2016-01-13

Magdalena Andersson bryter ett tabu

I en intervju med Dagens Industri konstaterade finansminister Magdalena Andersson idag följande (00:27):
"Vi har också lämnat Fredrik Reinfeldts politik vad gäller migration och flyktingpolitik, utan har nu gjort det som krävs för att minska antalet människor som söker asyl i Sverige."
Andersson gör sitt utspel närmast i förbigående, intervjun handlar i första hand om statens finanser och Dagens Industri kommenterar varken uttalandet närmare eller ställer några följdfrågor. Likväl är Anderssons uttalande direkt revolutionärt.

Vad Andersson i praktiken gjorde var att börja använda restriktiv invandringspolitik som politiskt slagträ i den eviga kampen mot Moderaterna. Att använda sig av detta politiska vapen har länge varit fullständigt tabu i Sverige. Detta tabu är emellertid i och med Anderssons dagsfärska utspel definitivt brutet.

Hur Moderaterna väljer att svara på den socialdemokratiska upptrappningen återstår att se. Klart är dock att det ännu en gång är läge att konstatera att det går fort nu. Väldigt fort.
SvD1, DN1, Ab1