2015-11-20

Den dyraste utbildningsinsatsen i världshistorien

Under fredagseftermiddagen intervjuades Stefan Löfven av Aftonbladet. Resultatet blev ungefär vad man kunde ha väntat sig. Löfven talade inte bara på klassiskt Löfvenmanér om "den globala globaliseringen som vi lever i", han återupprepade dessutom sitt påstående att "Sverige" hade varit naivt. Det senare påståendet motiverade han med att de "flesta" svenskar inte inte vill tro på att personer bosatta i Sverige ansluter sig till Daesh.

Att detta är allmänt känt, och att irritationen över politikernas slapphänta hantering av frågan är utbredd, undvek Löfven emellertid att ta upp. Vad som var mest oroväckande var emellertid varken Löfvens taffliga formuleringsförmåga eller det faktum att han återigen valde att tillskriva hela Sverige den absurda naivitet som genomsyrar politikerkåren. Det mest oroväckande var att Löfven kommenterade den ohållbara asylsituationen med följande ord:
"Problemet är ju detta, som jag har hävdat hela tiden, att i Europeiska unionen så är det i praktiken tre länder som tar ett ansvar för det här, och det är Sverige, det är Tyskland och Österrike. Och... Utav 28! Och därför måste det här vara ett EU-perspektiv på det här, på denna utmaning. Och nu gäller det att se till att människor finns... söker sig också till... till andra länder för vi kommer inte att klara det här och det är därför vi behöver gå ned, i antal asylsökande som kommer till Sverige."
Löfven är på sitt sätt faktiskt för ovanlighetens skull ganska tydlig. Han konstaterar att situationen är ohållbar och han medger att det enda alternativet till asyl i Sverige inte är att ett liv i ett krigsområde. Därtill säger han rakt ut att volymerna™ av asylsökande som söker sig till Sverige måste minska.

I detta läge är det Löfvens jobb att ta ansvar och det är hans skyldighet att värna svenska intressen. Denna logiska slutsats visar sig Löfven emellertid oförmögen att dra. Tvärtom sätter han sitt hopp till att regeringschefer i andra länder skall göra något som, krasst talat, inte ligger i deras eget intresse. Detta för att underlätta för en Löfven som envist vägrar att göra sitt jobb.

Vidare röjer Löfvens uttalande en fullständig brist på förståelse för varför trycket på Sverige är så mycket högre än på andra länder. Att migranter söker sig till Grekland och Italien beror på att dessa länder ligger där de ligger. Att så oproportionerligt många människor väljer att söka asyl i det nordliga Sverige beror däremot på att samma Sverige för en helt annan politik än övriga länder i Europa.

Migranterna söker sig inte till Sverige för att det är lätt för dem att ta sig hit. De söker sig hit för att en stor chans till permanent uppehållstillstånd i ett land med omfattande bidragssystem, är avsevärt mer attraktivt än en sämre chans till tidsbegränsat uppehållstillstånd i ett land med avsevärt mindre långtgående förmåner för icke-medborgare. För att en omfördelningsmekanism i detta läge skall fungera krävs extremt långtgående tvångs- och kontrollåtgärder.

Om Löfven däremot skulle genomdriva det moderata förslaget om ett de facto-asylstopp, skulle emellertid sannolikheten för att den omfördelning han ständigt åberopar blir verklighet öka högst avsevärt. Förr eller senare kommer också Löfven tvingas genomdriva något snarlikt, men för varje dag han vägrar att inse detta blöder den svenska staten pengar. Detta leder till inte bara till att statsskulden ökar, det leder också till att att den påfallande mediokra välfärd som världens högsta (och stigande) skatter är tänkta att bekosta försämras ytterligare.

Kort sagt, Löfven genomgår just nu en kurs i realpolitik. Detta kunskapslyft kan, räknat i kostnad per deltagare, mycket väl visa sig bli den dyraste utbildningsinsatsen i världshistorien. Som alltid när socialister är i farten är det emellertid inte Löfven själv, utan Någon Annan™, som betalar.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, Exp1, Exp2, Exp3

11 kommentarer:

 1. Så, så, inse att Löfven endast är en enkel svetsare och bli därför inte förvånad över den mentala kapaciteten denna man har. //tompas11

  SvaraRadera
 2. (S) tänker till. Vi lever i ett så trist kallt kulturfattigt land att vi måste sockra tårtan ordentligt om någon alls ska lockas av den. Annars återstår här, som alla vet, bara pensionärer...öhh, om sisådär fem, tie år!

  SvaraRadera
 3. Ja, det är uppenbart att volymerna måste minskas och enda sättet att göra detta är ju att ändra villkoren som lockar så många till Sverige.

  SvaraRadera
 4. – Retroaktiva föräldradagar
  – Generös anhöriginvandring
  – Livstids försörjning
  – Inga krav på identifikation
  – Medborgarskap efter några få års vistelse (helt utan ytterligare krav än just vistelse)
  – Regelmässigt PUT istället för TUT
  – Den som så önskar betraktas som barn
  – Vård och skola för illegala invandrare
  - Äldreförsörjningsstöd

  Kan något av ovanstående spela roll? Kanske på marginalen?

  Eller är det "internationella överenskommelser" som vi inte kan bryta?

  SvaraRadera
 5. " Som alltid när socialister är i farten är det emellertid inte Löfven själv, utan Någon Annan™, som betalar." Nåja, det var faktiskt borgarna som öppnade dammluckorna, först 2010 och som om det inte var nog öppnade de hjärtat och stängde hjärnan 2014. Men de var kanske mer realister för de vet ju att Någon Annan oftast inte är deras väljare.
  Klas Bengtsson

  SvaraRadera
 6. Som sagt var, det finns inte en chans att de andra Eu-länderna kommer att lösa vårt problem genom att ta emot flera flyktingar.I så fall hade dom redan gjort det.

  Vi skulle ju direkt kunna skicka tillbaka dom ekonomiska flyktingarna som inte har ett ordnat jobb när dom kommer hit. Vad jag förstår är dom en ganska stor del av flyktingströmmen.Sedan måste vi ju direkt skicka tillbaka dom som inte har fått sin ansökan om uppehållstillstånd beviljad.Anhöriginvandrare måste självklart också ha en ordnad försörjning om dom skall få komma hit.
  Vidare skall naturligtvis sådana som lever här utan uppehållstillstånd inte ha rätt till skola och vård.

  Många länder har ju också upprättat en lista på säkra länder dit man kan skicka tillbaka de som kommer därifrån för att söka uppehållstillstånd här. En sådan lista borde Sverige också ha.

  Det är ju absurt av Löfven att påstå att "vi har varit naiva" när det handlar om att det är hans så kallade regering som är naiva. Är dock inte säker på att han är så naiv som han vill framstå utan det handlar om att han inte har vågat ta strid med MP i flyktingfrågan i rädsla över att dom skall lämna regeringen och därmed utlösa ett nyval.
  Skulle dock tro att MP är beredda att kompromissa om det mesta så länge dom får vara kvar vid makten...
  Pelle2

  SvaraRadera
 7. Löfven, Morgan Johansson, kanske Ygeman och några till i regeringen har nu börjat tala om volymer. Men observera att deras bekymmer (åtminstone vad de ger uttryck för offentligt) gäller det akuta omhändertagandet av asylsökande, framför allt situationen kring ensamkommande barn samt personer väntar på registrering på Migrationsverkets anläggningar i Malmö.

  Fortfarande har jag inte märkt tillstymmelse till insikt om att de verkliga problemen kommer om/när uppehållstillstånd meddelas dem som nu söker asyl. Ingen probleminsikt, och därför heller inga meningsfulla åtgärder mot bostadsbristen, arbetsmarknadsproblemen, bristen på lärare, socialarbetare, poliser osv.

  Sverige kommer inte att överleva som välfärdsstat (kanske inte som stat överhuvudtaget) om inte något görs åt inflödet. Så länge migranter kom hit med hjälp av smugglare, dolda i privatbilar, lastutrymmen osv, och gav sig tillkänna först inne i Sverige kunde man till nöds acceptera att det utan registering i Eurodac-systemet inte gick att avvisa personen till något annat land i Europa. Men bara man börjar bruka allvar vid gränsstationerna (och förvar-tager personer vars identitet inte är helt säkerställd) så är det ju uppenbart att de som kommer med tåg över tron eller färja från annat land, har vistats i det land tåget/färjan kommer från, och därför kan avvisas dit omgående.

  Jag är medveten om att rättsläget inte är helt glasklart. Men Sverige har ingen anledning att vika ned sig som man gör nu. Starta överläggningar med Danmark för att försöka ordna praktikaliteter kring de avvisningar som Sverige måste börja göra. Skulle Danmark inte vilja medverka får Sverige göra vad som behövs genom egna beslut och åtgäfrder.

  SvaraRadera
 8. Det handlar ju om Sveriges image utomlands, och den migrationspolitik som förs.

  Ett exempel; jag pratade med en utländsk gästarbetare, på Cypern där jag bor. Han menade att man "fick" pengar i Sverige, och att Sverige är ett fantastiskt land. Och det är inte första gången jag hör dylikt. Det spelar ibland ingen roll att man försöker förklara att de som bor i Sverige också betalar hög skatt. Det går liksom inte riktigt in.

  Flyktingarna vill inte till Ungern eller Polen, och även om de skulle "omfördelas", så skulle de ändå efter en tid åka till Sverige, Tyskland etc. Ungen, Polen etc är fortfarande ganska fattiga länder, de har pensionärer som lever på 200 € i månaden. De kan inte ta emot flyktingar i dylik omfattning. Det skulle bli tältläger som i Turkiet, och då har man ju inte hjälpt flyktingarna ett dugg.

  SvaraRadera
 9. Hej.

  Man kan göra rätt som i 'fungerar väl'
  Man kan göra rätt av moraliska skäl
  Om dessa ej varann berör
  Moralen lätt funktionen snabbt förstör

  När (S) i femtio år sagt oss här:
  "Er egen kultur är mest besvär,
  Ni bråkar och vill styra efter eget huvuds vett,
  Då blir ju Partiet obsolet för lätt"

  Så går det som det har också
  Oavsett du röstar röd och blå
  Du röstar på en kosmopolit, internationalist, javisst
  Som ser ditt folk ditt land din vilja som en brist

  Och när folket när och fjärran börjar protestera
  Måste alla goda krafter manifestera
  För att visa att det vart så rätt så gott
  Fast Sveriges land snart är ett minne blott

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 10. Om 4 av 10 får asyl utan att visa pass eller papper på vilka de är,var skall man utvisa dom?om de inte lämnar själv på grund av minskade bidrag?

  SvaraRadera
 11. Att idag via TV se drivor av "asylanter" ligga på asfaltytor, i busskurer, utomhus, kallt väder och regn råder, är det ultimata beviset på att Sverige nått vägs ände. Med den hanteringen är begreppet "den humanitära stormakten" definitivt på soptippen. Hoppas Carl Bildt läser, det var denne klämkäcking som myntade begreppet under Reinfeldt-epoken.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.