2015-11-25

Miljöpartiet och tillvänjningspolitiken


Bild lånad av "I fablernas land" (Twitter, Facebook)

Gårdagens migrationsutspel är inte tillräckligt, menar nationalekonomen Joakim Ruist. Enligt Ruist var gårdagens besked det senaste steget i en "tillvänjningspolitik", det vill säga en politik som är tänkt att gradvis förbereda väljarna på det asylstopp som komma skall.

Jag delar Ruists syn på gårdagens åtgärdspaket som otillräckligt, men inte hans syn på tillvänjningspolitiken. Ordet "tillvänjningspolitik" är förvisso en träffande beskrivning, men det är inte i första hand svenska folket som nu är i behov av tillvänjning. Det är politikerna själva.

Detta gäller inte minst Miljöpartiet. Åsa Romson kallade igår de beslut man fattat för "fruktansvärda", och sade rakt ut att man gått med på dem endast för att undvika att andra partier fattar "ännu mer fruktansvärda" beslut. Gustav Fridolin beskrev idag å sin sida det åtgärdsprogram han som regeringsmedlem själv ställt sig bakom med orden att det "går inte att försvara".

Enligt Expressens och Aftonbladets källor har regeringen den senaste tiden varit nära att spricka, och enligt Dagens Industri var det bara med ett nödrop som partiledningen lyckades övertala resten av partiet att stödja åtgärderna. Enligt Åsa Romson är det nu uteslutet att Miljöpartiet kommer gå med på några ytterligare åtstramningar av asylpolitiken.

Kort sagt, i och med gårdagens beslut tog Socialdemokraterna tillvänjningspolitiken precis så långt som det för tillfället var möjligt. Eftersom de förändringar som nu aviserats med största sannolikhet är helt otillräckliga, kommer emellertid ytterligare upptrappningar av tillvänjningspolitiken inom kort att krävas.

Om man får tro Miljöpartiet (vilket man förvisso skall akta sig för att göra, då de vid de här laget tydligt visat att de sätter makten före sina principer) kommer emellertid inga fler steg vara möjliga. Det innebär i så fall att regeringen Löfven faller, åtminstone i sin nuvarande form.

Min gissning är att det moderata förslaget om ett de facto-asylstopp inom en eller två månader kommer att bli verklighet, med eller utan Miljöpartiets hjälp. Det kommer i så fall vara en ytterst destruktiv politisk era som då går i graven. De enorma integrationsproblem som ett Sverige med i-ländernas största sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda har att hantera, kommer emellertid att finnas kvar.

Den mest sannolika konsekvensen av detta blir att skatterna under de närmaste åren höjs, samtidigt som den vård, den skola, den äldreomsorg och det rättsväsende samma skatter är tänkta att bekosta försämras ytterligare. Om hösten har visat något är det emellertid att korthus kan rasa snabbare än någon hade trott. Kanske kommer i stället något gott komma ur alla de gigantiska misstag som de svenska politikerna har gjort sig skyldiga till de senaste åren.

Kanske kommer politikerna inte längre ha något annat val än att slakta den ena heliga kon efter den andra. Kanske inser politikerna till slut att bostadsmarknaden måste avregleras, att den akut överviktiga staten måste bantas, att bidragen måste skäras ned kraftigt och att arbete och utbildning måste löna sig mycket bättre.

Om så inte blir fallet har emellertid de förment liberala krafter som oförtrutet arbetat för att släppa invandringen fri, innan skatterna och bidragen har sänkts, lyckats åstadkomma den mest abrupta helomvändningen i antiliberal riktning i svensk politiks historia.

Läs även:
Motpol, Den sjätte mannen
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, Exp1, Ab1

2015-11-24

Ett makthungrigt miljöparti säljer sin själ


På frågan om när de lagändringar Stefan Löfven och en gråtmild Åsa Romson med buller och brak presenterade idag skall börja gälla, angav Sveriges statsminister ett datum mer än fem månader in i framtiden.

Det skulle med andra ord potentiellt kunna dröja ganska länge innan dagens utspel fick någon effekt om det inte vore för en sak, nämligen beskedet om att id-kontroller nu införs även på transporter över Öresundsbron. Detta bör få en tämligen omedelbar effekt, och kan dessutom mycket väl leda till att även Danmark inför gränskontroller. Den här gången ser det med andra ord ut som att omläggningen av politiken faktiskt kan ge effekt.

Det är långtifrån säkert att detta kommer att vara tillräckligt. Min skadeglädje över att det fanatiska Miljöpartiets maktbegär nu har tvingat partiet att sälja sin själ känner emellertid inga gränser.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, Exp1

2015-11-23

Trots fullskalig panik, regeringen vägrar kasta skygglapparna

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommenterade idag Moderaternas krav på en ny migrationsuppgörelse med följande ord:
"Läget är mycket ansträngt och vi kommer att behöva vidta nya åtgärder. Då vill vi ha en så bred uppgörelse som möjligt med de partier som ingick den förra migrationsöverenskommelsen".
Det hade måhända låtit lovande, om det inte vore för orden "en så bred uppgörelse som möjligt". Det var nämligen med precis denna målsättning man härom månaden träffade den förra migrationsuppgörelsen. Av precis denna anledning blev överenskommelsen i fråga också totalt meningslös.

Vad Sverige behöver är inte en bred överenskommelse där alla partiernas olika blinda fläckar och käpphästar skall jämkas samman till en urvattnad och meningslös helhet. Vad Sverige desperat behöver är en så smal överenskommelse som möjligt. En överenskommelse i vilket inte ett enda parti ingår, utöver vad som krävs för att samla en riksdagsmajoritet bakom förslaget.

Detta innebär i praktiken att Socialdemokraterna och Moderaterna måste komma överens. Eftersom regeringspartierna sedan tidigare signalerat att man sätter den egna koalitionens väl och ve framför Sveriges, finns det emellertid en pervers logik i att (om inte annat så rent formellt) låta det fundamentalistiska Miljöpartiet ingå i uppgörelsen. Åtminstone förutsatt att detta mot förmodan inte innebär att resultatet urholkas alltför mycket.

Det finns emellertid ingen anledning att låta de de postmoderna låtsasnyliberalerna i Centerpartiet eller de mästrande von oben-paternalisterna i Folkpartiet ingå i en uppgörelse. Dessa partiers röster är helt onödiga för att få en parlamentarisk majoritet till stånd. Däremot kommer de, om de tillåts medverka, precis som förra gången göra allt för att uppgörelsen skall bli så tandlös som möjligt. Priset för detta kommer svenska folket få betala i form av högre skatter, sämre välfärd och ökad otrygghet.

Är regeringen trots detta säger sig hoppas på en "en så bred uppgörelse som möjligt" är därför högst anmärkningsvärt. Samtidigt som den inrikes signalpolitik socialdemokratiska ministrar ägnat sig åt på sistone vittnar om fullskalig panik, saknas uppenbarligen helt insikt om vad som nu måste göras.
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Exp1, Exp2, Exp3

2015-11-22

"Liberalerna" - om vilseledande marknadsföring

På 20-talet var Folkpartiet en stark röst för alkoholförbud i Sverige. På 1960-talet lyckades Folkpartiet stoppa ett socialdemokratiskt(!) förslag om att avskaffa hyresregleringen. På 1970-talet inte bara motionerade Folkpartiet om löntagarfonder, man hotade därtill med att fälla regeringen Fälldin om inte den av Socialdemokraterna tillsatta utredningen om löntagarfonderna fick fortsätta ostört.

2012 öppnade Folkpartiets dåvarande rättspolitiske talesperson för att förbjuda krypteringstjänster. Sedan dess har man gjort utspel om att att inskränka äganderätten genom lagstadgad kvotering av bolagsstyrelser, och man har tillsammans med regeringen röstat igenom att föräldrars rätt att själva disponera över sin föräldraledighet kraftigt skall inskränkas. Som grädde på moset är partiet därtill för såväl statligt alkoholmonopol som en "restriktiv och solidarisk alkoholpolitik".

Idag bytte Folkpartiet namn till "Liberalerna", någonting som partiledaren Jan Björklund motiverar med att "vi ska heta det vi är" och att partiet enligt honom har de liberala idéerna i sitt DNA. Just när man inte trodde att den svenska politiken kunde bli mer surrealistisk, tog den med andra ord ännu ett jättekliv in i skymningszonen.


Ur "Sista försöket att socialisera Sverige?" (sid 32-33)

DN1, SvD1, Ex1, Ex2, Ab1, Ab2

2015-11-21

"Konkreta förslag"

Ekonyheterna rapporterade tidigare idag att regeringen nu diskuterar "en rad konkreta förslag som kraftigt skall minska antalet asylsökande till Sverige". Till dessa hör att ändra utlänningslagen så att gruppen "övriga skyddsbehövande" inte längre skall ha rätt till uppehållstillstånd.

Detta förslag låter måhända "konkret", men den som konsulterar statistiken finner emellertid att denna grupp förra året endast omfattade 122 personer. Vad regeringen planerar tycks med andra ord vara ännu ett slag i luften.

I Ekot (till vilka regeringen uppenbarligen har "läckt" dessa uppgifter) poängteras att rubriceringen "övriga skyddsbehövande" är ett inhemskt påfund, och därmed inte omfattas av några internationella konventioner™. Vad som däremot inte påpekas är att detsamma är sant för rubriceringen "särskilt ömmande omständigheter". Detta är intressant eftersom denna rubricering omfattar nästan 14 gånger fler personer än rubriceringen "övriga skyddsbehövande".

Övriga inhemska påfund som inte har något med internationella konventioner™ att göra är generositeten med med permanenta uppehållstillstånd, de facto-avsaknad av försörjningskrav vid anhöriginvandring samt frånvaron av ålderstester av påstått minderåriga. Med andra ord, även om regeringen känner sig bunden av de internationella konventioner™ som så gott som samtliga alla EU-länder gladeligen ignorerar, finns trots detta gott om lågt hängande frukt som bara väntar på att bli plockad. Om Miljöpartiet blockerar detta får Socialdemokraterna helt sonika göra upp med något annat parti.

Exakt hur out of touch med verkligheten utanför Stockholms innerstad regeringen egentligen är, är det emellertid någonting helt annat som avslöjar. Regeringen har nämligen, berättar Ekot, nu vänt sig till LRF med en förfrågan om hjälp. De få lantbrukare som återstår efter att regeringen i sin iver att beskatta och reglera allt som rör sig närmast slagit ut hela branschen skall nu, hoppas regeringen, ställa upp med boende- och praktikplatser.

Jag hoppas att Sveriges hårt prövade lantbrukare besvarar denna förfrågan med det uppräckta långfinger den förtjänar att besvaras med.
DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4