2016-10-02

Hög tid att börja ta Alice Bah Kuhnke på allvar

Efter Ola Wongs föredömligt raka kritik av Alice Bah Kuhnkes ambitioner att omforma de statliga museerna till regelrätta propagandainstitut har, överraskande nog, ett flertal opinionsbildare tagit bladet från munnen. Huruvida detta räcker för att stoppa politiken är högst oklart, men det faktum att de senare årens postmoderna vansinne till slut börjar möta motstånd på allvar inger åtminstone en gnutta hopp.

När Alice Bah Kuhnke till allas förvåning utsågs till kulturminister möttes tillsättningen av stark kritik, inte minst från vänster- och kulturdebattörer. Denna kritik gällde emellertid inte Bah Kuhnkes politik, utan hennes lämplighet för jobbet. När den nya kulturministern snart visade sig stå stadigt med båda fötterna i den identitetspolitiska postmarxistiska myllan tystnade snabbt kritiken.

Ingen kan dock hävda att museumskandalen kommit som en blixt från klar himmel. När Utbildningsradion nyligen hudflängdes för den skyddade identitetspolitiska verkstad som pågått inom organisationen, skilde sig den syn ledningen gav uttryck för inte nämnvärt från från just Bah Kuhnkes hållning i frågan. Ännu mer anmärkningsvärt är det faktum att när den medieutredning Bah Kuhnke själv tillsatt kom till slutsatsen att presstödet bör åsiktsvillkoras, såg kulturministern inget konstigt i detta.

Kort sagt, varningstecknen har funnits länge, och det faktum att Bah Kuhnke före sin tid som minister därtill ägnade sig åt att låta skattepengar regna över islamister borde ha fått ännu fler varningsklockor att ringa. När PJ Anders Linder nu varnar för att "svensk kulturpolitik på väg in i en politisering och hårdför uppifrånstyrning som inte står den ungerska efter" är det hög tid att börja ta Bah Kuhnke på allvar.

Alice Bah Kuhnke har, tack vare sin sprallighet, sympatiska personlighet och politiska outsiderstämpel, närmast helt kommit undan kritisk granskning. Bah Kuhnke är emellertid inte den godhjärtade men lätt naiva person som inte riktigt förmår fylla ut kostymen hon allt som oftast betraktas som. Tvärtom, Bah Kuhnke är en true believer med målet att genomdriva en kulturpolitik värdig en totalitär stat.

Den kulturpolitik Alice Bah Kuhnke förespråkar är extremistisk. Det är hög tid att hon blir granskad därefter.

Läs även:
Åsa Linderborg (ja, faktiskt!)