2014-09-21

Kommer Löfven göra om Reinfeldts misstag?

Jag har skrivit många inlägg om Moderaterna den här veckan. Som en djupt besviken tidigare kärnväljare och som en av dem som övergav partiet i årets val föll sig detta naturligt. Men eftersom Stefan Löfven nu trots allt har fått uppdraget att försöka bilda regering, så är det kanske på sin plats att även skriva någon om Socialdemokraterna.

Om Löfven lyckas med konststycket att bilda en regering kommer denna regering inte bli den "handlingskraftiga" regering Löfven brukar tala om, hans regering kommer tvärtom att bli en väldigt svag regering. I Löfvens fall innebär detta att hans regering kan bli en farlig regering, eftersom han i praktiken kommer vara utlämnad till ganska många småpartiers välvilja för att kunna driva igenom sin politik i Riksdagen.

Detta var ett problem även för Fredrik Reinfeldt. När Alliansregeringen drev igenom ett "försörjningskrav" för anhöriginvandring var detta något som Kristdemokraterna ogillade. För att gå med på de övriga partiernas linje drev KD därför igenom ett antal undantag från reglerna, vilket i praktiken medförde att "försörjningskravet" inte fanns annat än på pappret. När media rapporterade om saken 2013 var det till exempel bara 53 fall av 15 000 – det vill säga 3,5 promille – som inte hade berörts av de så kallade undantagen under året.

Det har redan spekulerats i att miljöpartisten Maria Ferm, 29 år gammal, kan bli migrationsminister i Löfvens regering. Det är fullt möjligt att Löfven gärna ger denna post till Miljöpartiet, om inte annat för att han själv verkar tämligen ointresserad av frågan, men jag tror detta vore ett stort misstag från Löfvens sida.

Maria Ferm representerar inte bara ett parti vilkets företrädare bland annat på fullt allvar har föreslagit att personer som vistas illegalt i Sverige borde ges rösträtt, hon hade därtill en central position i de migrationsöverenskommelser, bland annat om skattefinansierad samhällsservice för just människor som visas i Sverige illegalt, som regeringen Reinfeldt träffade med med Miljöpartiet. Om dessa överenskommelser skrev Paulina Neuding nyligen följande:
"Fredrik Reinfeldts svar till väljare som röstade SD 2010 var att göra upp med Miljöpartiet i invandringspolitiken. I söndags skickade väljarna tillbaka ett svar till Reinfeldt. Han blev av med regeringsmakten när mellan var sjunde och var åttonde väljare gick till SD."
Löfven gör klokt i att dra lärdom av av Fredrik Reinfeldts erfarenheter, inte minst med tanke på det stöd Sverigedemokraterna har bland LO-medlemmarna. Om Löfven gör om Reinfeldts misstag är det också högst sannolikhet att Löfven får se sig lika förödmjukad valnatten 2018 som Reinfeldt fick se sig valnatten 2014. Hur bra det därefter kommer gå att "isolera" Sverigedemokraterna i Riksdagen är en öppen fråga.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, Sk1, NSk1, NSk2, LT1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, Dag7, Dag8, Dag9, Dag10, SMP1, SMP2, BT1, Re1, Re2, Re3, Av1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, Ex1, Ex2, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4