2016-09-07

Om vikten av att inte följa spelets regler

Som tidigare påpekats är ett utmärkande drag för den svenska gap- och skrik-vänstern att den tillämpar en måttstock för sina motständare – och en helt annan för sig själva. Detta synsätt ger dem i praktiken frikort att bete sig som svin, samtidigt som varje liten "överträdelse" från motståndarnas sida utmynnar i hysteriska utbrott.

Naturligtvis borde ingen människa med ett minimum av självbevarelsedrift gå med på detta, men av olika anledningar är detta precis vad den svenska högern har gjort. Man backar och ber om ursäkt för sina åsikter, man fortsätter att spela med de märkta kort vänsterextremisterna delar ut och man hoppas, lite till mans, att den självspäkning man frivilligt ägnar sig åt skall belönas med en hummerkniv.

Ett återkommande tema på denna blogg har varit uppmaningen att vägra spela efter dessa spelregler. Att acceptera dessa perversa förutsättningar är inte att vara anständig. Det är i bästa fall att vara en nyttig idiot, i värsta fall att vara en ryggradslös kollaboratör.

Det finns emellertid goda skäl att inte begränsa resonemanget till de varbölder till frågor runt vilka åsiktskorridoren byggdes. Ett dagsaktuellt exempel på detta är debatten om den skattehöjning som socialistregeringen med magnifik fantasilöshet aviserade igår.

Skattehöjningen är motbjudande, orsakad av monumental inkompetens och omsorgsfullt utformad för att föra väljarna bakom ljuset. De senaste två budgetpropositionernas skattehöjningar innebär emellertid inte att ett skatteparadis nu går i graven. Tvärtom, skattetrycket var trots jobbskatteavdragen skyhögt även förra mandatperioden.

Regeringen Löfvens höjningar är naturligtvis motbjudande, men samtidigt också förhållandevis små i sammanhanget. Av allianspartiernas kritik att döma är alternativet en klassisk högerpolitik, men så är inte fallet. Den alliansbudget som under spektakulära former antogs av riksdagen i slutet av 2014 innebar höjda skatter, inte sänkta.

Bakom den högljudda kritiken döljer sig det faktum att den sakpolitiska klyftan mellan blocken är väldigt liten. Det ligger emellertid i båda sidors intresse att utmåla denna "klyfta" som större än den är. Därför gör man också allt för att blåsa upp den marginella oenigheten kring exakt hur hänsynslös beskattningen av löntagarna bör vara till en ödesfråga.

I detta har såväl allmänhet som opinionsbildare varit dem väldigt behjälpliga. Under dagen har åtskilliga artiklar och andra debattinlägg producerats i vilka politikernas tämligen förljugna bild har bekräftats. Detta utan att allianspolitikerna fått några kritiska frågor vare sig om skattehöjningarna 2015 eller hur mycket de ämnar justera det totala skatteuttaget om de vinner valet 2018.

Jag tillhör inte dem som av ideologiska eller principiella skäl vägrar att rösta. För mig innebär allmänna val en liten, liten möjlighet till skademinimering, och jag har inte för avsikt att avstå från denna. Jag tänker dock inte spela med i allianspolitikernas skattecharad. Den dag de börjar arbeta för att sänka skatteuttaget rejält finns det skäl att stämma in i kören. Inte förr.
DN1, SvD1, SvD2

8 kommentarer:

 1. Och nej, SD planerar inga enorma skattesänkningar heller, så ni behöver inte skriva om hur fantastiska de är, eller om att ni kräver en ursäkt av Alliansen, osv osv.

  SvaraRadera
 2. SD har helt enkelt plockat ur sossarnas och Moderaternas partiprogram från, säg 1990. Det var då som båda dessa partier ville föra en restriktiv invandrings- och flyktingpolitik. Ja, det är bara att läsa gamla propositioner och motioner i frågan. (Sedan kom Bengt Westerberg och rörde om i grytan.)

  Det är också intressant att studera borgarnas första regeringsperiod 1976-1982, då den kommunala skatten höjdes några kronor och skattetrycket i förhållande till BNP också ökade kraftigt. Visst, det berodde till stora delar på att verkligheten hann ikapp Sverige efter sossarnas vanstyre under sjuttiotalet, men en riktig borgerlig hade förstås inte försökt hålla liv i dödsdömda industrier, typ varvsindustrin.

  För övrigt låg kommunalskatten på cirka 15 kronor och skattetrycket i förhållande till BNP på knappt 25 procent i början av sextiotalet. (Ligger just nu på cirka 43 procent, efter att ha varit uppe i 50 procent som högst kring 1990.)

  Invandringen har dessutom varit som högst under de år som borgarna / Alliansen styrt Sverige.

  Det finns just nu inget riksdagsparti som har några tankar på att kraftigt dra ner på statsförvaltningen och den kommunala förvaltningen eller kraftigt sänka skatterna.

  SvaraRadera
 3. Varken sittande regering, Alliansen eller SD är intresserade av sänkta skatter, och än mindre av ett avskaffande av "välfärds"-samhället. Inte heller t.ex. Borgerlig Framtid verkar vara ett alternativ på den punkten. Frågan är - vad finns det för alternativ för oss som vill ha rejäla skattesänkningar, och då inte bara en justering av skattesatserna med x antal procentenheter, utan ett annat samhällssystem utan s.k. generell välfärd?

  SvaraRadera
 4. Varför tror Du att skatten måste höjas? Är det för att rädda vård, skola och omsorg?
  Är det för att rädda fattigpensionärerna? Är det för att förstärka det svenska försvaret? Är det för att förstärka det svenska rättsväsendet?
  Din pseudointellektuella hållning, där Du bara angriper vänstersidan och sd börjar bli rätt ihålig.
  Läs gärna Johan Westerholm med flera eminenta skribenter på ledarsidorna.se så kanske Du inser att stora skattehöjningar kommer och anledningen till detta.
  Bo Adolfsson, Mölndal

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kära herr civilingenjören,

   i mitt förra inlägg, vilket du själv om jag inte minns fel i vanlig ordning bombarderade med rättshaveristiska kommentarer av foliehattskaraktär, redogjorde jag extremt tydligt för skattehöjningarnas orsaker. Det krävdes inte ens grundläggande läsförståelse för att förstå det budskapet. Jag har därtill skrivit hundratals andra inlägg på samma tema, på vilka du också ofta skrivit kommentarer, varför min hållning i frågan inte torde vara okänd för dig, såvida du inte börjar tappa minnet.

   Om du nu vill läsa sossiga inlägg föreslår jag emellertid att du läser andra bloggar. Själv avskyr jag den socialism du tycks vara så förtjust i.

   Radera
  2. Som jag tidigare förklarat är jag avog till all socialism. Jag är ju son till en odalbonde, så det sitter väl i blodet. Kulakerna 1928.
   Vad jag reagerar på är att Du inte ser alliansens och framför allt Reinfeldts ansvar för den uppkomna situationen.
   Just det ordet ansvar använde han minst 14 ggr i en regeringsförklaring. Sedan försvinner han med svansen mellan benen och skymfar sitt folk.
   Arbetslinjen är ett annat ord, som både han och Borg har missfirmat å det grövsta. I verkigheten gäller ju arbetslinjen varken för dem eller för de invandrare, som har kommit de senaste åren. Den gäller endast för svenskar mitt i livet.
   Hur skulle alliansen ha skött den soppa de har lagat till utan skattehöjning? Lite intellektuell hederlighet kräver ett svar på den frågan.
   Bo Adolfsson, Mölndal

   Radera
  3. Kära herr civilingenjören,

   under flera år utgjordes den absoluta merparten av inläggen på denna blogg av synnerligen hård kritik av alliansregeringen. Faktum är att det förmodligen var av precis den anledningen du började följa den. Nu sitter dock en annan regering makten, och därför skriver jag oftare om den sittande regering än den föregående.

   Ironiskt nog utgörs dock det blogginlägg du just nu kommenterar på av kritik av just Alliansen. Att så är fallet torde vara rätt uppenbart för alla som faktiskt läst inlägget. Men det kanske du inte har gjort?

   Radera
  4. För övrigt, herr civilingenjören, har du på sistone bombarderat detta kommentarsfält med så mycket trams, så många konspirationsteorier, så mycket rättshaveristiskt svammel och så mycket rysk propaganda att min lust att godkänna framtida kommentarer från din sida nu är praktiskt taget obefintlig.

   Radera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.