2015-01-01

Jämtland Hilton

2014 slutade med att allianspartierna gjorde upp med riksdagens socialistiska minoritet om minst fyra år av socialistiskt styre, kryddat med Jonas "Syriza" Sjöstedt. Detta för att skicka en tydlig signal till väljarna om att Sveriges asylpolitik kommer att förbli extrem även den kommande mandatperioden, alldeles oavsett vad man i väljarkåren tycker om detta.

Nyhetsåret 2015 startade därefter symboliskt. Ett antal asylsökande i Jämtland vägrar att lämna bussen de sitter i. De kräver varmare klimat, mer spännande omgivningar, bättre boende samt färre björnar och vargar(!). En del av dem har gått ut i hungerstrejk.

Det är här på sin plats att fråga sig varför denna nyhet fått det mediala genomslag som den fått. Man kan förstås tänka sig att man även i journalistkåren har reagerat på att dessa asylsökande beter sig som bortskämda curlingbarn, istället för att visa prov på lite grundläggande förbannat hyfs. Man kan mycket väl tänka sig att en sådan tanke ligger bakom Östersunds-Postens rapportering, men när det kommer till medias rapportering i stort?

Det ligger, givet medias track reckord på området, nära till hands att misstänka att det faktiskt handlar om journalister som inte bara på fullt allvar tycker synd om de asylsökande som är föremål för rapporteringen. Det ligger också nära till hands att misstänka att de dessutom förväntar sig detsamma av läsarna. Vad mer är, det är inte helt otroligt att en del läsare faktiskt gör detta också. "Vi är ett rikt land", kanske någon säger, "vi har råd". Och eftersom media inte på allvar har lyft det anmärkningsvärda i att samtliga partier i förra årets val gick till val på skattehöjningar, så har samma läsare förmodligen inte reflekterat över detta heller.

Vad som sker i Jämtland bör emellertid i första hand inte förstås som ett utslag av otacksamhet. Vad som sker i Jämtland är en fullständigt naturlig följd av de signaler som naiva svenska makthavare har skickat ut över världen. De har klart och tydligt signalerat att den som gapar och skriker, att den som indignerat kräver, att den som påstår sig vara kränkt och viftar med rasistkortet, kraftigt ökar sina chanser till såväl uppehållstillstånd som en god materiell standard.

Eftersom de asylsökande utanför Grytans flyktingförläggning vet detta så gör de vad människor gör: de försöker maximera egennyttan. Det är ingenting konstigt med detta, de flesta andra skulle göra samma sak. Inte bara om de var i de asylsökandes kläder, utan om de alldeles oavsett sammanhanget såg chansen att till en låg kostnad få ett bättre liv på främlingars bekostnad. Vad som skiljer de asylsökande männen från svenskar i allmänhet och svenska män i synnerhet är att de förstnämndas chanser att få sin vilja fram, trots att de aldrig betalat en krona skatt i Sverige, är oändligt mycket större.

Vad som just nu sker i Jämtland är en logisk följd av en naiv, extrem och världsfrånvänd politik. Och över de jämtländska vidderna ekar Fredrik Reinfeldts högtflygande ord:
"Jag flyger ofta omkring över det svenska landskapet. Det rekommenderar jag andra att göra. Det är oändligt mycket mark och skog. Det finns mer plats än man kan föreställa sig. De som säger att landet är fullt måste ju visa var det är fullt."

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, Sk7, Sk8, LT1, SMP1, SMP2, BT1, Re1, Re2, Re3, Re4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, Ex1, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5