2014-09-26

Normkritik enligt Hedborg

Igår rapporterades det att "Delegationen för jämställdhet i arbetslivet" funnit att många föräldrar, varav merparten kvinnor, förlänger sin föräldraledighet med obetald ledighet. Detta skulle såklart kunna ses som någonting väldigt positivt, en indikation på att den västerländska modellen har skapat samhällen så välmående att föräldrar har råd att avstå från att arbeta för att istället ägna mer tid familjen.

Anna Hedborg, ordförande för den av regeringen tillsatta delegation, väljer emellertid att se föräldrarnas beteende som ett problem. Hedborg undrar om det kanske inte borde det bli svårare att vara hemma med barn utan ersättning, och utvecklar resonemanget med följande ord:
"Är det statens uppgift att ha så flexibla regler så att de skapar normer som motverkar jämställdhet?"
Att personer som Hedborg anser att staten har rätt att lägga sig i hur föräldrar fördelar den av staten – eller för att vara exakt, skattebetalarna – betalda föräldraledigheten är en sak. Jag tycker visserligen resonemanget är både fel och olyckligt, men rent principiellt har staten all rätt att ställa motvillkor då människor får betalt för att inte arbeta.

I det här fallet handlar det emellertid inte om betald ledighet, det handlar om obetald ledighet. När politiker – och statliga tjänstemän som Hedborg – börjar ta sig rätten att lägga sig i vad människor gör på sin obetalda fritid, är detta ett ytterst obehagligt övergrepp på den personliga friheten.

Sist men inte minst är det värt att notera att Hedborg väljer att tala om "normer". Vanliga normer idag är det självklara i att göra karriär och en benägenhet att mäta personlig framgång i pengar och konsumtionskraft. De föräldrar som väljer att dryga ut sin föräldraledighet med obetald ledighet bryter mot dessa normer. Istället prioriterar de immateriella värden, vilket ironiskt nog ligger helt i linje med till exempel Miljöpartiets konsumtions- och tillväxtkritiska linje.

Att personer som Hedborg trots detta finner beteendet felaktigt, visar med all önsvärd tydlighet att den omhuldande normkritiken bara avser de normer man själv inte tycker om. När det kommer till kritik av andra normer faller denna långt utanför åsiktskorridorens ramar.
DN1, DN2, DN3, SvD1

4 kommentarer:

 1. " men rent principiellt har staten all rätt att ställa motvillkor då människor får betalt för att inte arbeta."

  Jag skulle vilja vända på det. De pengar staten har, är pengar staten dragit in från mig i skatt med hot om våld. När staten sedan skickar tillbaks lite av dessa pengar till mig, tycker jag staten ska ställa så få villkor som möjligt. Ok, ett rimligt krav för att få föräldrapenning är att man faktiskt har ett barn att ta hand om. Men att ställa krav på vilken förälder som tar hand om barnet, om tyg- eller plastblöjor skall användas, krav på att genuspedagogik ska läras ut i hemmet, krav på att man ska ha en idolbild av Jimmie Åkesson på väggen, osv, är av ondo.

  Staten är vår tjänare. Det är vi som ska uppfostra staten, inte tvärtom.

  SvaraRadera
 2. Ja, jag lät lite vänstervriden där, eller hur? Givetvis är det skattebetalarna som står för kalaset, och sedan får de tillbaka samma pengar fast med en knippe villkor på köpet. Inte svårt att invända mot det.

  Fast i praktiken ser det inte alltid ut riktigt så. I många fall är föräldrarna inte i närheten av att ha betalat in en motsvarande summa netto när de tar ut dessa pengar. Och då är det, rent principiellt, okej av staten att ställa motvillkor tycker jag. Inte vilka motvillkor som helst, så klart, men jag tycker inte man kan invända mot principen att ställa villkor som sådan.

  Men de som faktiskt är nettobetalare då, är det inte annorlunda för dem? Det korta svaret är ja, det är det. Det lite längre svaret är att om man börjar göra skillnad mellan närande och tärande här så faller hela idén med ett utjämnande skattesystem. En idé som givetvis i sig kan diskuteras, men i det här fallet fanns den nog som en underförstådd premiss där i bakgrunden.

  I en vidare bemärkelse är dessutom principen att ställa krav inte så vänstervriden som den kan framstå som i det här fallet. Ser man till de andra fall där staten håller medborgare som inte arbetar med pengar, till exempel vid arbetslöshet och sjukskrivning, så anses det inte som vänstervridet om staten ställer krav, snarare tvärtom.

  Min huvudsakliga poäng var dock att det finns en viktig principiell skillnad mellan att få pengar av staten för att vara ledig och att vara ledig men utan att få pengar av staten. I det senare fallet befinner vi oss långt bortom statens angelägenheter, i det förra så gör vi det inte just för att man då får pengar av staten.

  SvaraRadera
 3. Anna Hedborg är en fanatisk vänsterextremist, och det är ofattbart att denna varelse fortfarande har någon form av politiskt inflytande! Några axplock ur Hedborgs politiska liv:
  1974: Utarbetar det första förslaget till löntagarfonder tillsammans med Rudolf Meidner
  1981: Kallar hemarbetande kvinnor "förrädare"
  1982: Kallar deltidsarbetandes bullbak i hemmet för skatteflykt
  1996: Föreslår att ATP skall reduceras för pensionärer med privat pensionsförsäkring

  Att hon nu vill förbjuda föräldrar att utan ersättning ta hand om sina barn är utifrån detta inget konstigt. Däremot är det obegripligt att en borgerlig regering ger denna familjehatande företrädare för en rent Maoistisk syn på statens rätt att inskränka individens frihet och äganderätt i uppdrag att leda en dylik delegation.

  Man bör snarast pensionera denna extremist innan hon gör mer skada, och samtidigt kan man ju passa på att minska hennes allmänna pension med den feta statliga pension hon lär få efter ett helt liv i folkets tjänst! Och ge henne en detaljerad orderlista över hur hon skall spendera sin lediga tid som pensionär.

  SvaraRadera
 4. Bra skrivet! Helt otroligt att hon kan vara så klåfingrig att hon vill lägga sig i vad folk gör på fritiden,

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.