2016-05-05

Helikopterpengar lär snart bli verklighet

I en tid av låga räntor och låg inflation har skuldsättningen världen över vuxit i rekordtakt. Både stater och hushåll har skuldsatt sig upp över öronen, varför bankerna också sitter med enorma extremt osäkra fordringar.

Centralbanker världen över förklarar gång på gång att de låga (ibland rentav negativa) räntorna är tillfälliga, men faktum är att de inte längre kan höja dem. Låntagarna skulle då inte längre klara av att betala sina räntor utan gå i konkurs, varpå fordringar för astronomiska belopp snabbt skulle falla drastiskt i värde med ekonomisk kris som resultat.

Det är inte någon slump att det är i just detta läge som Milton Friedmans närmare 50 år gamla koncept "helikopterpengar" plötsligt börjar dyka upp i den ena nyhetsartikeln efter den andra. Detta är i själva verket ett symptom på den desperation de centralbankschefer och politiker som ständigt intygar att ekonomin går bra i själva verket känner.

Ironiskt nog vore helikopterpengar på många sätt en förbättring mot den penningspolitiska voodoo som redan pågår. Centralbanker världen över – inklusive vår egen riksbank – ägnar sig nämligen sedan några år tillbaka i stor skala åt vad som kallas kvantitativa lättnader, det vill säga att trycka pengar. Syftet med detta är (åtminstone i Sverige) att åstadkomma precis det som annars brukar beskrivas som nackdelen med att trycka pengar, nämligen inflation.

Rent konkret går detta till så att Riksbanken med bankerna som mellanhand köper upp statsobligationer för nytryckta pengar. Dessa pengar har dock inte omsatts i normal konsumtion, varför deras inverkan på inflationen (mätt i KPI) varit påtagligt liten. Detta har ofta åberopats som någonting både bra och väntat, då anledningen till att man ånyo började trycka pengar var att få det finansiella systemet på fötter igen efter finanskrisen.

Idag använder sig dock Riksbanken av metoden med det uttalade syftet att nå inflationsmålet. Detta har misslyckats, men som en bieffekt av försöken har banksektorn gynnats. Det är här helikopterpengarna kommer in i bilden. Till skillnad från i fallet med kvantitativa lättnader innebär helikopterpengar nämligen att man låter pengarna regna över konsumenterna, inte över bankerna. Pengarna kommer då användas till konsumtion, varför inflationen också kommer att ta fart.

Detta lär inom några få år bli en realitet i de flesta industrialiserade länder. För att de ohanterligt stora skulderna skall krympa till hanterbara nivåer, utan att världen samtidigt går in i en ny och global depression, krävs nämligen i praktiken ett antal år av hög inflation. Vad mer är, åtgärden kommer till skillnad från till exempel åtstramningspolitik att bli populär bland väljarna. Ingen politiker kommer i längden kunna motstå detta.

"Gratis" pengar är dock inte gratis. Effekten kommer bli att småsparare förlorar sina besparingar, att vissa investeringar förlorar sitt värde och att kostnaden för alla världens skulder fördelas mellan de skuldsatta och de skuldfria. Helikopterpengar kommer annorlunda uttryckt att innebära en massiv omfördelning av kapital, där de med störst nettoskulder (till exempel Grekland och din såväl överbelånade som ansvarslöse bekant) kommer att bli de stora vinnarna.

När helikopterpengarna väl sätts in på ditt konto kommer dessa därför snabbt att minska i värde. Den skuldsatte kommer då antagligen, åtminstone initialt, tvingas använda dessa till att betala sina snabbt ökande räntekostnader. Den skuldfrie gör dock klokt i att så fort som möjligt säkra sina pengar, till exempel genom att omsätta dem i guld.

2 kommentarer:

 1. Om nu inflationen tillåts rusa iväg upp till 3-5% under några års tid så utgår jag ifrån att boräntorna kommer att landa på 6-8%. Kapitalägarna kommer inte att låna ut till räntor lägre än inflationen, såvida inte Riksbanken blir lender of last resort och köper upp bostadsobligationer i stor skala.

  SvaraRadera
 2. http://www.aktiespararna.se/artiklar/Marknadsanalyser/Syna-bluffen-om-inflationen

  Hej .Här kan ni läsa om hur SCB medverkat till att anpassa mätmetoderna för konsumentprisindex,så att riksbanken får en orsak att sänka räntorna.Varför :Dom måste ,för alla andra riksbanker i Världen gör så.Både riksbanken och SCB samarbetar i detta apspel.Dom tvingas att upprepa samma mistag som skapade den sk finnaskrisen 2007-2008,fast nu i mycket mycket större skala.
  Denna gång har alla gått "all in" trampat på den eviga tillväxtekonomiska gaspedalen så mycket det bara går .Samma misstag med en ohämat oreglerad casinoekonomi upprepas alltså ,i tron att denna gången skall det minsann inte sluta i någon Finnanskrasch??Tror ni verkligen på detta ??

  Vi fattigpensionärer är väl en av de kategorier som kanske drabbas värst av denna fejkade inflationsmätning.Dom sänker lägstapensionerna för oss allra fattigaste med hänvisning till att vi nu har deflation?Vi kan heller inte få bostadsbidrag för hyror över 5000 kr i månaden.Detta i ett läge när man knappt kan få en ståplats i Stockholm för dessa pengar.Pensonsmyndigheterna pissar alltså på oss med hänvisning till dessa fejkade inflationssiffror.

  Jag förstår att ni inte kan föreställa er hur det är att försöka leva på 2-3000 kr i månaden när alla kostnader är betalda.Det är väl inte en enda av er i partitoppen som har under 50000 kr i månaden ?Nu har ni i alla fall öppet mål,för att avslöja bostadsbubblans orsak etc.Gör ni inte det så tycker ni tydligen att SCB kreativa sätt att beräkna inflationen på är helt okey.Det är ju för höga helvete inte inflationstakten som har minskat över tid.det är ju Scb s "nya" metod att räkna ut inflationstakten på som har ändrats.Begriper ni inte det :-)

  MVH Lars Henriks

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.