2014-03-28

Floden Danube i landet Hungary

I en SvD-artikel med rubriken "Är Attilas grav tillslut [sic!] återfunnen?" kan man idag läsa om "floden Danube i Budapest".

Den som besitter en gnutta av den där allmänbildningen journalistskrået så ofta berömmer sig själva för, vet förstås att floden i fråga på svenska (och tyska) vanligtvis kallas "Donau". Samma flod kallas förvisso just "Danube" på engelska (och franska), men detta är inte ett språk som talas i något av de länder genom vilka floden rinner.

Anledningen till att flodens engelska namn används i artikeln är förstås att den är en dåligt researchad och ännu sämre översatt plankning av en engelskspråkig förlaga. Detta hindrar emellertid inte SvD:s skribent från att signera den med sitt eget namn.


Kvalitetsjournalistik 2014