2016-09-29

Om svarta hål och centralisering

Leif Gripestam, kommunstyrelsens moderate ordförande i Täby, har under dagen väckt viss uppmärksamhet då han i en intervju med Dagens Industri kallat Malmö kommun för ett "svart hål" för pengar från det av staten påbjudna kommunala skatteutjämningssystemet. I samma intervju framför Olle Reichenberg, Gripestams motsvarighet i Danderyds kommun, ett snarlikt, om än mer inlindat, budskap.

Som stark motståndare till alla former av centralisering finner jag personligen utjämningssystemet lika motbjudande som Gripestam och Reichenberg gör. Inte desto mindre är den hållning de ger uttryck för problematisk. Malmös problem beror nämligen inte, vilket Gripestam låter påskina, i första hand på Malmöpolitikernas (förvisso tämligen väldokumenterade) inkompetens.

Malmö kommuns usla ekonomi förklaras i första hand av den migrations-, arbetsmarknads- och bidragspolitik som förs på nationell nivå. Det finns mycket att kritisera Malmös rödgröna styre för, men när det kommer till kritan är deras händer bakbundna. Lejonparten av Malmö kommuns utgifter avgörs över huvud taget inte i Malmö, de bestäms i Stockholm.

På samma sätt förklaras inte kommunerna Danderyd och Täbys goda ekonomier i första hand av Gripestams och Reichenbergs hantverksskicklighet. Att kommunerna Täby och Danderyd är rika beror på en kombination av segregation och det faktum att personer med välbetalda jobb i Stockholm behöver någonstans att bo. Dessa kommuners välstånd beror kort sagt inte i första hand på deras styren, utan på en kombination av sociala och geopolitiska faktorer.

Att nämnda välbetalda jobb är så många i Stockholmsområdet har två huvudanledningar. Dels har staten genom sin starka närvaro i lockat tunga aktörer i näringslivet dit, en utveckling som dessutom förstärkts av en i allra högsta grad korporativistisk politik. Dels har staten förlagt ett oproportionerligt stort antal statliga arbetstillfällen, varav många synnerligen välbetalda, till staden.

Den springande punkten i sammanhanget är att dessa statliga stockholmsjobb finansieras av skattebetalare över hela landet. Ett slående exempel på detta är hur man i jämtländska Ragunda betalar en skyhög kommunalskatt på 34,42 %. Detta trots att tio procent av Sveriges vattenkraft produceras i kommunen, vilket leder till enorma statliga intäkter. Intäkter som indirekt bland annat går till att subventionera kommuner som Danderyd och Täby.

En starkt bidragande orsak till att kommuner som Malmö och Ragunda är fattiga är med andra ord samma tondöva centralistiska styre som gjort kommunerna Danderyd och Täby rika. När man i Täby och Danderyd beklagar sig över centraliseringen bortser man helt från det faktum att centraliseringen på det stora hela varit till stor nytta för de egna kommunerna. Av denna anledning framstår Gripestams utspel som ganska magstarkt.

Kombinationen av centralisering och politiskt storhetsvansinne har fått förödande konsekvenser för Sverige. Den som motsätter sig detta bör förespråka decentralisering. Det håller inte att kräva att få plocka russinen ur kakan.

4 kommentarer:

 1. Tack för en mycket bra beskrivning av vad centralisering bl. a resulterar i. Förutom kleptokrati, svågerkapitalism, nepotism inom förvaltning och näringsliv etc etc förstärks dessutom åsiktskorridorer av alla de slag. När karriär och socialt liv är så sammanflätat och begränsat geografiskt och numerärt vill ingen riskera att hamna utanför, man ylar istället med flocken.

  SvaraRadera
 2. Mycket bra, exakt min ståndpunkt. Stockholm slår sig ofta för bröstet med uttryck som "motorn i ekonomin" mm och det har tidigare framkommit klagomål på utjämningssystemet från just Stockholm.

  Just som du skriver så glömmer dom alltid att Stockholm egentligen är den största mottagaren av utjämning via denna massiva koncentration av statliga myndigheter och övrig verksamhet där omkring.

  Sen är jag i princip också motståndare till skatteutjämningssystemet men med dagens uppbyggnad av Sverige där regering/riskdag fattar besult och rullar ner utförande och kostnader på kommunerna har jag svårt att de något annat sätt.

  SvaraRadera
 3. Malmös usla ekonomi kan i mycket hög grad kopplas till flyktinginvandring. Tino Sanandaji har skrivit bra om detta, bl a i en krönika där han lyfter fram Södertälje, Botkyrka och Malmö, alla exempel på den framtid hela Sverige kan vänta sig när Migrationsverket betat av nuvarande kö. Se exempelvis http://www.realtid.se/sorgebarnet-malmo

  SvaraRadera
 4. Kom och tänka på detta blog-inlägg när jag hörde Ilmar Reepalu intervjuas av Jörgen Huitfeldt i gårdagens (12/1/2018) Kvartal.se pod.

  Ilmar är en slug räv som slank ur Huitfeldt's näve, tyvärr med tanke på hur mycket fel socialisten Ilmar har i sak, men på åtminstone en punkt tvingas man ge Ilmar rätt; decenniers felaktiga migrationspolitik förd av centralmakten kunde inte ens Ilmar rå på. Trots att han enligt egen utsago försökte åtskilliga gånger.

  I vilket fall som helst, kul att återigen läsa Fnord's alster ovan.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.