2013-12-17

Lambertz gör mig mörkrädd

I februari 2006 stängde Levonline AB efter påtryckningar från UD ned några helt lagliga partipolitiska websidor. När det hela en tid senare läckte ut i pressen blev dåvarande utrikesminister Laila Freivalds påkommen med att ha lämnat felaktiga uppgifter om sin egen inblandning. Freivalds tvingades då att avgå.

När Göran Lambertz idag skriver ännu en förvirrad debattartikel om att inga juridiska fel begicks då Thomas Quick fälldes för ett stort antal mord, väljer han av någon anledning att blanda in Freivalds. Han återger kort hur UD 2006 kraftigt överträdde sina befogenheter och konstaterar därefter (om Freivalds) att "det fanns absolut inga sakliga skäl för avgång".

Det gör mig mörkrädd att en ledamot av Högsta domstolen kan blicka tillbaka på hur Sveriges utrikesdepartement använde sin tyngd för att åsidosätta de grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheterna, och därefter konkludera att det "fanns absolut inga sakliga skäl" för det ansvariga statsrådet att avgå.

Så länge den sortens direkt okonstitutionella åsikter finns representerade bland Högsta domstolens ledamöter kan det svenska rättsväsendets högsta instans inte tas på allvar.

Lästips: Anybody's Place, Sven-Erland Västros, Dick Erixon


DN1, DN2, DN3, DN4, Sk, NSk, LT