2015-01-08

Om att plocka russinen ur kakan

Det fick stort medialt genomslag när Björn Söders uttalanden om judisk identitet respektive svenskt medborgarskap hamnade på Simon Wisentalscentrets lista över de tio värsta antisemitiska incidenterna 2014.

I rapporten återfinns Björn Söders uttalande som punkt nummer sex, med den något tveksamma rubriken "Deputy speaker to Jews: Abandon your religious identity". Exakt varifrån detta påstående kommer ifrån är oklart, eftersom vad Björn Söder faktiskt sade var (min fetstil):
'Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet.'
Hur som helst, i rapporten kan man bland annat läsa följande:
'Lena Posner Körösi, of the Official Council of Jewish Communities in Sweden told The Guardian, Söder’s statements were “exactly like in 1930s Germany” and that they constitute, “good old right-wing anti-Semitism.”'
Texten slutar emellertid inte där, den fortsätter med följande stycke:
'Swedish Jews have been targets of hate crimes from Muslim extremists, but authorities have rarely, if ever, taken action against the perpetrators. The SWC issued a travel advisory for Malmö, Sweden’s third largest city because city officials have failed to protect their Jewish citizens and leading political figures have often justified anti-Jewish sentiment because of the Israel-Palestinian conflict.'
Det senare stycket pekar som synes tydligt ut muslimska extremister som förövare till de hatbrott som riktas mot svenska judar. Rapporten riktar svidande kritik mot svenska myndigheters sätt att hantera detta på och anklagar ledande politiker för att rättfärdiga anti-judiska strömningar med Palestinakonflikten. Av någon anledning lyser emellertid det senare stycket med sin frånvaro i Svenska Dagbladets, Aftonbladets och Expressens artiklar om saken.

Vad Simon Wiesenthalcentret anser om den israeliska lag som särskiljer judiska invandrare från icke-judiska förtäljer inte historien.

Relaterat: "Socialdemokrater för tro och antisemitism"
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, Ab1