2016-02-11

(S)cener ur ett statsministerskap

Inom kort väntas en majoritet av alla arbetslösa i Sverige vara invandrare, meddelade Arbetsförmedlingen idag. Vad mer är, enligt samma myndighets siffror ökar denna andel i snabb takt.

Om man kombinerar de siffror som Sveriges Radio och DN redovisar finner man att invandrarnas andel av den totala arbetslösheten har ökat med 4,6 procentenheter det senaste året. Om trenden håller i sig kommer utrikes födda utgöra två tredjedelar av det totala antalet arbetslösa redan 2020. Detta är som av en händelse samma år som Sverige, åtminstone om man får tro på vad Stefan Löfven säger, kommer stoltsera med Europas lägsta arbetslöshet.

Vad siffrorna visar är att arbetslösheten i snabb takt är på väg att bli en angelägenhet främst för invandrare. Vad mer är, eftersom arbetslöshetsstatistik är ökänd för att vara friserad är det fullt möjligt att problemet i själva verket är betydligt värre än vad Arbetslöshetsförmedlingens siffror ger sken av. Det faktum att merparten av socialbidragsutbetalningarna sedan flera år tillbaka går till invandrare pekar onekligen i den riktningen.

Detta utgör att enormt problem för de svenska politikerna, och inte bara när det kommer till att finansiera statsbudgeten. Utvecklingen undergräver legitimiteten för de enorma transfereringar som den så kallade svenska modellen i grund och botten kokar ned till. Allianspartierna distanserar sig sakteliga därför från den kravlösa och ljumma plattitydindränkta socialliberalism som blev deras signum under Reinfeldtåren, vilket nu också belönas med ökande opinionssiffror.

Socialdemokraterna förmår däremot inte att hantera situationen. Utvecklingen har lett till att de transfereringssystem som infördes med syftet att gynna arbetarklassen, i stället börjat omfördela pengar bort från arbetarklassen. I takt med att arbetarklassen inser detta överger den också Socialdemokraterna. Många av dessa väljare går i stället till Sverigedemokraterna, som idag ser ut att gått om Socialdemokraterna som största parti bland LO-medlemmar.

Det är därför som Socialdemokraterna nu är desperata. Hela partiets legitimitet är på väg att undergrävas. Ett parti som tidigare lyckades fånga upp inte bara arbetarklassen, utan därtill stora delar av medelklassen, kan snart bara räkna med bidragstagarnas röster. Det är därför som ett yrvaket socialdemokratiskt parti nu förhandlar med Miljöpartiet om ytterligare åtstramningar av migrationspolitiken.

Enligt Dagens Industri står partierna så långt från varandra att regeringen är nära att spricka. Torsdagskvällens Aktuellt, där både Stefan Löfven och Gustav Fridolin medverkade, bidrog inte till att försvaga denna bild. Tvärtom, det var uppenbart att partierna var djupt oeniga, även om varken Fridolin eller Löfven ville medge detta.

När Löfven frågades ut om oenigheten mellan partierna svarade han med att andra länder måste ta sitt ansvar. När Fridolin fick samma fråga svarade han med att vi måste stärka skolan. Resultatet blev direkt komisk. En effekt som förstärktes av det faktum att de intervjuades helt separat från varandra i olika delar av studion.

Vad vi fick se i Aktuellt var en gravt dysfunktionell regering. Vad vi fick se var en scen ur en Norén- eller Bergmanpjäs, där en dysfunktionell regering hade tagit den dysfunktionella familjen plats. Det framstår dessbättre som alltmer sannolikt att slutet för den rödgröna koalitionsregeringen är nära.

För övrigt skapades cirka 60 000 jobb under 2015. Under ungefär samma tid ökade Migrationsverkets personalstyrka från 5 200 till 7 700 personer. Detta innebär att Migrationsverket helt på egen hand tycks ha stått för ungefär fyra procent av förra årets jobbtillväxt.

Läs även:
Motpol
SvD1, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, GP1, Exp1, Ab1, Ab2, Ab3, SR1, SVT1