2014-09-25

Schyman, Åkesson och docenten

Igår publicerade SvD en debattartikel av Gudrun Schyman och Kenneth Hermele från Feministiskt initiativ. I denna skriver de bland annat om den "vision om ett öppet, rättvist och hållbart samhälle" som partiet erbjuder, för att i nästa stycke tillägga att "[e]n sådan vision måste överskrida vänster-höger-skalan i svensk politik".

Att de själva ser partiets radikala vänsterpolitik som någonting som överskrider höger-vänster-skalan – eller "vänster-höger-skalan" som de själva som av en händelse skriver – säger rätt mycket om detta partis totala brist på markkontakt. Ännu mer talande för partiets postmoderna verklighetssyn är emellertid följande formulering:
"Inte kan väl alla som röstat SD vara rasister? Inte vill väl så många stänga gränserna och kasta ut alla som inte föddes här, alla som inte är vita och kristna?"
Här avslöjas med all önskvärd tydlighet hur det postmoderna Feministiskt initiativ ser på Sverigedemokraterna. SD:s linje är, om man får tro Schyman och Hermele, att icke-vita och icke-kristna skall kastas ut ur Sverige. Någonting som även tycks gälla alla som bor i Sverige utan att vara födda här.

Den som gör sig omaket att ta reda på vad Sverigedemokraterna faktiskt står för vet emellertid att partiets linje är att invandringen – alltså inte antalet invandrare i Sverige – skall minska med 90 %. Detta kan i sig såklart låta drastiskt, men en sådan asylpolitik skulle faktiskt (mätt i positiva asylbeslut per capita) ligga i linje med asylpolitiken i Tyskland, det vill säga EU:s näst största asylland. Jimmie Åkessons asylpolitik är med andra ord Angela Merkels asylpolitik.

Att en partiledare visar prov på en sådan okunnighet om ett annat svenskt parti är såklart anmärkningsvärt, men Schymans och Hermeles bild av vad Sverigedemokraterna står för är inte på något sätt unik. Tvärtom hör man variationer på samma budskap påfallande ofta.

"Begreppet rasism används på fel sätt" är titeln på en annan debattartikel av sociologidocenten Kjell Magnusson i dagens SvD. Artikeln har flera poänger, även om jag inte på något sätt håller med om allt Magnusson skriver, men följande mening förtjänar att problematiseras:
"Under alla förhållanden bör vi vara försiktiga med att sätta likhetstecken mellan motstånd mot invandring och rasism."
Påståendet är helt rätt i sak, men implikationen är att Sverigedemokraternas politik handlar om just motstånd mot invandring. Sverigedemokraternas politik handlar emellertid inte om detta, den handlar om motstånd mot vad som i ett internationell perspektiv är en väldigt stor invandring.

Med risk för att upprepa mig, den asylpolitik Sverigedemokraterna förespråkar ligger i linje med den som EU:s näst största asylland Tyskland driver. Om Sverigedemokraternas politik innebär "motstånd mot invandring" gäller samma sak för den politik som Fredrik Reinfeldts vän Angela Merkels driver..

Denna svartvita syn på invandringspolitiken genomsyrar den politiska debatten om och med Sverigedemokraterna. Partiets kritik mot att Sverige är EU:s största asylland avfärdas med att partiet vill "stänga dörren", att man förespråker "stängda gränser", att man vill skicka tillbaka flyktingar till krigszoner (till vilket det enda alternativet är permanent uppehållstillstånd i Sverige), och så vidare.

Detta säger mer om Sverigedemokraternas motståndare än om dem själva, för om partiets invandringspolitik faktiskt vore så dålig som det påstås borde det vara en lätt sak att argumentera mot den på sakliga grunder. Istället väljer man att låtsas som att Sverigedemokraterna förespråkar någonting helt annat än vad de förespråkar, och argumenterar därefter utifrån detta. Att detta är det bästa man har att komma med är direkt pinsamt.


DN1, DN2, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, NSk1, LT1, Bar1, SMP1, Dag1, Dag2, Dag3, Re1, Re2, GP1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, Ex1, Ex2, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4