2014-08-06

Om medborgarlön och medborgarskap

"Medborgarlön" var länge en av Miljöpartiets profilfrågor. Idag driver de nominellt inte frågan längre, men skrapar man lite på ytan visar det sig att det slopade kravet på medborgarlön mest handlar om ett namnbyte. Miljöpartistiska riksdagsledamöter har därtill skrivit riksdagsmotioner i frågan även efter att kravet formellt slopades.

Vad är då problemet med medborgarlön? Personer utan inkomst får ju ändå bidrag via socialtjänsten, Försäkringskassan, A-kassan och så vidare. Vore det inte enklare att ersätta alla dessa system med ett enda? Well...

För det första skulle inte medborgarlön lösa de bakomliggande orsakerna till bidragsberoende. I praktiken skulle därför många supa/knarka/spela bort sin medborgarlön, och sedan stå utan pengar när hyresräkningen förfaller. Miljöpartiet ämnar knappast bemöta dessa med inställningen att de får skylla sig själva, utan förväntar sig såklart att det, medborgarlönen till trots, skall finnas en socialtjänst redo att betala hyran i detta läge. Därmed faller inte bara idén om det avskaffade socialbidraget, samma socialbidrag kommer dessutom att i många fall behöva betalas ut två gånger.

För det andra skulle medborgarlön skapa väldigt negativa incitament när det kommer till arbetslösa människor, även då dessa hyser en genuin vilja att komma i arbete. Att skjuta jobbansökningarna på morgondagen blir plötsligt odramatiskt, och att strunta i att söka fler jobb efter 30 negativa besked framstår plötsligt som ganska logiskt. För min egen del kan jag utan vidare säga att även jag skulle frestas till ett sabbatsår eller två, och då är jag ändå höginkomsttagare.

Sist men inte minst är min invändning principiell. Ordet "medborgarlön" vittnar om en bristande förståelse för vad medborgarskapet och det sociala kontraktet egentligen innebär. Medborgarskapet är en förmån, inte ett arbete, och därför är det någonting som man – via skattsedeln – betalar för, inte avlönas för. I gengäld erhåller man rösträtt, sociala förmåner, juridiskt och polisiärt skydd med mera.

Det finns såklart ofta goda anledningar att vara djupt kritiskt till hur detta fungerar i praktiken, i synnerhet givet den väldigt höga avgift som arbetande svenskar betalar för sitt medborgarskap. Detta bör emellertid sättas i relation till länder utan fungerande statsapparat, för det är dessa som är den direkta motsatsen till den klassiska synen på medborgarskap.

Mer om medborgarskap: Hans Odeberg, Fredrik Antonsson
SvD1, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, LT1, Bar1, Bar2, Bar3, BT, SMP1, SMP2, IDG1, IDG2, IDG3, IDG4, Re1, Ex1