2016-03-19

Putins nyttiga idioter

Flera stora svenska nyhetssidor är just nu oåtkomliga, och det mesta tyder redan på att det är ännu en rysk överbelastningsattack som ligger bakom. Det finns dock ingenting som helst positivt med att den ryska regimen slår ut viktig svensk infrastruktur, alldeles oavsett om tidningar man tycker genuint illa om hör till de drabbade eller ej.

Vad som pågår är en styrkedemonstration. Syftet är dels att påminna oss om att vi är sårbara, dels att så split i det svensk samhället. Taktiken är såväl uråldrig som beprövad och är känd under benämningen "söndra och härska". Den som reagerar på detta genom att klampa rakt in i den fälla Putin lagt ut gör sig till en nyttig idiot. Putins agenda sammanfaller nämligen inte med anhängarna av något svenskt partis agenda, även om det vid ytlig anblick ibland kanske kan verka så.

Det är dock inte bara de personer som gottar sig i nyhetssidornas problem som i detta läge går i Putins fälla. Alla som är snabba med att misstänkliggöra alternativa nyhetskällor för att de inte tycks vara drabbade av attacken får sannolikt också Vladimir Putin att gnugga sina händer. Deras retorik eldar på precis den politisering och misstänksamhet som Putin vill skall växa sig så stark som möjligt.

Den ryska regimen är inte det minsta intresserad av att någondera sidan i till exempel den svenska invandringsdebatten skall få övertaget. Vad den ryska regimen däremot är intresserad av är att konflikten skall hållas så levande och så infekterad som det bara är möjligt.

De svenskar som tror att Vladimir Putin är deras bundsförvant i denna konflikt är ingenting annat än Kremls nyttiga idioter. I viss mån gäller dock detta även de debattörer som är snabba med att spela ut guilt by association-kortet. Vi behöver alla vara intelligentare än så.