2014-11-25

Den asymmetriska åsiktskorridoren

Under dagen har Dagens Nyheters läsare kunnat läsa om en händelse som inträffade i Västerviks kommunfullmäktige. Vad som började som en notis har nu blivit ett större reportage, komplett med rörliga bilder. Tidigare i eftermiddags var det inträffade till och med huvudnyhet.

"Flera i församlingen chockades", kan man läsa i reportaget. En folkpartist i kommunfullmäktige säger sig "aldrig förr upplevt ett så plumpt och grovt övergrepp". Vad var det då som föranledde detta?

Under en debatt i fullmäktige hade en vänsterpartist sagt att "det går fyra tjäderhonor på en tupp". Sverigedemokraten Per-Olof Henningson kommenterade då att tuppen i fråga måste ha varit muslim. Ett "rasistiskt skämt", enligt Dagens Nyheter. En "rasistisk liknelse", enligt Svenska Dagbladet

Genom sin kommentar, och sitt sätt att framföra den, förkroppsligade Henningson nidbilden av en sverigedemokratisk kommunpolitiker. Valet av forum visar därtill på en synnerligen dålig fingertoppskänsla. Kort sagt, Henningson framstår inte direkt som någon tillgång för partiet. Men att två ledande tidningar så lättvindigt – och utan att egentligen motivera detta – kallar det inträffade för rasism, borde få ganska många varningsklockor att ringa.

Det är inte exakt någon statshemlighet att Sverigedemokraternas företrädare ofta inte tillhör de skarpaste knivarna i lådan. Jag har ibland försvarat deras klavertramp när jag inte borde ha gjort det, vilket idag får mig att skämmas över en del gamla inlägg. Men den journalistik som DN och SvD här visar prov på är direkt oseriös.

Vad Henningsons dåliga buskisskämt beträffar, så är nämligen ett dåligt buskisskämt precis vad det var. Eftersom polygami är tillåtet enligt islam (åtminstone för män), finns det ingenting i hans kommentar som sprider eller cementerar en felaktig bild av islam. Hans kommentar var på många sätt olämplig, men att kalla den för "rasistisk" visar bara hur vårdslöst detta ord idag används.

Vad mer är, hade Henningson istället sagt något om katolska präster och korgossar hade det inträffade varken genererat några anklagelser om rasism eller blivit till en stor nyhet i tidningar som annars är fullständigt ointresserade av vad som händer i Västervik. Detta trots att pedofili inte är sanktionerat av Vatikanen, vilket därmed gör ett uttalande av den typen betydligt mer plumpt och orättvist än Henningsons taffliga försök till att dra en fräckis.

Att man trots detta utan vidare kallar det inträffade för "rasistiskt" säger betydligt mer om de dubbla måttstockar som genomsyrar debattklimatet, än vad det gör om Henningson. Det är okej att skämta om vissa religioner, men inte om andra. I vissa fall är raljanta kommentarer om religioner raljanta kommentarer om en världsåskådning, i andra fall är de att betrakta som nedsättande kommentarer om andras hudfärg.

Åsiktskorridoren är egentligen inte smal, den är snarare asymmetrisk. Den som öppet idoliserar en politiker som Mao Zedong, det vill säga en despot med tiotals miljoner människoliv på sitt samvete, får utan vidare plats innanför dess väggar. Den som däremot skämtar om en etablerad muslimsk sedvänja, genererar krigsrubriker.

Sist men inte minst vill jag kommentera uppgiften om att "[f]lera i församlingen chockades". Vi är idag så vana vid att läsa dylika kommentarer att vi sällan ser dem för vad de är. Funderar man närmare över saken framstår påståendet emellertid bara som löjeväckande.

Det är fullt möjligt att flera av de närvarande skruvade besvärat på sig, hoppade till, himlade med ögonen eller kände vad som på finlandssvenska kallas för medskam. Jag har emellertid svårt att tro att någon som gjort sig omaket att fundera lite på saken, för ett ögonblick tror på att de verkligen skulle ha blivit chockade.

Påståendet att flera av de närvarande var sådana nervklena nypuritaner att de faktiskt "chockades" av Henningsons ord framstår som direkt surrealistiskt. Precis som med påståendet om att det inträffade skulle ha någonting med rasism att göra, är det emellertid ett slående exempel på ett språkbruk som gång på gång upprepas under närmast rituella former.

Detta får naturligtvis konsekvenser. Efter några upprepningar blir effekten att läsaren blir avtrubbad. Efter ännu fler upprepningar slutar läsaren att höja på ögonbrynen. Efter tillräckligt många upprepningar börjar läsaren ta det upprepade för sanning.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, SMP1, SMP2, SMP3, Av1, SvD1, SvD2, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, SR1

5 kommentarer:

 1. Tack. Dina analyser är förträffliga!

  SvaraRadera
 2. Jag tycker det var ett roligt skämt. Dessutom ett skämt som muslimska män utrustade med självironi själva skulle kunna dra.

  SvaraRadera
 3. Visar det inte snarare på förståelse av ansras kultur, att känna till detta med polygami i islam? Och är inte poly-relationer något som alla fritänkande moderna människor bejakar?

  Jag begriper mig inte på den svenska debatten längre.

  SvaraRadera
 4. Jag tyckte det om hönor var lite dumt, men jag körde skämtet i min omgivning och alla skrattade. Alla skrattade. De hade nog inte läst kritiken eller sen är vi lite mer liberala här hemma hos mig.
  Eller, hemska tanke, är jag en rasist? Är min omgivning det? Eller hur är vårt förhållande till hönsägg?

  Men jag tycker att de i kommunfullmäktige ska ägna sig åt annat än skämt, i regel finns det ingenting att skämta om i skuldsatta svenska kommuner med många utmaningar.

  SvaraRadera
 5. Mkt bra inlägg! Ger anledning till reflektioner som exvis: 1. Medierna bör avhålla sig från att publicera artiklar där läsaren uppenbart tas för en idiot (här bl.a. de påstådda reaktionerna i församlingen). Medialt självmål. 2. Inget är så svårt som humor. Kul eller inte finns det inte sällan diametralt olika uppfattningar om. 3. Jag hör till dem som anser att det inte finns några raser, inte bland människor. När ska ordet ras ansluta till exempelvis orden neger och zigenare där på soptippen, stämplat såsom tillhörande en gången tid? Man kan dock misstänka att inte minst de s.k. ”antirasisterna” då skulle förlora fotfästet i tillvaron. Ordet rasist är ju helt underbart som allmänt skällsord och invektiv.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.