2015-10-04

När den tredje statsmakten agerar regeringens krockkudde

Det har talats mycket om civilsamhället på sistone. Vad som har avsetts har inte sällan varit renodlade utslag av vänsterextremism, men också en form av synnerligen icke-spontana insatser som har påbjudits av de tidningar som ser det som sitt uppdrag att granska och uppfostra folket, snarare än att granska makten.

I snart en månad har det svenska asylsystemet i snabb takt gått mot kollaps, någonting som till och med den valhänta och inkompetenta så kallade samarbetsregeringen igår slutligen erkände. Den så kallade tredje statsmakten har emellertid hela tiden konsekvent tonat ned detta, även efter gårdagens bisarra utspel.

Enstaka analyser har förvisso synts till, men sådana har utgjort undantag snarare än regel. Detta i ett läge då Sverige och den svenska politiken står inför gigantiska förändringar. Den tredje statsmakten har i praktiken kapitulerat från sitt uppdrag att granska makten. Den tycks i stället ha börjat se det som sitt uppdrag att skydda och agera krockkudde åt oansvariga politiker, och har därtill stundom gått i bräschen för den ohejdade populismen.

Dagens DN-intervju med Stefan Löfven är ett utmärkt exempel på detta. Löfven ger inte några meningsfulla svar på de frågor som ställs och låter därtill antyda att Sverige skulle ha ett födelseunderskott (när Sverige i själva verket har ett födelseöverskott), men slipper trots detta alla kritiska följdfrågor. När han hävdar att allting nog kommer att gå bra, förmår han inte att ge ett enda hållbart exempel på varför.

I artikeln berättas att regeringen har vad som beskrivs som en "plan i tre steg". För det första, får läsaren veta, hoppas regeringen att det snart blir fred på jorden. För det andra, informeras läsaren, hoppas regeringen att övriga EU-länders regeringar inom kort kommer att fatta beslut som räddar den svenska regeringen. Detta trots att en sådan räddningsaktion inte ligger i nämnda utländska regeringars intresse.

För det tredje, blir läsaren upplyst, hoppas Löfven att en magisk fé inom kort skall göra något åt det faktum att de svenska integrationsresultaten (till följd av den socialistiska politiken) utmärker sig som de sämsta i OECD. Detta väljer Löfven att kalla för "nationell samling", till synes omedveten om att detta var namnet på Vidkun Quislings norska nazistparti. Och ja, de kritiska frågorna fortsätter även nu att lysa med sin frånvaro.

Denna intervju kompletteras med en "analys" av Ewa Stenberg. Denna är förvisso inte något hyllningstal, men det faktum att den bara flyktigt nämner Löfvens uppenbara totala oförmåga att hantera de enorma problem Sverige står inför, gör att den trots detta framstå som närmast DDR-mässig i sin undfallenhet gentemot makten. Talande nog antyder dess titel ("Löfven har de flesta problem kvar att lösa") att det åtminstone går åt rätt håll, trots att problemen i själva verket förvärras i accelererande takt.

För på dagen 32 år sedan valde 100 000 svenskar att demonstrera mot Socialdemokraternas planer att konfiskera det privata näringslivet, en demonstration som på många sätt blev nådastöten för samma vansinniga planer. Detta var kanske det svenska civilsamhällets finaste ögonblick.

De många nutida hyllningarna av det svenska civilsamhället till trots, så tycks emellertid samma civilsamhälle idag mest ha gått ned sig i en medieinducerad tät valiumdimma. Vansinnet fortsätter alltjämt, och detta med såväl den tredje statsmaktens som med den riksdagsmajoritet som kallar sig för "oppositionens" goda minne.

(Och förresten: Vem är John Galt?)
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ab1, Ab2, Ab3 Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, Ab10, Ab11

2015-10-03

Det är nu det blir allvar på riktigt

Tidigare under lördagen kallade Morgan Johansson och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson till direktsänd presskonferens klockan 17.00. Tidpunkten var så okonventionell att detta direkt väckte många debattörers intresse och nyfikenhet. När presskonferensen till slut så hölls framkom egentligen inget nytt. Samtidigt förändrades emellertid allt.

Vad herrarna Johansson och Danielsson valde att bekräfta var nämligen precis det som flera av oss bloggare under den senaste månaden har påtalat gång på gång (men som journalistkåren i det närmaste helt har ignorerat), nämligen att asyltrycket på Sverige den senaste tiden har blivit fullständigt ohållbart, även med den svenska humanitära stormaktens mått mätt.

Anders Danielsson var sitt vanliga aristokratiska jag, men Johansson framstod som väldigt pressad. Han svettades, han stakade sig och vid några tillfällen lät det som att hans röst var på väg att brista. Den bild han förmedlade var den av en minister endast en dålig nyhet från ett större nervsammanbrott.

Trots detta ämnar regeringen inte, förklarade Johansson, göra något åt volymerna™. "Jag tror vi måste vänja oss vid den här tanken", förklarade tvärtom Anders Danielsson där han stod framför ett diagram som visade hur de redan extrema volymerna™ plötsligt ökade lavinartat. Det nuvarande systemet, förklarade generaldirektören, har nu kommit "vägs ände". Därför kommer man nu börja "ianspråkta [...] evakueringsplatser", vilket i klartext betydde att husera asylsökande i bland annat gymnastiksalar.

"Det rör sig om cirka 10 000 sådana platser runtom i Sverige" som "kan" komma att tas i anspråk, förklarade samma Danielsson som strax innan hade påpekat att läget nu var sådant att det behövdes tusen nya platser varje dag. Att detta bara ger en frist på tio dagar förklarade generaldirektören emellertid inte, men han började strax därefter tala om både en "nationell mobilisering" och modulhus.

10 000 personer som bor kvar på Migrationsverkets boenden, trots att de beviljats uppehållstillstånd, skall nu tack vare Folkpartiet dumpas på de redan hårt prövade kommunerna, förklarade därefter Johansson. Ytterligare 6 000 som bor kvar på Migrationsverkets boenden trots att de fått avslag på sina asylansökningar skall nu avvisas, påstod därefter Johansson. (Hur det kan komma sig att ett land som påstår sig vara en rättsstat under en längre tid och för skattebetalarnas pengar tillhandahållit kost och logi åt 6 000 personer som vistas i Sverige illegalt, gick ministern däremot inte in på.)

Jag är "övertygad om att vi kan klara det här som land" förklarade Johansson, bara för att strax därefter förtvivlat konstatera att man nu var tvungen att "trolla med knäna" och därtill var beroende av de för Socialdemokraterna så förhatliga frivilligkrafterna. "Vi är ett välorganiserat land" förklarade Johansson, och tillade därefter (med ett röstläge och ett kroppsspråk som tydligt signalerade att han desperat försökte övertyga sig själv om sanningshalten i detta) att "vi har en ordning, trots allt".

"Slut.", avslutade han därefter märkbart lättad sitt anförande. Johanssons lidande var emellertid ännu inte över, för en SVT-journalist hade nu frågor att ställa. "Varför har ni kallat till den här presskonferensen?", frågade SVT:s reporter migrationsministern.

Johansson gav ett floskulöst standardsvar, men det var svårt att inte tolka den underliga presskonferensen som en signal till riksdagsmajoriteten. "Förstå hinten och fäll regeringen", tycktes Johanssons förtvivlade ögon signalera. "Gå åtminstone med på en blocköverskridande uppgörelse om migrationspolitiken så att vansinnet får ett slut", tycktes den desperate och till Miljöpartiets vansinne utlämnade Johansson vilja förmedla till DÖ-nickarna i den så kallade oppositionen.

Reportern nöjde sig emellertid med Johanssons icke-svar, och fortsatte raskt till nästa fråga. Det var kontroversiellt, lät objektiva SVT:s reporter antyda, att regeringen nu avsåg att avvisa de 6 000 personer som på skattebetalarnas bekostnad och med statens goda minne vistas i både Sverige och i Migrationsverkets lokaler illegalt. Johansson fick därför försvara detta, och då han gjorde detta genom att upprepa sin chefs favoritfloskel om "ordning och reda" signalerade hans röst en förtvivlan så avgrundsdjup att effekten blev direkt komisk.

"Ingen skulle kunna förutsett hur det här skulle utvecklas", avslutade en desperat Johansson intervjun. Regeringens totala oförmåga att hantera situationen kan inte illustreras så mycket tydligare än så. Det är nu det blir allvar på riktigt. Det är nu den köpstarka medelklassen (som från etniskt homogena och välbärgade bostadsområden påstår sig gilla olika, njuta av mångkulturen och önska sig ett "ökat flyktingmottagande") plötsligt kommer att få se sina cirklar rubbade.

Det kommer bli ett bryskt uppvaknande för väldigt många, varför vi nu går in i en väldigt dramatisk tid. Det är väldigt svårt att förutsäga vad som att hända framöver, men det är ingen långsökt gissning att utvecklingen kommer bli spektakulär.

Läs även:
Anna Dahlberg, Den sjätte mannen, Motpol, Johan Westerholm
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SVT1, SVT2, Exp1, Exp2, Exp3

2015-10-02

Investera i guld?

Jag är den förste att erkänna, bloggen har blivit enkelspårig. Det tröttar måhända ut läsarna, men det tröttar också ut mig. Av denna anledning kommer jag framöver försöka skriva mer om de ämnen jag faktiskt brinner för. Dagens inlägg kommer därför handla om vad romarna kallade för aurum, vad fysikerna kallar för grundämne 79, vad EU:s livsmedelsbyråkrater kallar för E175 och vad som i dagligt tal kallas för guld.

En gång i denna bloggs barndom sågade jag fenomenet investeringsguld. Essensen av vad jag skrev då håller egentligen fortfarande, men jag har sedan dess trots detta ändå kommit att omvärdera guld. Anledningen till detta är delvis att det är förmånligare att köpa guld nu än då, men också för att den kris som då fick guldpriset att skjuta i höjden idag har blivit närmast kronisk.

Guld har fyra uppenbara fördelar. Den ena är att en investering i guld är inflationssäkrad. Den andra är att guld lätt kan göras osynligt för staten. Den tredje är att guld (till skillnad från de flesta andra fysiska investeringar) lagrar mycket värde per volymenhet. Den fjärde är att priset gå guld tenderar att gå upp i tider av finansiell oro, det vill säga samtidigt som värdet på de flesta andra investeringar går ned. Den som investerar i guld i goda tider kan därmed neutralisera effekterna av en kris, eller rentav tjäna på en sådan.

Nackdelen med att investera i guld är att en sådan investerings realvärde inte ökar på lång sikt, något som enligt gängse ekonomiska teorier däremot gäller för investeringar på börsen. Jag är personligen inte helt övertygad om att detta fortfarande är någonting man bör sätta allt för stor tilltro till, men oavsett vilket har börsen de senaste 15 åren präglats av våldsam instabilitet. Det var först i år som börsindex förmådde slå rekordet från IT-bubblans dagar. Sedan dess har emellertid börsvärdet sjunkit dramatiskt igen.

Risken för att detta fortsätter är hög. Eurokrisen är fortfarande olöst och centralbanker världen över har i och med lågräntepolitiken målat in sig själva i ett hörn. De räntehöjningar som har blivit nödvändiga har på samma gång blivit omöjliga att genomdriva, eftersom skulderna under denna tid ökat dramatiskt och gäldenärerna därmed inte skulle klara en återgång till mer normala räntenivåer. Världsekonomin påminner idag om en sjukhuspatient som lades in akut under finanskrisen och därmed skrevs ut, bara för att ännu en gång läggas in akut under eurokrisen.

Nu har patienten ännu en gång blivit utskriven, men i strid med överläkarens rekommendationer. Patienten får ständiga kortisoninjektioner och behöver varje dag 20 olika sorters piller för att inte kollapsa, men den bleka hyn och ringarna under ögonen har sminkats över och såväl patienten som patientens anhöriga gör nu sitt bästa för att mot bättre vetande intala sig att faran är över.

För Sveriges del förvärras därtill situationen både av att regeringen varken förmår eller vågar göra sitt jobb och av att en vätgasfylld zeppelinare till bostadsbubbla går mot sin oundvikliga krasch. En sådan krasch skulle ta den svenska börsen (och eventuellt också den svenska kronan) med sig i fallet. Guldet, däremot, skulle med allra största sannolikhet klara sig utmärkt.

Den som funderar på att investera i silver bör däremot tänka om. För det första är investeringssilver i Sverige belagt med moms, vilket i praktiken gör de flesta sådana investeringar olönsamma. För det andra är silver volymineffektivt då det (i dagsläget) kostar mindre än 6 000 kr/kg. Detta innebär rent konkret att en större investering i silver blir väldigt otymplig. I bjärt kontrast mot detta står det faktum att det räcker med drygt 300 gram guld för att inflationssäkra 100 000 kr.

Den som överväger att investera i guld bör emellertid vara medveten om riskerna. Att förvara investeringsguld i bankfack är påfallande osäkert och som exemplet Cypern nyligen visade oss går tillgångar i banker allt annat än säkra från staten. Den som däremot förvarar guld i hemmet riskerar å andra sidan att drabbas extra hårt vid ett inbrott. En sådan lösning talar man därför väldigt tyst om, samtidigt som man lämpligtvis investerar i någon form av kassaskåp. Det är också viktigt att vara varsamt med sitt guld, eftersom värdet på till exempel guldmynt sjunker om de repas eller på annat sätt skadas.

Sist men inte minst är det värt att notera att den som verkligen är orolig för framtiden inte i första hand bör investera i guld, utan i bly och konserver. Därtill bör man i så fall satsa på ett boende med egen brunn i en mindre ort på landet, där man är välkommen som medlem i det lokala jaktlaget. För att förbereda sig inför scenarier av den typen bör man emellertid konsultera andra bloggar än min.

Svenska återförsäljare av investeringsguld:
Tavex, Liberty Silver, Guldcentralen


Blev omnämnd i dagens Radio bubb.la som bland annat handlade om just guld

DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Reg1

2015-10-01

Hela Sverige svamlar

I slutet av juli i år skrev Migrationsverket ned prognosen över hur många som beräknades söka asyl i Sverige under 2015 till 74 000 personer. Igår hade sammanlagt 73 079 personer sökt asyl i Sverige under året, varav 1 297 bara under gårdagen. Sannolikheten för att prognosen spricker idag är därmed väldigt hög.

Av 2015 återstår idag 91 dagar. Om antalet asylsökande under denna tid fortsätter att, liksom under de senaste veckorna, uppgå till ungefär tusen om dagen, kommer med andra ord ungefär 90 000 personer att söka asyl i Sverige i år utöver de 73 000 som redan har gjort det.

Om det faktiska utfallet under återstoden av året däremot skulle halveras, skulle antalet asylsökande under 2015 emellertid "endast" uppgå till 118 000 personer. Detta motsvarar nästan 50 procent fler än under fjolåret, långt mer än dubbelt så många som under 2013, två och en halv gånger fler än under 2012 och fyra gånger fler än under hela 2011.

Detta, påstås det, beror på att antalet flyktingar i världen just nu är rekordhögt. Det är en sanning med väldigt mycket modifikation. Sedan 2005 har antalet flyktingar i världen ökat med något mindre än 60 procent. Parallellt med detta har emellertid antalet personer som varje år söker asyl i Sverige ökat med flera hundra procent:


Sveriges asylmottagande är inte bara direkt abnormalt i en internationell jämförelse. Det kombineras därtill med västvärldens sämsta integrationsresultat och akut bostadsbrist. Samtidigt som såväl den nuvarande som den förra regeringen har velat leka "humanitär stormakt", har samma regeringar envist vägrat kombinera det extrema asylmottagandet med ens ett uns av realism.

Därför försvarar de svenska politikerna en politik som gör det både olönsamt att arbeta och svårt att få jobb, samtidigt som man ständigt gör det mer och mer lönsamt att leva på bidrag. Därför försvarar de svenska politikerna höga ingångslöner och en extremt rigid arbetsmarknad, samtidigt som den extrema asylpolitiken mer än någonsin gör låglönejobb och flexibilitet till ett absolut måste.

Därför bakbinder de svenska politikerna rättsväsendet mer och mer, samtidigt som andelen av befolkningen som har sin bakgrund i klansamhällen i snabb takt blir större. Därför stryper de svenska politikerna å ena sidan tillgången på bostäder medelst hyresregleringar, flyttskatt och drakoniska bygglagar, samtidigt som den politik de för å den andra leder till att efterfrågan på samma bostäder ökar lavinartat. Den bostadsbubbla som därefter ofrånkomligen uppstår, väljer man därtill att elda på med bland annat ränteavdrag.

När systemet nu i snabb takt närmar sig kollapsens rand vidtar man valhänt åtgärder, inte för att göra något åt problemens orsaker, men för att på marginalen lindra deras dramatiska följdverkningar. Hur ineffektiva dessa egentligen är illustreras väl av det faktum att den statliga kåkstad som nu planeras på Rinkabyfältet utanför Kristanstad, bara kommer att ge regeringen en respit på tio dagar.

Efter valet 2010 blev utopismen en kraft att räkna med i Sverige. Politiker började plötsligt tävla om vem som kunde komma med de mest verklighetsfrånvända förslagen. Samhällskontraktet urvattnades allt mer och politiken kom att bli en debil tävling i vem som hade de mest grandiosa visionerna för att göra Sverige till hela världens socialkontor. Parallellt med detta bestämde man sig för att faktiska problem inte längre var någonting man skulle befatta sig med.

Sedan regeringsskiftet har denna utveckling förvärrats drastiskt, något som till stor del förklaras av det faktum att Sveriges i särklass mest fundamentalistiska riksdagsparti (nämligen Miljöpartiet) nu ingår i regeringen. Denna regerings vänsteridealistiska ambitioner är inte bara enorma, utan därtill direkt grandiosa.

Den tror sig kunna rädda både världen och miljön, den tror sig kunna utrota arbetslösheten och den tror sig kunna skapa ett socialistiskt paradis. Ironiskt nog lär den, förutsatt att den får sitta kvar, antingen gå till historien som regeringen som stängde gränserna, eller som regeringen som en gång för alla gjorde slut på den svenska modellen, den svenska välfärdsstaten och (tråkigt nog) det svenska tillitssamhället.

Läs även:
Motpol


Dagens Radio bubb.la – som vanligt en stunds
välbehövlig avkoppling från det svenska vansinnet.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvT2, SvT2

2015-09-30

19 timmar och 45 minuter

Under fredagen väckte en desperat Morgan Johansson viss uppmärksamhet då han (i ett utslag av vad som för övrigt rimligtvis måste vara ministerstyre) tillkännagav att regeringen ämnade placera asylsökande i tomma fängelser.

Kriminalvården säger sig nu (förutsatt att man först – och inom myndighetens befintliga budgetramar – uppför baracker på sina ägor) kunna erbjuda Morgan Johansson 800 platser. Detta hade förr om åren varit ett icke oansenligt tillskott i sammanhanget.

För närvarande söker emellertid ungefär tusen (eller för att vara mer exakt, 972) personer asyl i Sverige varje dygn. För Morgan Johanssons del innebär detta att Kriminalvårdens diversifiering av verksamheten ger honom en andhämtningspaus på 19 timmar och 45 minuter.

Vad de övriga åtgärder som regeringen och myndigheterna planerar beträffar, ser det inte särskilt mycket bättre ut. Det tilltänkta tältlägret i Kramfors skulle ge regeringen en respit på två dagar. Den tilltänkta kåkstaden på Rinkabyfältet utanför Kristianstad skulle ge regeringen arbetsro i halvannan vecka. Tio dagar efter att befolkningen i Kristanstads kommun plötsligt hade ökat med tolv procent, skulle regeringen emellertid behöva återupprepa proceduren i någon annan kommun.

Det är genom att vidta dessa panikåtgärder som Stefan Löfven anser sig "ta ansvar". Det är detta sömngångaraktiga gripande efter varje tänkbart (och otänkbart) halmstrå som regeringen kallar för att bringa "ordning och reda". Man behöver vara såväl kroniskt "faktaresistent" som fullfjädrad "statistikskeptiker" för att inte förstå att det hela kommer ta en ände med förskräckelse.

Läs även:
Motpol, Den sjätte mannen
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SVT1, SR1