2014-09-01

Nalin Pekgul, islamismen och cynismen

I det nya numret av Magasinet Neo återfinns en mycket läsvärd intervju med Nalin Pekgul. Pekguls lätt romantiska syn på socialdemokratin skiner igenom vid några tillfällen, men detta hindrar inte Pekgul från att rikta stenhård kritik mot både vänstern och högern.

Något som slår mig när jag läser intervjun är hur Pekguls ord på ett nästan tragikomiskt sätt belyser den naivitet och aningslöshet som präglar den svenska politiken. När Pekgul försökte lyfta hedersproblematiken under 1990-talet ville varken tidningarna eller hennes parti tro på vad hon sade. Enligt Pekgul var det en vanlig utbredd åsikt inom Socialdemokraterna att vad hon talade om var "Nalins problem", snarare än ett reellt samhällsproblem.

Inom det svenska etablissemanget valde man med andra ord att vägra ta in det som utmanade ens värdsbild, man förutsatte sig själva behärska frågan bättre än invandraren Pekgul som bodde i Tensta och man valde att istället se vad man ville se. Detta är knappast en inställning som har förbättrats sedan dess, något som Pekgul själv ger flera utmärkta exempel på.

För det första pekar hon på det obehagliga i hur Islamiska förbundet, Sveriges Unga Muslimer och Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén – det vill säga organisationer med radikala och islamistiska agendor – i den svenska samhällsdebatten fått rollen att representera "det muslimska civilsamhället".

För det andra pekar Pekgul på hur de islamistiska krafterna vinner mark i de politiska partierna. Detta beror enligt Pekgul inte enbart på naivitet, utan handlar enligt henne även om cyniskt och kalkylerat röstfiske i grumliga vatten. Att Islamiska förbundets före detta ordförande Abdirizak Waberi representerar Moderaterna i Riksdagen, att Miljöpartiets gruppledare i samma församling är en tidigare ordförande för Sveriges Unga Muslimer och att Omar Mustafa valdes in i den socialdemokratiska partistyrelsen, är väldigt starka indikationer på att Pekgul har rätt.

Den röda tråden i Pekguls resonemang är att bakom politikernas fina ord om solidaritet och värdegrund så ryms ett stort mått av cynism, någonting som sammanfattas väl av följande citat:
– Det får socialdemokraten inom mig att tänka att "borgarna skiter i de här människorna", om jag ska vara elak. I deras ideologi är de så förblindade att om det offras några tusen flickors liv, så tänker de ändå att det är värt det för valfrihetens skull.

– Exakt samma sak är det med delar av vänstern. De tänker "det stora för oss är att kritisera Israel och USA". Om de får stöd av islamisterna i den kampen så struntar de i vad de muslimska flickorna utsätts för. Ingendera sidan tycks bry sig om de här människorna.
Detta är en förödande kritik av tillståndet i den svenska politiken, och det finns goda skäl för den svenska politikerkåren att ta till sig av densamma.
DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Sk1, Sk2, NSk1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, Dag7, Dag8, Dag9, Dag10, Dag11, Dag12, SydSv, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ab1, Ab2, Ab3

2014-08-30

Marijuanapartiet

Hinner inte skriva något längre blogginlägg idag, så det får bli lite politisk satir istället.


Personligen är jag för en legalisering, men politik kräver ett klart huvud."Framtidspartiet"? Eh, nej.DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, LT3, SMP1, SMP2, SMP3, SMP41, Dag1, Re1, Re2, Re3, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2

2014-08-29

Skyttedal och den utopiska debatten

DN publicerade idag en debattartikel av KDU:s ordförande Sara Skyttedal. I denna konstateras det som varje människa med båda fötterna på jorden vet, nämligen att resurserna är begränsade, att bostadsbristen är skriande, att integrationen fungerar uselt (i praktiken sämst i OECD) och att ingenting av detta lär förändras inom överskådlig tid.

Därutöver konstaterar Skyttedal att Sveriges andel av Europas asylmottagande är oproportionerligt hög – vi är Europas största asylland (se även diagrammen längst ned i inlägget) – och att allt detta sammantaget kan leda till "en förstärkt segregation, ett nytt utanförskap och en social ilska".

"Vi måste på ett seriöst och faktabaserat sätt börja diskutera var gränsen går för hur många asylsökande Sverige kan ta emot på kort sikt" är Skyttedals ganska försiktiga slutsats, och detta har såklart orsakat ramaskri i åsiktskorridoren under dagen. Inom moderpartiet säger man sig "må illa", Miljöpartiets Maria Ferm kallar Skyttedals erkännande av att resurserna är begränsade för "oerhört obehagligt" och så vidare. Ännu märkligare är emellertid Migrationsverkets reaktion:
"EU:s lagstiftning står i dessa fall över den nationella lagstiftningen. För att begränsa antalet personer som idag beviljas skydd måste Sverige lämna EU och bryta mot Sveriges internationella åtaganden."
Detta är en direkt lögn. För det första är de bestämmelser om till exempel anhöriginvandring och "ömmande skäl" som Sverige praktiserar inte någonting som EU tvingat oss till, utan helt våra egna påfund. För det andra är antalet invandrare som söker asyl i Sverige i hög grad en funktion av de signaler vi skickar ut.

När självförsörjningskravet för anhöriginvandrare är satt ur spel, när föräldrapenning betalas ut retroaktivt, när socialen köper in villor till stora invandrarfamiljer utan egen försörjning, när ensamkommande som påstår sig vara omyndiga sällan ålderstestas och därmed ofta får uppehållstillstånd fastän de saknar asylskäl, när illegala invandrare ges rätt till skattefinansierad samhällsservice och när uppehållstillstånd delas ut på ytterst tveksamma grunder, blir såklart resultatet därefter också.

För det tredje gör praktiskt taget varenda EU-land allt för att minimera asylmottagandet så långt det bara är möjligt. När Migrationsverkets presschef påstår att vi för att minska asylinvandringen måste bryta mot våra åtaganden som EU-land, refererar han till åtaganden som så gott som alla övriga länder i unionen bryter mot.

Detta är såklart beklagligt, men när så nu är fallet kan inte Sverige ensamt slaviskt följa dessa regler, inte bara till punkt och pricka utan därtill med en betydligt mer generös uttolkning än vad som är tanken. Detta är inte bara naivt, det är direkt utopiskt och världsfrånvänt. Att en statlig myndighet därtill ger sig in i valdebatten med direkt felaktiga argument gör inte saken bättre.

Lästips: Motpol, bubbavel


DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, LT3, LT4, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, Dag7, Dag8, Dag9, SMP1, SMP2, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8

2014-08-28

A long time ago in an ankdamm far, far out...

Jag har inte orkat skriva något riktigt inlägg idag, så jag publicerar istället en bloggsummering av kvällens Twitterrant. Den kan med fördel läsas i ljuset av Henrik Arnstads Twitterhaveri igår och den text av Marika Formgren som föranledde detsamma.


Obi‑Wan Kenobi:I felt a great disturbance in the Åsiktskorridor, as if millions of voices suddenly cried out in ramaskri and were suddenly kränkta.
Darth Vader:I find your lack of konsensuskultur disturbing.
Obi‑Wan Kenobi:That’s no moon, it’s Henrik Arnstad's sense of self-importance.
Princess Leia:Aren’t you a little wide for the åsiktskorridor?
Darth Vader:The Konsensuskultur is strong in this one.
Han Solo:
(as the åsiktskorridor closes in)
One thing's for sure, we're all gonna be a lot thinner.
Princess Leia:You're not actually going into an åsiktskorridor?
Han Solo:They'd be crazy to follow us, wouldn't they?
C‑3PO:Sir, the possibility of successfully navigating an åsiktskorridor is approximately 3,720 to 1.
Darth Vader:Your arguments are weak, young intersectionalist.
Obi‑Wan Kenobi:You can’t win, vite Timbroman. Criticize me, and I will write more essays about structural discrimination than you could possibly imagine.
Han Solo:This may be cramped, kid, but it'll keep you warm until I get the shelter up... Ugh. And I thought åsiktskorridoren seemed narrow... from the outside!
Yoda:When the victim of 900 maktordningar you become, look as good, you will not.
Stormtrooper:Let me see your identification.
Obi‑Wan:
(with a small wave of his hand)
You don't need to see his identification.
Stormtrooper:We don't need to see his identification.
Obi‑Wan:These aren't the militanta vänsteraktivister you're looking for.
Stormtrooper:These aren't the militanta vänsteraktivister we're looking for.
Obi‑Wan:He can go about his skenhelighet.
Stormtrooper:You can go about your skenhelighet.
Obi‑Wan:Move along.
Stormtrooper:Move along, move along.