2013-11-02

Filosof von oben

Det är nödvändigt att integrera etisk reflektion i ingenjörsutbildningen, skriver filosofen Jessica Nihlén Fahlquist idag på Brännpunkt. Dylika åsikter återkommer påfallande ofta från humanisthållet och de kan sammanfattas i att "ni naturvetare behöver lära er av oss".

Really? Tror någon att Ericsson skulle upphöra med att ta fram teknisk utrustning som kan användas för avlyssning – det finns ofta lagkrav på att detta skall vara möjligt – bara för att deras ingenjörer tvingats sitta av några föreläsningar i etik under sin utbildning?

Jag vill istället passa på att slå ett slag för naturvetenskapen. Ingenjörer och andra naturvetare har möjliggjort den tekniskt utvecklade civilisation vi lever i. Denna tekniska civilisation är givetvis inte enbart av godo, bland dess konsekvenser återfinns till exempel de möjligheter till miljöförstöring och atomvapen som samhället i stort varit snabba att anamma så fort de blivit tekniskt möjliga.

Bland dess konsekvenser återfinns också uppvärmningen av din bostad en novemberdag, smartphonen/surfplattan/datorn du läser detta på, vitvarorna i ditt kök, semesterresan du gjorde i somras samt det faktum att du aldrig behövt oroa dig för huruvida maten skall räcka hela vintern.

Det finns en tendens bland samhällsvetare och humanister att närmast skryta med sin okunskap i teknik och matematik. När en naturvetare uttrycker ett ointresse för till exempel litteratur brukar samma samhällsvetare och humanister finna denna inställning barbarisk. Men bland den tekniska civilisationens fördelar återfinns också det faktum att samhället kan kosta på sig att avlöna människor för att syssla med filosofi, etik och kulturvetenskap.

Dessa discipliner kan sätta lite guldkant på tillvaron först när de grundläggande behoven som föda och tak över huvudet väl är uppfyllda. En filosofie doktor i filosofi som Nihlén Fahlquist borde därför då och då skänka ingenjörerna lite tacksamhet, snarare än att betrakta dem som barn i behov av hennes egna moralkakor.

Och en annan sak: Ingenjörer är i allmänhet män, få kvinnor tycks – tyvärr! – vara intresserade av yrket. Den dag jag hör en kvinnlig ingenjör påstå att "kön bara är sociala konstruktioner" lovar jag att ta detta uttalande på en gnutta allvar. Ironiskt nog är det dock för det mesta personer från kvinnodominerade discipliner och yrken som hävdar detta.


SvD1, SvD2, SvD3, Dag1, Dag2, Av1, Av2