2016-04-12

Surrealistiskt

En perplex Stefan Löfven beskriver i dagens nätutgåva av Financial Times sin frustration över väljarnas brist på förtroende för hans regering.

Att allmänhetens uppfattning är att utvecklingen går åt fel håll är surrealistiskt, menar ledaren för partiet som år efter år hävdade att "något har gått sönder i Sverige". Detta trots att det bara är drygt tre månader sedan den politik som fick något att gå sönder slutade att gälla i Sverige.

I stället borde väljarna, är det underförstådda budskapet, vara utom sig av glädje. Inte minst då den artificiella högkonjunktur som negativa räntor, skenande skuldsättning och en massiv keynesiansk stimulanspolitik för lånade pengar tillfälligt gett upphov till, enligt Löfven, visar att "all the numbers are going in the right direction".

Att Löfven i begreppet "all the numbers" varken tycks inkludera Socialdemokraternas väljarstöd eller regeringens förtroendesiffror är uppenbart. Värt att notera är dock att två andra siffror idag kom till allmänhetens kännedom, som av en händelse samma dag som intervjun med Löfven publicerades.

Den första av dessa siffror är 150 000. Så många jobb har ministrarna fått i uppdrag av Löfven att på något sätt trolla fram under det närmaste åren, enligt uppgifter som trots Löfvens enträgna försök att undvika läckor har läckt ut till pressen. Dessa jobb skall, hoppas Löfven, skapas genom oöverträffad exponentiell tillväxt. Det antal jobb ministrarna förväntas trolla fram är nämligen initialt relativt blygsamt, men därefter förutsätts antalet nya jobb som trollas fram fördubblas för varje år.

Den andra av dessa siffror är 100, vilket enligt polisen motsvarar antalet IS-anhängare endast i Borås. Översätter man detta till nationella förhållanden innebär uppgiften att antalet anhängare av terrorsekten i Sverige uppgår till ungefär 10 000.

Till dessa bägge siffror skall läggas en tredje. I oktober varnade nämligen SKL att kommunerna till följd av den svenska asylpolitiken under de närmaste åren kommer att behöva höja skatten med två procentenheter. För ett hushåll bestående av två vuxna som båda tjänar 30 000 kr/månad innebär detta över 14 000 kr om året. Vad mer är, denna siffra baserar sig på hur situationen såg ut före höstens exempellösa anstormning av asylsökande.

I ljuset av detta är det inte det minsta surrealistiskt att den framtid väljarna ser framför sig är allt annat än rosenskimrande. Vad som däremot är surrealistiskt är det så kallade ledarskap Stefan Löfven utövar. Att han därtill anser att detta borde belönas med goda opinionssiffror bara understryker hur absurt hans utspel är.
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4