2014-06-18

Dekonstruktion av en debattartikel

Efter att Solveig Horne från Fremskrittspartiet i egenskap av Norges "jämställdhetsminister" (strikt talat barn- och familjeminister) nyligen blev inbjuden att tala på den feministiska kongressen Nordiskt Forum, publicerade Aftonbladet i veckan en väldigt indignerad debattartikel. I denna beskrevs Fremskrittspartiet som "ett parti som är känt för sin rasistiska, homofoba, transfoba och antifeministiska politik".

Det finns ett oräkneligt antal invändningar man kan göra mot kritiken som sådan, men mer intressant i det här fallet är egentligen listan över undertecknare. Gemensamt för så gott som samtliga är att de befinner sig väldigt långt ut på vänsterkanten och bekänner sig till postmodernistiska trosläror som identitetspolitik och intersektionalitet. Bland dessa namn återfinns:

Deidre Palacios
Försvarar bland annat vandalisering av valaffischer.

Sara Abdollahi
En av deltagarna i det Twitterdrev som drabbade Sanna Rayman efter att en twittrare tyckte sig höra ordet "afronegern", då Rutger Palmstierna viskade till Rayman under ett Timbroseminarium som Rayman modererade.

Abdollahi anklagade då Rayman för att "vifta bort rasism", för att "gilla kolonial ton" och för att förneka vad "alla andra" hörde. Abdollahi tillade att "kolonialism är normaliserat i Sverige", att Rayman borde skämmas och passade även på att kalla Palmstierna för "Kolonialstierna".


"...nånting om att skära ned" – eller någonting annat?

Edda Manga
Har samarbetat med Pia Laskar, som dömdes till tre års fängelse för delaktighet i RAF:s planer på att kidnappa Anna-Greta Leijon. Manga har även deltagit i aktiviteter arrangerade av stalinistiska och Nordkoreavänliga Kommunistiska Partiet, mer känt som KPML(r).

I en artikel i Feministiskt perspektiv – i vilket ordet "diskurs" för övrigt förekommer elva gånger – argumenterar Manga för att termen "hedersvåld" är rasistisk. Hon har även försvarat polygami och de imamer i Sverige som förespråkar detta. Därtill har Manga enligt Johan Lundbergs bok "Ljuset fiender" hunnit med att såväl försvara talibanrörelsen som FARC och PFLP.

Victoria Kawesa
Har påstått att "Afrosvenskar särbehandlas och diskrimineras just på grund av tankemönster som är kopplade till rasbiologiska idéer om svarta människor som väsensskilda och underlägsna vita svenskar".

Athena Farrokhzad
Har beskrivit den danske poeten Yahya Hassan med orden "en ung poesidebutant med palestinsk bakgrund som anklagar den muslimska diasporan för hyckleri, misogyni och allmänt barbari, vilken skänk från ovan för Danskt Folkeparti".

Maria Ramnehill
Har liknat kritik av det konstruerade pronomenet "hen" vid hets mot folkgrupp.

Ulrika Westerlund
Anser att informationsplikten för HIV-positiva skall försvinna och att "diskussionen om hiv, smittskyddslagen och tillämpningen av brottsbalken i fall där hiv-smitta överförts, är på en rent infantil nivå i Sverige".

Devrim Mavi

Lawen Mohtadi
Har trots att svenskarna betalar världens näst högsta skatter kallat den svenska politiken för "nyliberal".

Nasim Aghili
Besvarade frågan "Vad kommer vara annorlunda 2035?" med följande ord:

"Mycket. Kapitalismen har utplånat sig själv. Dom hegemoniska system som är rådande idag ser annorlunda ut. Asien har blivit starkare. Folk börjar emigrera från väst till öst. Kollektivismen blir trendig. I Sverige kommer vi bygga kollektivanpassade bostäder igen. Och sy våra egna kläder. Tvåsamheten är inte den enda lagliga samlevnadsformen och alla barn kommer att gå i normkritiska förskolor och skolor. (Jag skulle var dum om jag inte fick drömma lite.)"

Nabila Abdul Fattah
Hyllar Revolutionära Fronten och har samarbetat med KPML(r):s ungdomsförbund "Revolutionär kommunistisk ungdom".

Maria-Elsa Salvo
Har skrivit att SD inte bör tillåtas besöka högskolor eftersom "Sverigedemokraterna representerar [...] en högerpolitik som är direkt arbetar- och kvinnofientlig" och deras "människosyn kan definieras som inkompatibel med mänskliga rättigheter".

Foujan Rouzbeh

Tobias Hübinette
Är dömd för flera brott och har varit medlem i AFA. Har även påstått att "Sverige är i själva verket bland de mest diskriminerande av alla västerländska länder".

Javiera Cifuentes
Har påstått att "SD anser [...] att facket inte behövs. De vill öka arbetsgivarnas makt."

Det är med andra ord en skara människor med väldigt underliga åsikter som sätter sig till doms över en norsk minister. Frågan är snarare vilka det är som egentligen "normaliserar" extrema åsikter.
DN1, DN2, Ex, Ab1, LT1, NSk1, Re1, Re2, Re3, Sk1, Sk2, SR1, SR2, SvD1