2014-10-01

Ett Sverige för vuxna

Det är värt att upprepa: Sverige är på väg att få en regering som stöds av endast 39,5 % av riksdagsledamöterna. Även om så Vänsterpartiet skulle ge denna regering sitt oreserverade stöd, skulle regeringen Löfven ändå vara en riksdagsgrupp i Kristdemokraternas storlek från parlamentarisk majoritet. Mot denna regering står fem fientliga partier, vilka tillsammans samlar en klar majoritet av Riksdagens ledamöter.

Under dessa omständigheter är talet om att isolera Sverigedemokraterna från parlamentariskt inflytande en önskedröm. Lyckas inte Löfven få till exempel Folkpartiet att – liksom Miljöpartiet och, hoppas Löfven, Vänsterpartiet – agera dörrmatta, så kommer Sverigedemokraterna få en väldigt inflytelserik position som vågmästare under de kommande fyra åren.

I Tyskland – ett land som av en händelse ibland har kallats "ett Sverige för vuxna" – har man en på många sätt väldigt liknande parlamentarisk situation. I Förbundsdagen är nämligen det starkt vänsterorienterade "Die Linke" representerat, och på grund av detta partis utpräglade vänsterprofil och dess status som arvtagare till DDR:s gamla kommunistparti, vill övriga partier inte samarbeta med det.

I Tyskland har man emellertid till skillnad från i Sverige tagit konsekvenserna av detta. När Die Linke har hamnat i vågmästarställning har Moderaternas och Socialdemokraternas tyska motsvarigheter bildat en storkoalition, vilket såväl garanterat politisk stabilitet som gjort Die Linke maktlöst. Därför har till exempel inga oheliga allianser via utskottsinitiativ kunnat kringgå några parlamentariska budgetregler. Vad mer är, det har inte rått någon osäkerhet om huruvida regeringen kommer få till uppgift att föra sin egen eller oppositionens ekonomiska politik, vilket däremot idag faktiskt är fallet i Sverige.

Ett annat alternativ vore såklart att den icke-socialistiska majoriteten i Riksdagen insåg att den faktiskt vann valet, och tog konsekvenserna av detta. Av DN/Ipsos septembermätning framgår att det är betydligt fler väljare som är för att övriga partier börjar samarbeta med SD, än som är emot. SvD:s Sanna Rayman kommenterar detta med följande ord:
"Att så många av de övriga partiernas väljare håller öppet för samarbeten kan möjligen också tjäna som en indikation på hur imponerade de blir av t-tröjor med budskap, av ständiga symbolhandlingar och yviga markeringar. Inte så värst impade, verkar det som."
Tesen om Tyskland som ett Sverige för vuxna tycks stämma betydligt bättre in på politikerna än på väljarkåren.

Mer i ämnet:
Hans Li Engnell, Anybody's Place

Mer om Tyskland:
"Närsynt i ankdammen", "Mångkultur och värdegrundsdemokrati"
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, BT1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, Re1, Re2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, Ex1, Ex2, Ab1, SR1, SR2