2013-10-03

Svensk naivitet dödar

Minst 130 personer dog då en båt med migranter idag förliste utanför den syditalienska ön Lampedusa. "Bara de starkaste har överlevt" rapporterar SvD, vilket rent konkret innebär att många av de döda är barn.

I SR pratar Cecilia Malmström om att öppna ett asylcenter utanför EU, i tron att detta skulle hjälpa. I ett annat SR-reportage kan man dock läsa att många av migranterna är egyptier, det vill säga, personer som med största sannolikhet saknar asylskäl.

I det nu aktuella fallet var många av "flyktingarna" från Ghana – ett demokratiskt, fredligt och relativt välmående land som kallats för "Afrikas Schweiz". Att i detta läge föreslå att ett asylcenter utanför EU skulle hjälpa är i bästa fall naivt och okunnigt, i värsta fall ett försök att vilseleda.

I strid med EU-bestämmelserna om första asylland kommer många av de asylsökande som tar sig till Lampedusa så småningom till Sverige. Många av dessa kommer också få asyl i Sverige, även då de saknar asylskäl. Skulle de däremot nekas asyl finns alla möjligheter att ändå stanna kvar i Sverige illegalt.

Av alla som sökte asyl i i-länder 2012 gjorde över nio procent detta i Sverige, trots att vi bara utgör 0,8 % av i-ländernas befolkning. Denna siffra ökar till över tolv procent om man räknar bort alla som sökte asyl i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland, det vill säga länder som knappast var båtmigranternas mål.

Den svenska kravlösa välfärden, den svenska viljan att se mellan fingrarna när det kommer till Dublinförordningen och den naivitet som genomsyrar den svenska asylprocessen gör det helt enkelt värt att chansa för den som saknar asylskäl, men drömmer om ett liv i Europa. Många av dessa människor – inte minst barn – kommer att fortsätta drunkna på vägen till Europa så länge den svenska hållningen inte förändras.

För övrigt utgår jag från att vilka svenska föräldrar som helst som blev påkomna med att utsätta sina barn för liknande risker skulle få stora problem med den svenska rättvisan och/eller socialtjänsten. I fallet med båtmigranterna förekommer dock ingen sådan diskussion alls, vilket åtminstone jag tycker är underligt.


Källa: UNHCR

SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8