2014-09-03

2,7 procent av 48 miljarder kr

Idag lät Alliansen i en debattartikel meddela att man ämnar satsa 1,3 miljarder på försvaret, vilket man bland annat motiverar med "ett alltmer hotfullt Ryssland".

Huruvida Alliansens satsning överhuvudtaget är en satsning har redan hunnit bli ifrågasatt, men utspelet är även intressant av ett annat skäl. De 1,3 miljarder kronorna kommer nämligen fördelas över den kommande mandatperioden, vilket också är fallet med ett annat miljardbelopp som varit i ropet på sistone.

Samtidigt som 1,3 miljarder kronor extra satsas på försvaret under de kommande fyra åren, räknar man på Migrationsverket sig behöva 48 miljarder kronor i extra anslag för att kunna hantera EU-ländernas mest generösa asylpolitik. När man jämför dessa summor med varandra erhåller man att ganska intressant resultat.

1,3 miljarder motsvarar nämligen 2,7 % av 48 miljarder. Omvänt så är 48 miljarder ett 37 gånger större belopp än 1,3 miljarder. Vad regeringen säger med denna prioritering är således att man finner det 37 gånger mer angeläget att upprätthålla och stärka vår status som EU:s största asylland, än att stärka vårt sorgligt eftersatta försvar.

Som av en händelse publiceras denna debattartikel samma dag som vårt aggressiva grannland Ryssland – efter att ha iscensatt ett inbördeskrig, annekterat Krim, skickat soldater över gränsen samt, icke att förglömma, skjutit ned ett civilt passagerarflygplan – slutligen ser ut att ha tvingat Ukraina till underkastelse.

Lästips: Den sjätte mannen, Sanna Rayman, Den hälsosamme ekonomisten
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11 SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, Dag7, Dag8, Dag9, Dag10, Dag11, Dag12, Dag13, SMP1, SMP2, SMP3, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, Av1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, SR1

1 kommentar:

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.