2014-02-09

En tysk Schyman

Gudrun Schyman har numera hunnit med att från två partiers toppskikt predika solidaritet och omfördelning, samt högljutt kritisera andra människor för deras dåliga moral. Detta har emellertid inte hindrat höginkomsttagaren Schyman från att själv skattefuska, låta sin väska åka taxi på skattebetalarnas bekostnad samt försöka gå före i bostadskön.

I feministikonen Alice Schwarzer tycks tyskarna ha fått sig egen Gudrun Schyman. Schwarzer har genom ett hemligt bankkonto i Schweiz undanhållit den tyska skattemyndigheten närmare två miljoner kronor.

Värt att notera är att Schwarzer – till skillnad från Schyman – valt att ta ställning mot kvinnoförtryck med islamistiska förtecken, vilket gör den motvilja jag känner inför Schwarzer mindre än den jag känner inför Schyman. Likväl är det slående hur ofta moralpredikande personer på vänsterkanten ser behovet av en uppsättning regler för allmänheten och en helt annan för sig själva.

Lästips: Motpol
DN1, DN2, Re1, SvD1, SvD2, SvD3