa: UNHCR

DN1, DN2, DN3, SR1, SR2, SR3, SR4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9