2014-12-29

Den robotiserade riksdagsoppositionen

I en ledartext klämde Per Gudmundson häromdagen, liksom i förbigående, in följande dräpande ord:
"Vad jag kan förstå har Aftonbladet redan robotiserat sin ledarredaktion."
Vad Gudmundson emellertid missar i sin text – vars tema är den så kallade decemberöverenskommelsen – är att det finns ett annat område som efter nämnda överenskommelse lämpar sig utmärkt för robotisering. Jag syftar givetvis på oppositionens riksdagsarbete.

Allianspartiernas riksdagsgruppers arbetsuppgifter kommer nämligen de följande åren vara att trött upprepa slitna argument om varför regeringen Löfvens propositioner är dåliga. Därefter kommer de i bästa passiv-aggressiva anda ge samma propositioner sitt stöd genom att lägga ned sina röster. Det är inte speciellt svårt att programmera en robot att utföra exakt dessa arbetsuppgifter.

En riksdagsledamots grundlön är 61 000 kronor i månaden. Då allianspartierna förfogar över 141 riksdagsmandat kommer dessas grundlöner under mandatperioden uppgå till över 400 miljoner kronor. De sociala avgifterna går oavkortat tillbaka till staten, vilket gör att dessa i egentlig mening inte är en utgift, och en del av lönekostnaden kommer såklart tillbaka i olika former av skatter.

Dock tillkommer kostnader för traktamenten, övernattningslägenheter, bostadsersättningar, resor till och från jobbet, et cetera. Utöver detta blir en stor del av kostnaderna för riksdagshuset och tillhörande fastigheter onödiga, eftersom dessa kan hyras ut till bättre behövande. De fyra partiledarnas arbetsuppgifter kommer troligtvis även fortsättningsvis behöva utföras av människor, men totalt bör besparingen uppgå till åtminstone någonstans mellan 500 och 1 000 miljoner kronor under mandatperioden.

Efter decemberöverenskommelsen har oppositionens politiker således ett ypperligt tillfälle att inte bara personligen agera föredömen, utan även att slå ett slag för svensk teknikutveckling. Vad väntar ni på?

Lästips: Sanna Rayman, Anybody's Place

Mer Syriza i svensk politik – tack vare Alliansen!

DN1, DN2, DN3, DN4, LT1, LT2, LT3, SMP1, SMP2, SMP3, BT1, BT2, Re1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD4, SvD5, SvD6, Ab1, Ab2, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4