2015-12-14

Hyresgästföreningen spottar sina medlemmar i ansiktet

I Örebro låter det kommunala bostadsbolaget nyanlända invandrare gå före i bostadskön. Företeelsen är varken ny eller isolerad till Örebro, tvärtom rapporterades redan för över två år sedan att 59 svenska kommuner då ägnade sig åt detta. Vad som däremot gör Örebrofallet uppseendeväckande är att kommunens agerande i förra veckan fick Hyresgästföreningens fulla stöd.

Vad Örebro kommun gör ligger definitivt inte i vare sig hyresgästernas eller Hyresgästföreningens medlemmars intresse. Tvärtom, genom sin servilitet gentemot de politiker som vill köra över Hyresgästföreningens medlemmar bidrar man till att försämra för de egna medlemmarna.

Det hela är häpnadsväckande, alldeles oavsett man tycker om frågan om förtur i bostadskön som sådan. Att svenska panikslagna politiker vill runda bostadskön är ingenting konstigt i nuläget. De har en akut och väldigt svår kris att hantera, och de verktyg som står dem till buds är i praktiken ytterst begränsade.

Hyresgästföreningen, å andra sidan, är enligt egen utsago en "politiskt obunden" organisation. Man är, hävas det en, "folkrörelse" som arbetar för att dess medlemmar "ska ha bra boendevillkor, rimliga hyror, inflytande och trygghet i sitt boende". Hyresgästföreningens uppdrag är med andra ord inte att underlätta för politikerna, utan att stå upp för de egna medlemmarna. Detta gäller i synnerhet när vad som hotar att köra över de egna medlemmarna är krafter så mäktiga som staten och kommunen.

Liksom i fallet med de flesta andra så kallade folkrörelser som påstås utgöra det svenska civilsamhället, är Hyresgästföreningens berättelse om sig själv dock en lögn. Hyresgästföreningen står inte bara Socialdemokraterna nära, den är en inofficiell underavdelning av partiet.

Denna förmenta folkrörelse har, uppbackad av moderpartiet, inte bara tilldelats en stark maktposition på den svenska så kallade "hyresmarknaden". Den erbjuder dessutom lukrativa karriärmöjligheter, och som av en händelse då främst åt socialdemokrater.

Ett exempel på en socialdemokrat som utnyttjat dessa möjligheter till fullo är Helena Frisk, det vill säga samma regionalordförande i Hyresgästföreningen som i förra veckan valde att helhjärtat stödja Örebrobostäders beslut att åsidosätta den kommunala bostadskön. Utöver tjänsten som regionalpamp i Hyresgästföreningen har Frisk hunnit med att vara riksdagsledamot (och därefter leva på riksdagspensionen i fem år), kommunpolitiker och ordförande för Verdandi (en socialdemokratisk nykterhetsorganisation).

Det är med andra ord inte det minsta konstigt att Helena Frisks lojalitet ligger hos makten och Partiet, snarare än hos de hyresgäster hon påstår sig kämpa för. Att hon så flagrant väljer att spotta Hyresgästföreningens medlemmar i ansiktet förtjänar dock betydligt mer uppmärksamhet. Att betala ett gäng ryggradslösa lakejer tusen kronor om året för för att ställa sig på maktens sida när makten kör över dig, är definitivt inte välanvända pengar.

Dagens måstelyssning:
De desillusionerade humanisterna

Dagens måstelyssning

DN1, Sk1