2015-01-07

Skattefinansierat kvacksalveri

Till privatsjukhuset Vidarkliniken utanför Järna remitterar landstingen regelbundet patienter. Det vore inget konstigt med detta om det inte vore för man på detta sjukhus behandlar sina patienter med bland annat homeopatiska "läkemedel".

Effekten av detta blir att skattemedel används till vad som inte kan kallas för något annat än kvacksalveri, vilket såväl miljöpartistiska som moderata riksdagsledamöter har försvarat. Än mer anmärkningsvärt blir det av att behandlingsformen egentligen är otillåten, men att Vidarkliniken har fått dispens.

Enligt en dom i EU-domstolen är detta förfarande otillåtet. Antingen måste Sverige läkemedelsklassa de verkningslösa preparaten eller så kan Vidarkliniken inte längre ges dispens från regelverket. Detta vore så klart ett gyllene tillfälle att sätta stopp för kvacksalveriet, men regeringens besked är ett annat. Via sin pressekreterare låter sjukvårdsminister Gabriel Wikström meddela följande:
"Vi har för avsikt att följa EU:s lagstiftning och ta fram ett sätt att inkludera även antroposofiska läkemedel i vår svenska lagstiftning."
Därmed kommer inte oskicket att beskatta svenska folket så att offentliga medel kan bekosta kvacksalveri upphöra. Det kommer istället att institutionaliseras och i förlängningen gissningsvis också bli betydligt vanligare. Därmed kommer inte bara ett riktigt fult exempel på slöseri med skattemedel fortsätta, pseudovetenskapen kommer också att flytta fram sina positioner i den svenska sjukvården.

Postmodern sjukvård ligger måhända helt rätt i tiden, men den uppenbara och högst konkreta risken med detta är att godtrogna och/eller desperata patienter blir felbehandlade. Detta tycks emellertid inte bekymra Gabriel Wikström.