2015-08-25

Om de Nya Moderaternas brist på omdöme

I en mycket läsvärd ledare i Dagens Industri kritiserar Jenny Sonesson idag Anna Kinberg Batra för den senare nyligen bryskt avfärdade LO:s förslag om att Socialdemokraterna och Moderaterna bör göra upp om migrationspolitiken.

I sin text refererar Sonesson till en artikel i nyhetsmagasinet Fokus. I denna artikel framkommer ett antal väldigt intressanta uppgifter som emellertid är dåligt kända. Socialdemokraterna har, sedan de kom till makten, tagit fram förslag för såväl skärpt passhantering som snabbehandling av uppenbart ogrundade asylansökningar. Dessa förslag till åtgärder har emellertid stoppats av Miljöpartiet.

Att Miljöpartiet gärna ser att den svarta handeln med svenska pass fortsätter är på många sätt, ur miljöpartistisk synvinkel sett, logiskt. Vad som däremot inte är logiskt är att Miljöpartiet inte vill göra något åt de ogrundade asylansökningarna.

Dessa ogrundade ansökningar leder inte bara till förvärrad trängsel på de redan överfulla asylboendena, de leder också till att riktiga flyktingar med faktiska asylskäl får vänta mycket längre på besked. De ogrundade ansökningarna leder naturligtvis till höga och onödiga kostnader för de svenska skattebetalarna, men de som lider värst av dessa de facto-bedrägerier är de flyktingar det utopistiska Miljöpartiet tror sig måna om.

Miljöpartiet visar sig därmed ännu en gång inte vara regeringsmakten moget. Det faktum att Socialdemokraterna däremot tycks vilja göra något åt saken visar att det inom detta parti åtminstone råder viss probleminsikt. Eftersom även Moderaterna efter valet varit inne på en liknande linje vore därför en uppgörelse väldigt naturlig.

Som Jenny Sonesson påpekar är emellertid en sådan uppgörelse ingenting Moderaterna vill vara en del av. I stället förklarade Anna Kinberg Batra nyligen att för att en sådan skall kunna komma till stånd måste först regeringen komma överens internt. Kinberg Batra vet naturligtvis mycket väl att ett sådant samförstånd mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet är extremt osannolikt. Därför kommer inte heller någon blocköverskridande överenskommelse se dagens ljus.

I och med detta visar Kinberg Batra klart och tydligt att hon sätter vad hon tror ligger i Moderaternas intresse före Sveriges väl. I och med detta visar Kinberg Batra klart och tydligt att hon gärna ser att bedrägerier och slöseri med skattebetalarnas pengar fortsätter – så länge inte hon är statsminister. För Kinberg Batra är människoöden, bedrägerier och skattebetalarnas pengar bara variabler i en spelteoretisk analys.

Vad som gör det hela etter värre är emellertid att Kinberg Batras analys är väldigt grund. Kinberg Batras agerande tyder på en bristande insikt om Sverigedemokraternas existens och hur det går för detta parti i opinionen. Med tre år kvar till valet flåsar Sverigedemokraterna redan både Moderaterna och Socialdemokraterna i nacken. Den parlamentariska situationen 2018 kan mycket väl, även vid en "valseger", visa sig bli en mardröm för Kinberg Batra.

Genom sitt agerande gör Moderaterna en röst på Sverigedemokraterna till ett logiskt val. Så enkelt är det. Om Moderaterna hade betett sig ansvarsfullt hade de också med trovärdigheten i behåll kunnat utmåla Sverigedemokraterna som ett ansvarslöst val. Moderaterna beter sig emellertid inte ansvarsfullt, tvärtom.

Många väljare är idag fullt medvetna om att Sverigedemokraterna bidrar till den politiska låsning som tycks omöjliggöra en ansvarsfull invandringspolitik. Genom att envist hålla sig fast vid en rigid spelteoretisk linje gör Kinberg Batra emellertid klart att precis detsamma kan sägas om Moderaterna. Överraskande nog är därför Socialdemokraterna det parti som kommer ut ur denna patetiska soppa med mest ära i behåll.
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, Exp1, Ab1, Ab2, Me1, SVT1, SR1