2014-11-02

Om två väldigt märkliga ledare i DN

På Dagens Nyheters präktiga ledarsida återfinns idag två väldigt märkliga artiklar.

Den ena handlar om UK Independence Party (UKIP), och den intar en minst sagt negativ inställning till detta parti. Partiet är enligt ledartexten "populister" som "förgiftar den nationella debatten" med "skrämselpropaganda". Särskilt tonvikt läggs, föga förvånande, på partiets uppfattning i invandringsfrågan.

Det strider mot landets intressen att "strypa inflödet av arbetskraft", kan man läsa, "vilket näringslivet ivrigt påpekar". Ser man till vad vad UKIP själva har att säga i frågan gör förvisso knappast ordet "strypa" deras linje rättvisa, men röster från det brittiska näringslivet har onekligen gett uttryck för just denna åsikt.

Det ligger emellertid nära till hands att misstänka att formuleringar som denna i grund och botten handlar mer om Sverigedemokraterna än om UKIP. Kan man inte visa att invandringen är en vinstaffär för Sverige (det är den nämligen inte), kan man alltid peka på ett land, med en välfärdsmodell väsensskild från den svenska, i vilket detta är fallet.

Så där håller det på. Den brittiska debatten om välfärdsturism misstänkliggörs och kritiseras eftersom bevisen, enligt texten, för att detta fenomen skulle vara särskilt omfattande saknas. Även detta är säkerligen sant enligt något sätt att mäta saken, men för britten på gatan räcker det förmodligen med att den brittiska polisen nyligen gick ut med uppgiften att över hälften av alla fickstölder i Londons tunnelbana begås av rumäner. Det är inte särskilt svårt att föreställa sig varför britterna ifrågasätter den fria rörligheten inom EU i detta läge.

"Populistpartiet har egentligen två programpunkter: stoppa invandringen och gå ur EU", kan man läsa i artikeln. Detta är ett väldigt förklenande sätt att avfärda ett parti som själva säger sig stå för en libertariansk och konservativ linje, och som bevisligen har betydligt fler programpunkter än så.

Det vore kanske mer befogat att fråga sig hur det gick till när anhängarna av EU-federalismen fick ett sådant tolkningsföreträde att de EU-skeptiska krafterna så slentrianmässigt kan avfärdas på detta sätt. Efter det katastrofala europrojektet och i takt med att EU blir såväl mer federalistiskt som byråkratiskt, så skulle man på goda grunder kunna hävda att det snarare är de federalistiska krafterna som står för fundamentalismen i EU-frågan.

Dagens andra märkliga ledare är osignerad, men det krävs ingen större intelligens för att förstå att det är Peter Wolodarskis hand som ligger bakom. Ledaren handlar nämligen om Riksbankens beslut att "äntligen" sänka räntan till noll procent, någonting som Wolodarski i ledare efter ledare med en närmast rättshaveristisk frenesi krävt under en längre tid.

Wolodarskis argument för detta har varit två. Dels har Riksbanken, enligt hans egen tolkning, inte haft mandat att väga in hushållens skuldsättning när de har satt reporäntan. För det andra behöver ekonomin enligt Wolodarski stimuleras med just en räntesänkning.

Problemet är att Sverige har en bostadsbubbla av gigantiska proportioner, de svenska hushållen tillhör de mest skuldsatta i världen. Detta tar Wolodarski emellertid lätt på, han avfärdar striktare regler för bolån som orättvisa och uppmanar regeringen att "skynda långsamt", trots att detta är ett av de i särklass mest akuta problemen den svenska ekonomiska politiken har att hantera idag.

När Peter Wolodarski nu "äntligen" har fått som han vill finns det skäl för svenska folket att vara oroliga. Väldigt oroliga.
DN1, DN2, DN3, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, Dag7, Av1, Av2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Ex1, Ex2, Ex3 Ab1, Ab2

7 kommentarer:

 1. Lite komisk typo i texten:

  "Liberiansk linje"

  /Bashflak

  SvaraRadera
 2. ... och jag som var så impad över att jag inte hittade några stavfel när jag korrläste.

  SvaraRadera
 3. Riksbanken ska inte ta allmänpolitiska hänsyn, som t.ex. hur problemet med den stora skuldsättningen av husköpare ska hanteras. Riksbanken ska ägna sig åt penningpolitiken och försöka upprättahålla inflationsmålet.

  Visst kan man tycka att hushållens skuldsättning är ett problem, men det är bara ett problem om staten har tänkt sig att rädda alla vars ekonomi kommer att krascha när bostadsbubblan spricker. Det är ju inte givet att staten måste göra så. Ibland kan det vara bra att enskilda människor får ta ansvar för sina egna handlingar.

  SvaraRadera
 4. Det finns två aspekter på detta. Dels huruvida Riksbanken rent formellt har gjort rätt när den vägt in skuldsättningen. Dels frågeställningen om huruvida nuvarande skuldbubbla är något vi borde ta på större allvar.

  Riksbanken har själva hävdat att risken för en sprickande skuldbubbla är någonting som täcks av deras mandat. Wolodarski har inte hållit med.

  Vem som har rätt kan alltid diskuteras. Men även om Wolodarski skulle ha rätt på rent principiella grunder är nuvarande situation extremt farlig, och Wolodarskis sätt att bagatellisera den är direkt oseriöst.

  Sen kan man såklart hävda att den som skuldsatt sig på ett oansvarigt sätt får skylla sig själv när bubblan brister. Problemet är att bara att när en bubbla av det här slaget brister så drar de med sig väldigt många andra i fallet.

  SvaraRadera
 5. Ska ekonomin stimuleras måste man ge åt dem som inte konsumerar tillräckligt idag, d v s Alliansens strykpojkar arbetslösa, sjuka och pensionärer. Medelinkomster och rikare använder pengarna till sparande, resor och dyrare hus o lägenheter, vilket inte ökat konsumtion och produktion något nämnvärt.
  JanneC

  SvaraRadera
 6. Svenskarnas skuldsättning för bostadsköp har åtminstone delvis att göra med invandringen, så till vida att många invandrare upptar hyreslägenheter i ytterområden och att svenskarna därför varken kan eller vill bo där. Se där ytterligare en faktor att ta med i beräkningen när man bedömer hur stor invandringen till Sverige ska vara.

  SvaraRadera
 7. Att UKIP är ett tvåfrågeparti tycker jag inte är helt orättvist. Kanske de till och med är ett enfrågeparti, "Independence" gentemot Europa, med möjlighet att stoppa invandrare vid Engelska kanalen som en liten bonus.

  Jag tror UKIP skulle bli överlyckliga om bara alla de som är emot EU och invandring röstade på dem, de skulle vinna stort.

  Sen måste ju ett stort parti som vill vara med och bestämma, inte bara stå och populistiskt gnälla vid sidan om, ha ett fullödigt program för väljarna att ta ställning till. Om inte förr, så när man hamnar i regeringsställning. Till och med enfrågepartiet MP har ju nu fattat att det är dags att tänka ut en kulturpolitik.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.